Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 254 – 6. april 2006 – side 3

Ved nærmere eftertanke

Folkeskolelærerne i aktion for folkeskolens værdigrundlag

Dorte Lange

16.000 lærere og sympatisører “gik langt for folkeskolen“ 22. marts. I København var 10.000 på rådhuspladsen. De kom i stjernedemonstration fra Frederiksberg Rådhus, Christianshavns Torv og Nyboder Skole, og samtidig strømmede lærere og sympatisører til i busser fra hele Sjælland – og fra Lolland Falster og Bornholm. Det svarer til, at ¼ af de 60.000 folkeskolelærere i Danmark var på gaden den dag.

Lærernes budskab er, at de værdier, den danske folkeskole bygger på, skal bevares. Folkeskoleloven står overfor nogle drastiske ændringer, som et flertal i Folketinget gennemfører dette forår. Ændringerne i grundlaget vi laver skole på, er en del af en gradvis og skjult gennemført samfundsændring, hvor demokratiet i den offentlige sektor undermineres, ved at styreformerne i kommunerne efterligner styreformerne i private virksomheder. Her er det øverste formål at maksimere resultaterne med færrest mulige omkostninger. Alt – også de ydelser, som velfærdssamfundet tilbyder sine borgere – skal kunne måles og sammenlignes, så der kan handles med dem.

Lærernes arbejde har hidtil haft som formål at give hver enkelt elev de bedste muligheder for at udvikle sit eget potentiale. Dermed får vi nogle selvstændigt kritisk tænkende unge mennesker. Det kaldes demokratisk dannelse. Disse unge mennesker kan forholde sig til indretningen af hvad som helst – også til organiseringen af de arbejdspladser, de kommer ud på – og de gør det – ofte uden at være blevet spurgt.

Haarder: “folkeskolen er alt for vigtig til at være demokratisk“

Alsidig personlig udvikling har været det overordnede formål med al undervisning i skolen. Det skal det ikke være længere. Demokratisk dannelse er kun til besvær, når der skal styres efter “mest muligt udbytte med færrest mulige omkostninger“. I det regime er der kun brug for én, der bestemmer og et par stykker der regner den ud. Alle andre ansatte skal bare gøre, hvad der bliver sagt.

Derfor skal hele skolens dagligdag ifølge ændringen i formålsparagraffen ikke længere bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Den skal bare være præget af det. Der er faktisk en forskel.

I sommeren 2005 udtalte Bertel Haarder til Folkeskolen, “skolen er alt for vigtig til at være demokratisk“. Når lærernes indsats tvinges i retning af at forberede eleverne på at klare de rent fagligt orienterede test – så bliver træning i demokratisk samtale nedprioriteret. Det kan – uanset lærernes gode vilje – ikke undgås. Demokratisk indflydelse på velfærdsydelserne erstattes af kontrakter indgået mellem lukkede kontorer i direktion og institutionsledelse. Borgeren bliver til forbruger – og forbrugerens “frie valg“ har erstattet borgerens demokratiske indflydelse.

Alle offentligt ansatte er udsat for afprofessionalisering og risiko for at blive marionetter som følge af en markedsgjort offentlig sektor. Dermed har vi et fælles grundlag og et fælles ansvar for sammen at fortælle, hvad der foregår.

Flere artikler fra nr. 254

Flere numre fra 2006

Se flere artikler af forfatter:
Dorte Lange

Siden er vist 1972 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside