Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 256 – 17. maj 2006 – side 5

Danmark

Stadigvæk et klassesamfund

Martin B. Johansen

Et flertal i befolkningen mener, at Danmark stadig er et klassesamfund. En undersøgelse, som Gallup har udført for Ugebrevet A4, viser, at 54 pct. er helt eller delvist enige i udsagnet, “Danmark er stadig et klassesamfund“.

En undersøgelse, som Gallup har udført for Ugebrevet A4, viser, at 54 pct. er helt eller delvist enige i udsagnet, „Danmark er stadig et klassesamfund“.
Billedet er fra EuroMayDay i København
(Foto: Antihero)

En undersøgelse, som Gallup har udført for Ugebrevet A4, viser, at 54 pct. er helt eller delvist enige i udsagnet, “Danmark er stadig et klassesamfund“. Billedet er fra EuroMayDay i København (Foto: Antihero)

Undersøgelsen blev meget passende offentliggjort 1. maj. Samme dag udtalte forskningsleder Lisbeth Pedersen fra Socialforskningsinstituttet (SFI) til Information: “Arbejderklassen har del i pensionskasser og dermed kapitalen. Efterhånden er det svært at få øje på, hvad der adskiller arbejderne fra kapitalen.“

Noget tyder altså på, at befolkningen godt kan få øje på nogle grundlæggende forskelle i samfundet, som en forskningsleder fra SFI ikke kan se. Fx at en pensionsopsparing for de fleste mennesker blot er en opsparing til sikring af ens alderdom – det er de færreste, der sparer penge op for at lege småkapitalister.

Undersøgelsen i Ugebrevet A4 siger dog ikke meget om, hvad Danmark er for en type klassesamfund, ifølge flertallet. Undersøgelsen viser dog, at et klart flertal peger på store forskelle i indkomst som et af kendetegnene. Næsten to ud af tre personer mener i hvert fald, at “vi bør omfordele endnu mere fra de rige til de fattige“.

De fleste i undersøgelsen mener sikkert, at samfundet er delt ind i en lille gruppe meget rige, en anden og større gruppe fattige og derimellem det store flertal, som udgør middelklassen. Det er en opfattelse, som fokuserer på overfladiske kendetegn som indkomst og uddannelse, men som ikke siger noget om, hvorvidt der findes grundlæggende strukturer og modsætninger mellem klasserne i samfundet, som ikke kan løses gennem omfordeling af goderne, men kræver klassekamp og måske grundlæggende forandringer.

Det væsentlige er dog, at et flertal mener, at Danmark ER et klassesamfund. For det betyder, at et flertal ikke er hoppet på den påstand, at klasser og klasseforskelle er forsvundet, og at det er op til hver enkelt person at sørge for sig selv.

Det er en påstand, som medier og kommentatorer har gentaget i det uendelige i de sidste mere end 20 år, og som er blevet teoretiseret i den såkaldte livsstilsanalyse (fx i bogen “Hvis din nabo var en bil“). Ifølge denne analyse kan man opdele befolkningen i grupper ud fra holdningen til to værdisæt: Dels om man opfatter sig som “traditionel“ eller “moderne“, dels om man er “materialistisk“ eller “idealistisk“. Danmarks Radio programlægger ud fra denne analyse, og programmerne på DR1 er målrettet den gruppe, som både er traditionel og materialistisk indstillet – også kaldet “det lyserøde segment“.

Problemet med denne analyse er først og fremmest, at menneskers placering i samfundet ses som et resultat af deres egne beslutninger og værdier. Hvis du så er havnet i et lidt kedeligt og underbetalt job, så er det nok, fordi du har valgt forkert – du skulle måske være lidt mere “moderne“. Det er en opfattelse, som passer som fod i hose med Fogh-regeringens snak om, at klasser og klassekamp er forældede begreber, og at vi skal have et samfund, hvor velfærdsstaten mere og mere afløses af den enkelte borgers eget valg og størrelsen på hans pengepung.
Men altså en opfattelse, som et flertal i befolkningen ikke deler.

Se også:
SAA 256: Teori for bevægelsen: 18% er socialister

Flere artikler fra nr. 256

Flere numre fra 2006

Se flere artikler af forfatter:
Martin B. Johansen

Siden er vist 2556 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside