Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 254 – 6. april 2006 – side 4

Faglig kamp

Chafførerne hos Århus Sporveje parate til kamp

Jonathan Højgaard

Århus Byråd har i længere tid haft planer om at udlicitere byens offentligt drevne bustransport, Århus Sporveje. I henhold til EU’s GATS-direktiv, er den overordnede plan, at al offentlig transport i de næste år skal overgå til private hænder.

I Århus betyder det, at busdriften fra 2008 skal være overgået fra offentlig til privat drift. Inden for de seneste uger chaufførerne strejket to gange imod den nye overenskomst, som vil betyde ændringer i løn og arbejdsforhold for de ansatte, blandt andet lægges der op til, at chaufførerne ikke længere kan have lovning på, at have hver anden weekend fri, og samtidig forsøger man også at indføre delte vagter, hvilket vil sige, at chaufførerne får delt deres arbejdsdag op i to, så de skal møde om morgenen, gå hjem efter nogle timer, derefter have fri og igen køre bus om aftenen.

Nedskæringer
For at holde udgifterne nede vil lokalpolitikerne have en effektivisering af Århus Sporveje, og har opsagt alle lokale særaftaler med de cirka 700 buschauffører. Lokalaftalerne har ellers de sidste mange år sikret chaufførerne bedre løn og arbejdsforhold.
Argumentet fra lokalpolitikernes side lyder, at busdriften skal være konkurrencedygtig i forhold til private aktører på markedet, det er deres forklaring på kravet om at ændre arbejdsplanen.

“Chaufførerne er trætte af, at de ikke kender deres arbejdsplan til længere end den 23. april. Fra den 24. april og resten af året aner de ikke, hvornår de skal møde eller gå hjem. Det betyder på almindeligt dansk, at de ikke kan få fritid eller familieliv til at passe sammen med deres arbejde” siger Jan Nonbo (FOA), medlem af Enhedslisten. 150 af Århus Sporvejenes chauffører arbejder under 3Fs overenskomst, de resterende under FOA. Af de 150 chauffører med 3F organisering og overenskomst, står man i den atypiske situation at kun 10 rent faktisk er medlemmer af 3F, og de resterende er medlemmer af FOA, selvom FOAs overenskomst egentlig er møntet på de 500 chauffører, som er ansat som tjenestemænd.

Protest mod 3F
Jan Nonbo mener, at chaufførerne selv har ret til at vælge deres fagforening, og vurderer at et flertal ville foretrække en fælles organisering i FOA. Tidligere har nogle af chaufførerne demonstreret foran 3Fs kontor på Sommervej imod fagforeningens godkendelse af ledelsens udspil. Mange ting kunne tyde på, at 3F har forringet deres egen aftale.
Under den berygtede Ri-Bus konflikt i 1995 accepterede det daværende SiD ligeledes en lønnedgang på 10.000-20.000 om året. I den aktuelle konflikt er 3Fs forsvar, at de er nødt til at gå på kompromis for at redde Århus Sporveje som offentligt selskab.

Strejke kan vinde kampen
Hans Erik Madsen, mangeårigt medlem af Internationale Socialister og ledende under Skraldemandskonflikten bekymrer sig over 3F’s godkendelse af ledelsens udspil, “På længere sigt kan det svække chaufførerne, at 3F er gået bag om ryggen på dem og at de er organiseret to steder. Hele denne sag rejser spørgsmålet, om man overhovedet ønsker, at der skal laves profit på offentlig transport.
Den generelle erfaring fra lignende privatiseringssager er, at det betyder ringere service for borgerne og dårligere løn og arbejdsforhold for de ansatte“. Hans Erik Madsen argumenterer for, at chaufførerne er nødt til at tage konflikten med ledelsen i en større strejke, og at det er tvingende nødvendigt at have lokalbefolkningens opbakning for at kunne vinde.
Den 5. april vil der sandsynligvis blive en offentlig markering fra chaufførernes side imod overenskomsten, endvidere arbejdes der på at skabe en støttekomite.

Buschafførerne fra Århus Sporveje tager kampen op, og du kan vise din solidaritet her:
Vi samler underskrifter fordi, buschaufførerne troede:
· at en aftale var en aftale
· at overenskomsten skulle overholdes
· at arbejdsmiljøloven gjaldt i Århus
· at vi havde stabile og ordentlige vagtplaner
· på de fine ord i kommunens personalepolitik
· man kunne snakke med ledelsen i Århus Sporveje

Og fordi passagerne ikke skal finde sig i:
· uoplagte og slidte chauffører
· ustabile og upræcise busser
· uacceptabelt service niveau
· usikker kørsel

Men virkeligheden er en anden!
Buschaufførerne skal tvinges til :
· 7 arbejdsperioder af 6 dage på 16 uger
· arbejde på 5 lørdage i træk
· delt tjeneste – man møder to gange om dagen
· skifteholdsarbejde mod uret – det giver kortere hviletid og stres
· arbejde i 3 weekender i træk
· 750 chauffører kender ikke deres arbejdstid i fremtiden og vi ved således ikke om familieliv og fritidsaktiviteter overhoved passer til arbejdstiden.

Sendt denne mail til alle dem du kender
Vores arbejdsmiljø – passagernes sikkerhed!
Alle underskrifter bliver afleveret til byrådet.
SÅ – hvis du vil støtte os, så send en mail med dit navn og adresse til: vores-bus@bus-aarhus.dk

Flere artikler fra nr. 254

Flere numre fra 2006

Se flere artikler af forfatter:
Jonathan Højgaard

Siden er vist 2670 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside