Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Socialistisk Arbejderavis 254

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 254 – 6. april 2006

Fogh stjæler din velfærd

- 3 år fra efterlønnen - de unges understøttelse - indvandrernes ret til samme løn - de studerendes SU - fattige indvandreres familiesammenføring » Læs mere

Massivt angreb på vores velfærd

Efterlønnen forringes, så vi tidligst kan slutte et slidsomt arbejdsliv efter 63 år. Vi skal betale mere for den. Og folkepensionen tager de også 2 år af, så vi først må holde helt op når vi er 67. » Læs mere

Det mener vi

Europa strejker mod nyliberalismen

3 millioner i demonstration og strejke i Frankrig. 1½ million i advarselsstrejke i Storbritannien. 30-40.000 i strejke i de forskellige tyske delstater. I Italien har der været store strejker og demonstrationer. » Læs mere

Det mener vi

Strejke mod angreb på velfærden

Alle meningsmålinger viser massiv flertalsopbakning til efterlønnen, til understøttelsen og lige løn. I arbejderpartierne er flertallet totalt. På den baggrund er det ubegribeligt at pamperne i toppen af fagbevægelsen accepterer angrebene. » Læs mere

- “næste gang skal vi have forældrene med!”

16.000 i demonstration mod folkeskoleforliget

Socialistisk Arbejderavis har talt med Hanne Gram, børnehaveklasseleder på Bistrupskolen i Birkerød. » Læs mere

153.000 siger “Hold fast i efterlønnen”

152.877 danskere har skrevet under på FOA og BUPL’s underskriftindsamling “Hold fast i efterlønnen”. Underskrifterne er indsamlet de sidste to måneder først og fremmest på arbejdspladser landet over. » Læs mere

Velfærds-angreb

Det borgerlige Danmark – desværre bistået af Socialdemokraterne – har lagt op til en “velfærdsreform”, der skal finansiere regeringens globaliseringsstrategi. På almindelig dansk betyder det angreb på velfærden som skal betale for regeringens eliteuddannelse og gratis forskningsmidler til de multinationale. » Læs mere

Storbritannien

1½ million arbejdere i strejke for efterløn

28. marts strejkede 1½ million offentligt ansatte mod Tony Blairs nye lovforslag, som vil fratage dem deres ret til at gå på pension fra de er 60 år. » Læs mere

Ved nærmere eftertanke

Folkeskolelærerne i aktion for folkeskolens værdigrundlag

16.000 lærere og sympatisører “gik langt for folkeskolen” 22. marts. Det svarer til, at ¼ af de 60.000 folkeskolelærere i Danmark var på gaden den dag. » Læs mere

Uddannelse og globalisering

Nej tak til regeringens Globaliseringsstrategi

Regeringen ønsker at ruste Danmark til globaliseringen. Dette skal gøres ved at sætte massivt ind på at gøre Danmark til en af verdens førende vidensnationer. Konsekvens: massive nedskæringer på velfærden » Læs mere

Faglig kamp

Chafførerne hos Århus Sporveje parate til kamp

Århus Byråd har i længere tid haft planer om at udlicitere byens offentligt drevne bustransport, Århus Sporveje. I henhold til EU’s GATS-direktiv, er den overordnede plan, at al offentlig transport i de næste år skal overgå til private hænder. » Læs mere

Indtryk fra den 4. Cairo-konference

Hamas-sejr, Irak-modstand og kamp mod diktatur og privatiseringer

Siden december 2002 er Cairo-konferencerne blevet et vigtigt mødested for modstandere af krig og besættelse i Irak, Palæstina og Ægypten og den internationale anti-krigs-bevægelse. Især de seneste to år båndene blevet styrket. Der diskuteres ikke kun modstand mod krig og imperialisme, men også kampen for demokrati i Mellemøsten. » Læs mere

Ægypten

Studerende kæmper for deres organisationer

På Cairo-konferencen var der også et møde for studenter. Jeres udsendte var desværre nødt til at nå et fly inden mødet, men vi har fået en rapport fra Anas, en studerende fra “Det Muslimske Broderskabs Studenter“. » Læs mere

Toronto, Canada

Socialister og muslimer i fælles protest mod Muhammed-tegninger

Den 11. februar demonstrerede omkring 5.000 mennesker foran det danske konsulat i Toronto, Canada, mod Jyllands-Postens Muhammed-tegninger. » Læs mere

Stop krigen mod Iran – før den starter

USA og Storbritannien er på tærsklen til at starte en ny krig i Mellemøsten, på et endnu svagere grundlag, end krigen mod Irak. » Læs mere

Arbejderklassen på banen i USA

De sidste par uger er der rykket en massiv bølge af protester og demonstrationer ind over USA. » Læs mere

Thailand i oprør

Premierminister Thaksin Shinawatra overlever måske oprøret i Thailand. Til gengæld standser protesterne ikke, lover oppositionen. » Læs mere

4-siders-tillæg: Frankrig i oprør

Store strejker og demonstrationer ryster den franske regering

Modstanden mod den franske regerings forslag til en ny beskæftigelseslov for de unge – kaldet CPE – er blevet meget større i de sidste ugers tid. Den har nu varet i mere end to måneder, og tager stadig til i styrke. » Læs mere

4-siders-tillæg: Frankrig i oprør

Stemningen fra ‘68 er vendt tilbage til Frankrig

Den franske ungdom er i oprør. Fra de fattige forstæder, til elite-universiteterne går de unge på gaden, besætter universiteter og lukker skoler i protest mod de nye ansættelseslove som vil fratage dem deres rettigheder på arbejdsmarkedet. » Læs mere

4-siders-tillæg: Frankrig i oprør

Unge indvandrere som løntrykkere

Nutidens franske oprør startede, da loven “Første ansættelseskontrakt” (CPE) blev lanceret. CPE går ud på, at arbejdsgivere må fyre folk under 26 år uden varsel eller kompensation. » Læs mere

4-siders-tillæg: Frankrig i oprør - Fra det besatte universitet

'Sammen genskaber vi vores universitet'

» Læs mere

4-siders-tillæg: Frankrig i oprør

Politivold

Gerard og Denis er togkonduktører fra den sydlige by Montpellier og deltog i demonstrationerne. » Læs mere

4-siders-tillæg: Frankrig i oprør - Interview med Daniel Bensaïd

"Bevægelsen er direkte baseret på et socialt spørgsmål"

Daniel Bensaïd er fremtrædende fransk marxist og medlem af Ligue Communiste Revolutionaire (LCR). » Læs mere

4-siders-tillæg: Frankrig i oprør

Udfordring for den franske venstrefløj

» Læs mere

Anmeldelse

A Rebel's guide to Marx

Mike Gonzales: "A Rebel's guide to Marx" » Læs mere

Stop Racismen

Landshøring om flygtninge og asylpolitik

I weekenden 24.-25. marts var 80 mennesker samlet på Brandbjerg Højskole. Det var Præsteinitiativet der havde inviteret til landshøring om flygtninge og asylpolitik. Blandt deltagerne var læger, forfattere, psykiatere og advokater. » Læs mere

Udligningsreformen: Vi skal betale gildet

Med skattereformen er der sat loft over udgifter til velfærd i kommunerne, og med den nye udligningsreform sættes der også et yderligere stop for, hvad de rigeste i Danmark skal betale i skat. » Læs mere

Økonomi for Antikapitalister

Prins Joachims kæreste

I midten af marts kastede Prins Joachim royal glans over nogle børneprojekter i Vietnam. De danske medier berettede mest om hans nye kæreste og desværre ikke om den vigtigste nyhed i marts. I titusindvis har vietnamesiske arbejdere, ansat på udenlandske fabrikker, lavet vilde strejker for at få hævet mindstelønnen. » Læs mere

Boganmeldelse

"Silvio Berlusconi – Manden der ville eje Italien"

Hvorvidt Silvio Berlusconi fortsætter som regeringschef i Italien afgøres af de italienske vælgere. Men om Berlusconi vil søge magten er der ingen tvivl om. Og hans motiver for at gøre det er hverken idealistiske eller politiske. Motivet er økonomisk vinding for sig selv og hans venner. » Læs mere

Filmanmeldelse

Drømmen

Drømmen er en film af Niels Arden Oplev. Den er bygget på virkelige hændelser, som har udspillet sig i hans barndom på landet i 60erne. For en der selv er vokset op på landet i samme periode er filmen virkelig et pletskud. » Læs mere

Per Clausen, Enhedslisten

Intet tørklædeforbud i TV

Det virker besynderligt, at en forening, der kalder sig Kvinder for Frihed, vil indføre tørklædeforbud på TV. » Læs mere

Læserbrev

Nej, hvor er det godt at IS er gået ind i Enhedslisten

Nu er der sandelig grundlag for meget godt samarbejde, hvor begge organisationers dueligheder kan bruges til fordel for nogle store skridt fremad for venstrefløjen. » Læs mere

Interview med Anders Frisk (SUF) og Marie Frederiksen (Socialistisk Standpunkt)

Hvordan skal vores venstrefløj kæmpe for forbedringer og socialisme?

Socialistisk Arbejderavis har spurgt en aktivist fra SUF (Anders Frisk) og Socialistisk Standpunkt (Marie Frederiksen), om hvordan vi bedst kan smadre kapitalismen, hvordan venstrefløjen kommer fremad og får opbygget en kamporganisation, som kan være med til at ændre verden. » Læs mere

Eksklusionssagen i SUF

Eksklusion er en farlig vej for venstrefløjen

Eksklusionssagen i SUF afspejler flere af de opgaver og udfordringer, vi som venstrefløj står over for. » Læs mere

Oprør i Frankrig, USA, England, Thailand og Hviderusland

Verden over er befolkningerne godt trætte af magthaverne, og de viser deres utilfredshed i massive protester. » Læs mere

« Nr. 253   –   Nr. 255 »

Andre numre

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside