Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 255 – 26. april 2006 – side 11

København

Nyliberalistisk skoleudspil

Khaled Mustapha

Khaled Mustapha på talerstolen foran Christiansborg (Foto Pelle P)

Khaled Mustapha på talerstolen foran Christiansborg (Foto Pelle P)

De københavnske skoler skal drives som private virksomheder. Børnenes fritid skal under skolernes ledelse, og så skal der indføres standardiserede test overalt. Nej, det er ikke et borgerligt regerings-udspil, men udspillet fra SF’s børne- og ungdomsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard. I Enhedslisten undrer vi os meget over SF’s knæfald for højrefløjens ønsker om at markedsgøre uddannelsessystemet og vende tilbage til den sorte skoles fokus på test og udenadslære.

De københavnske folkeskoler skal drives som private virksomheder. Skolernes resultater skal måles gennem test af eleverne, og skolelederne skal på resultatløn, så de motiveres til at leve op til de målsætninger, kommunen har opsat for den enkelte skole.

Det er ganske givet i fin overensstemmelse med tidsånden, der fortæller os, at alt kan ordnes, måles og vejes af markedet. Men i det konkrete tilfælde har vi altså at gøre med børn, hvis liv og velvære ikke kan måles ved obligatoriske test i dansk og naturfag.

Det er oplagt, at skoleledere, der måles og aflønnes på baggrund af deres elevers scorer i standardiserede test, vil fokusere mindre på det, der hidtil har været folkeskolens væsentligste opgave, nemlig det enkelte barn som et helt menneske, hvis udvikling skal stimuleres inden for en lang række områder.

Nej til heldagsskoler
Udspillet indeholder ligeledes forsøg med heldagsskoler. Også her undrer det, at en SF-borgmester forlader den kritik af heldagsskolen, som venstrefløjen gennem årene har stået samme med forældre, pædagoger og lærere om.

Bo Asmus Kjeldgaard vil stjæle børnenes barndom og fritid, bruge pædagogerne til lektiehjælp og i det hel taget gøre børnene markedsklar fra en tidlig alder. I Enheds-listen vil vi det stik modsatte. Både skoler og fritidshjem skal udvikle børnene til at blive hele mennesker, styrke de sociale kompetencer og opbygge børnenes selvværd, så alle børn udvikler sig, og de bogligt svage børn ikke stigmatiseres.

Børn og unge skal have en alsidig hverdag for at udvikle sig alsidigt. Børnenes egen fritid er et godt rum for at stifte nære venskaber, udfolde den fri fantasi og selvbestemmelse. Arbejdet i skolen og udfoldelserne i fritiden supplerer hinanden, men heldagsskolen er en dårlig idé. Enhedslisten mener, at det er sundt med et miljøskifte midt på dagen, og det er ikke mindst vigtigt for de børn, der ikke finder deres stærke sider i skolen. De har brug for de succesoplevelser, de får på fritidshjemmet, og som de kan tage med sig til næste skoledag. Enhedslisten er for et ligeberettiget og værdigt forhold mellem fritidshjem og skoler og derfor imod at lægge hele barnets hverdag ind under skolens ledelse.

Hvor skal pengene tages fra?
Hvis hele planen føres ud i livet, vil det koste omkring 520 millioner kroner på 2007-budgettet. I forvejen skal børne- og ungdomsudvalget spare omkring 82 millioner på næste års budget til den såkaldte omstillingspulje i kommunen.

Det kræver ikke megen fantasi at forestille sig, at disse penge bl.a. skal komme fra dag- og fritidsinstitutionerne. Og det vil være den helt forkerte vej at gå. For at løfte den københavnske folkeskole er det tværtimod nødvendigt at øge disse institutioners normeringer og ansætte mere uddannet personale, så de er i stand til at klæde børnene på til skolestart og udvikle deres sociale og faglige kompetencer.

Jeg opfordrer stærkt forældre, lærere, pædagoger, socialrådgivere og pædagog-medhjælpere og ikke mindst de københavnske børn og unge til at gå imod de kommende besparelser, indskrænkningen af børnenes fritid, indskrænkningen af læreres og pædagogers selvbestemmelse og til at gå imod kontrol og styring af børnenes liv. Håber stærkt på jeres opbakning, ellers ser det ikke godt ud.

Khaled Mustapha,
børne- og ungdomspolitisk ordfører for Enhedslisten i Københavns Kommune.

Se også:
SAA 255: Demonstration 17. maj mod nedskæringer på SU, dagpenge og efterløn: 17. maj udfordrer vi Fogh

Flere artikler fra nr. 255

Flere numre fra 2006

Se flere artikler af forfatter:
Khaled Mustapha

Siden er vist 2593 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside