Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 250 – 12. januar 2006 – side 4

Gruppeeksamen

Direktøren er ikke din allierede

Jakob Nerup

I diskussionen om gruppeeksamen trækker nogle af lederne fra studenterorganisationerne ofte erhvervslivets protester frem. De tillægges en særlig betydning. Dels fordi de skal bevise at forsvaret af gruppeeksamen er værdineutralt og dels som en slags særlige sandhedsvidner.
Begge argumenter duer ikke.

Når erhvervslivet mener noget om uddannelse, så handler det alene om, hvordan de ønsker fremtidens arbejdskraft skal kvalificeres.

Ansatte, der skal fungere som mellemledere eller akademikere, indgår i en mængde sociale og procesorienterede relationer, som fordrer færdigheder i kommunikation og samarbejde.

Det kan gruppearbejde og gruppeeksamen hjælpe til med at udvikle. Men det er langt fra det samme som at de ønsker diskuterende og kritiske studier, hvor eksamensmålet og pensum ikke dominerer. De er ikke værdineutrale, men derimod skarpt fokuseret på at sikre den optimale arbejdskraft, så deres profit vedligeholdes.
Deres værdier ligger derfor langt fra de studerendes ønsker om dybde, diskussion og kritiske tilgange.

Selv om Bertel Haarder og Helge Sander gennemtrumfer deres nyliberalistiske reformer og neokonservative angreb, så kommer det ikke fra dem selv. De nyliberale planer er skrevet i direktørernes kontorer, og de multinationales lobbyorganisation, Dansk Industri, har i mange år krævet netop de reformer, som Foghs regering har gennemført.

Kravet om afskaffelse af gruppeeksamen til fordel for individuel bedømmelse er blot spydspidsen for DI. De kræver karakterer i alle fag og meget oftere. De vil have flere eksaminer. De vil have hårdere karakterkrav til studierne. De vil have mindre SU. De kræver mere elite og ud med de svage.
Direktørerne er ikke de studerendes allierede, hverken i kampen for gruppeeksamen eller mere generelt. Deres nyliberalistiske version af uddannelsessystemet er den som Fogh, Sander og Haarder gennemfører.

Se også:
SAA 250: Vi stopper: Bertels sorte skole

Flere artikler fra nr. 250

Flere numre fra 2006

Se flere artikler af forfatter:
Jakob Nerup

Siden er vist 2453 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside