Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 250 – 12. januar 2006 – side 1

Vi stopper

Bertels sorte skole

Studerende fra universiteter og seminarier er i oprør. De protesterer højlydt gennem demonstrationer, besættelser og underskrifter.

De vil ikke finde sig i regeringens angreb på deres uddannelse. De vil ikke afskaffe gruppeeksamen, de vil ikke have SU'en smadret og de vil bevare pædagogikken.De udfordrer regeringens dogme om at uddannelse alene eksisterer for at tjene erhvervslivets behov og udvikle eliten.

De siger at pædagogik og leg er bedre for små børn end stillesiddende skemalagt fagstof. De siger at gruppearbejde fremmer indsigt og kritisk tilgang frem for udenadslære til eksamen.

De siger at SU skal hjælpe flertallet til at koncentrere sig om studierne og ikke lommesmerter. De udfordrer den herskende logik, hvor mennesker bliver betragtet som arbejdskraft i stedet for levende individer.

Haarder og Sanders reformer er nyliberalismen angreb på uddannelserne. Hvor angrebene hidtil har været strukturelle og økonomiske, så er de nu blevet asociale og ideologiske.

Når regeringen ensidigt favoriserer eliten og de riges børn, så presses det store flertals behov i baggrunden og må nøjes med sekundære midler.

Når de samtidig lader neokonservative ideologer forme indholdet gennem deres nationale kanoner, kristendom og angreb på gruppearbejdets kollektive fortrin, så skaber de en tilbagevenden til den sorte skole.

De studerendes protester er derfor et udtryk for det store flertals behov. At uddannelse skal være for livet, ikke erhvervslivet. De studerende udfordrer nyliberalisterne og de neokonservative gennem deres aktioner og stiller et solidarisk modsvar på scenen. Og der er meget mere i vente.

Læs mere om besættelsen af RUC på side 3 & 8

Se også:
SAA 250: Velfærdskommissionens rapport: Erhvervslivets ønsketænkning
SAA 250: Derfor protesterer vi på RUC
SAA 250: Ideer til modstand – Haarder kan stoppes
SAA 250: Ideer til modstand – Haarder kan stoppes (fortsat)
SAA 250: Gruppeeksamen: Direktøren er ikke din allierede
SAA 250: Teori for bevægelsen: Studerende og kampen mod kapitalismen

Flere artikler fra nr. 250

Flere numre fra 2006

Siden er vist 1806 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside