Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 253 – 16. marts 2006 – side 4

Irak

En krig de ikke kan vinde

Jørn Andersen

De seneste måneder er det blevet stadig mere tydeligt, at USA-koalitionen i Irak er ude i en krig de ikke kan vinde. Modstanden stiger i Irak. Befolkningernes modstand stiger i besættelsesmagternes hjemlande. Og modstanden stiger blandt de udstationerede soldater.

Det var netop denne kombination af modstand på tre fronter, der gav USA et nederlag i Vietnam. Men det betød ikke at Vietnam-krigen dermed automatisk stoppede.
I stedet førte det til en endnu mere beskidt krig fra USA's side. Man forsøgte at splitte og pacificere modstanden mod krigen. Og man forsøgt at sønderbombe Vietnam og dets nabolande, inden man et par år senere opgav.
I dag ser vi en lignende situation i Irak: USA's "del-og-hersk"-taktik risikerer at splitte landet. USA-støttede dødspatruljer og besættelsesmagtens missil-angreb på beboelses-kvarterer er en del af hverdagen i Irak.
Det er på tide, at vi ikke kun viser modstand mod Irak-krigen ved halvårlige demonstrationer, men gør det til en permanent kampagne, der fortsætter indtil de danske tropper er trukket hjem og besættelsen stoppet.

Store militære tab
Den 1. maj erklærede George Bush, at "Missionen er fuldført" og "afslutning på større kamphandlinger". På det tidspunkt havde koalitionen mistet 173 dræbte soldater.
I dag (14.marts) har koalitionen mistet i alt 2.515 dræbte soldater (USA 2.309, UK 103, andre 103). Bare siden nytår har USA mistet 129 dræbte.
USA har alene 16.653 sårede. Ca. halvdelen af dem kan vende tilbage til tjeneste i løbet af få dage. En betydelig del af resten er så hårdt sårede, at de skal have permanent pleje resten af livet.

Modstanden stiger i USA ...
De seneste meningsmålinger i USA viser, at støtten til Irak-krigen fortsat falder – og at Bush er stadigt mere upopulær.
Bush's "approval rate" (dvs. hvor mange der synes han har gjort det godt) er nu nede på 36 pct. Det er på niveau med Nixons på toppen af Watergate-skandalen, der senere førte til hans afgang.
Bush's "approval rate" faldt til under 50 pct. i maj 2005 og har ligget omkring eller under 40 pct. siden oktober.
57 pct. mener, at det var en fejl at sende tropper til Irak. Og hele 67 pct. mener nu, at Bush manglede en klar plan til at håndtere situatione i Irak.
Kilde: Meningsmåling foretaget af USA Today/CNN/Gallup offentliggjort 13. marts.

... og i Danmark
Også i Danmark har kravet om at trække de danske tropper hjem de seneste måneder haft et klart flertal på ca. 60 pct. Heraf vil 30 pct. have tropperne hjem øjeblikkeligt, mens andre 30 pct. mener de skal hjem inden for en vis tidsfrist. Så Fogh-regeringen har ikke befolkningen bag sig, når den siger, at vi skal blive der så længe det er nødvendigt.

Modstanden stiger blandt soldaterne
72 pct. af de amerikanske soldater i Irak mener, at USA skal trække sig ud enten "straks" (29 pct.), "inden 6 måneder" (22 pct.) eller "inden 12 måneder" (21 pct.). Kun 23 pct. er enig med Bush, som mener at man skal blive der "så længe som det er nødvendigt".
Tallene stammer fra en meningsmåling foretaget af Zogby International blandt 944 amerikanske soldater og blev offentliggjort 28. februar. Flere detaljer: www.zogby.com

Giv USA et nyt Vietnam
Der er flertal i de krigsførende lande for at stoppe krigen. Men alligevel fortsætter den – og bliver mere blodig og beskidt. Det er nu 1½ år siden The Lancet offentliggjorde den undersøgelse, der viste, at 100.000 irakere var dræbt i krigen. Hvor stort tallet nu er, kan man kun gætte på.
Hvis krigen – og den danske deltagelse i den – skal stoppes, må krigsmodstanden gøres permanent. Det er ikke nok med halvårlige demonstrationer.
Erfaringerne fra de lokale grupper af krigsmodstandere, som er gået på gaden i ugerne op til 18. marts fortæller, at rigtigt mange mennesker gerne vil diskutere krigen.
Vi skal sætte krigen fast på dagsordenen ved at have fortsatte aktiviteter også efter 18. marts. Vi skal have mobiliseret det flertal, som er mod krigen, til en synlig protest, som Fogh ikke kan overhøre. Vi skal have tropperne hjem – NU!


Kilde: http://icasualties.org/oif/

Flere artikler fra nr. 253

Flere numre fra 2006

Se flere artikler af forfatter:
Jørn Andersen

Siden er vist 2655 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside