Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 254 – 6. april 2006 – side 15

Eksklusionssagen i SUF

Eksklusion er en farlig vej for venstrefløjen

Jesper Juul Mikkelsen

Eksklusionssagen i SUF (det de fleste ville betegne som Enhedslistens ungdom) afspejler flere af de opgaver og udfordringer, vi som venstrefløj står overfor.

Jesper Mikkelsen

Jesper Mikkelsen, medlem af SUF og ISU

Eksklusionssagen i SUF (det de fleste ville betegne som Enhedslistens ungdom) afspejler flere af de opgaver og udfordringer, vi som venstrefløj står overfor.

En af disse udfordringer er spørgsmålet om hvordan vi som venstrefløj på den ene side kan være uenige om forskellige taktiske og politiske spørgsmål og på den anden side kan slås og handle sammen på alle de spørgsmål som samler os.

Et andet element i eksklusionssagen handler om hvilken rolle ens politiske organisation skal spille, og hvordan vi slås mest effektivt imod Fogh, krig og kapitalismen.

Revolution og socialisme

Vi gennemlever i øjeblikket en periode med politisk polarisering over hele verden. Hvis vi som venstrefløj mener noget med ordene revolution og socialisme, må vi forstå at forholde os aktivt til denne situation. Vi skal hele tiden huske på, at det ikke er os som venstrefløj, der kan lave verden om. Kraften til forandring ligger i arbejderklassens kollektive handlen og i bevægelsen mod krig, racisme og nyliberalisme. Men det er i kombinationen af venstrefløjens ideer og arbejderklassens kollektive magt byggestenene til et andet samfund ligger gemt. Hvis vi som venstrefløj kender vores besøgstid, vil vi inde for overskuelig fremtid kunne blive omdrejningspunktet og ledere for oprør, modstand og kampen for et andet samfund.

Hvis vi som venstrefløj skal blive ledere af et større oprør må vores organisationer være organisk forbundet med kampen i bevægelsen og i arbejderklassen. Vi kan ikke forvente at kunne stå ude fra og kommentere de kampe som foregår imod racisme, krig, eller for bedre løn og arbejdsforhold og så forvente at blive lyttet til, eller forvente at få indflydelse på retningen for bevægelsen.

Venstrefløjen skal være en aktiv del af kampen, og vi skal være med til at formulere politik og sætte retning for bevægelsen.

Demkokrati sikrer udvikling

En vigtig forudsætning for, at vi som venstrefløj kan forbinde os med de kampe som foregår, er, at vi har internt demokrati. Vi skal et demokrati, hvor der er plads til at diskutere forskellige ideer. Demokrati er det bedste redskab til at partiet ikke kommer til at hænge fast i sin egenlogik, men at det derimod følger med udviklingen i bevægelsen og klassekampen som helhed.

Eksklusionen af Socialistisk Standpunkt vil ikke hjælpe SUF fremad mod et mere udadvendt parti, eksklusionen er ikke et skridt fremad for det interne demokrati og diskussionskulturen hverken i SUF eller på resten af venstrefløjen.

SUF har i dag 900 medlemmer, hvilket i sig selv kunne være en indikator om en stærk og dominerende organisation på den danske venstrefløj, men det er SUF ikke. SUF har i høj grad en praksis som fokuserer på at lave aktiviteter for sig selv, ikke som en del af en bredere bevægelse.

Og når SUF så er en del af noget bredere, så er det ofte i den forståelse at “man skal være loyal overfor bevægelsen“ hvilket ofte vil sige, at man ikke aktivt er med til at sætte en fremadrettet retning for bevægelsen. Eksklusionen af Socialistisk Standpunkt er et forsøg på at fasttømre denne bestemte politisk praksis og det er ikke et skridt frem for SUF eller venstrefløjen, men et skridt tilbage.

Flere artikler fra nr. 254

Flere numre fra 2006

Se flere artikler om emnet:
SUF (Socialistisk UngdomsFront)

Se flere artikler af forfatter:
Jesper Juul Mikkelsen

Siden er vist 2985 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside