Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 26 – Januar 1987 – side 3

IS mener

Modgift mod afmagt

For de folk, der mener at verden kan ændres ved hjælp af folks egen aktive indsats, sluttede 1986 stærkt.

De franske studenters sejr over den borgerlige regering blev fulgt af omfattende strejker blandt jernbanearbejderne og flere andre arbejdergrupper i Frankrig.

I Kina gik studerende og arbejdere sammen i ulovlige demonstrationer for demokrati – mens de sang Internationale!

Også i Spanien, Grækenland og Italien har studenterne været ude i kamp inspireret af kampen i Frankrig

Sidst men ikke mindst har vi set gadekamp i den sovjetiske provins Kazakhstan.

Det er en god modgift mod dem, der siger, at de unge ikke længere er interesseret i politik, eller at arbejderklassen har mistet sin kampkraft, og aldrig mere vil slås.

De sidste studenteraktiviteter og strejker er det bedste argument mod dem, som tror, at systemet er blevet så stærkt, at det ikke længere kan udfordres fra neden, og vi i stedet må nøjes med smålapperier fra oven.

Spontantitet

Den sidste tids kampe viser, at arbejderne ikke vil acceptere angreb i det uendelige. De viser også den fantasi, der kan vokse ud af kampen. En fantasi, som kan skabe demokratiske organiseringer, hvor intet eksisterede før.

Men ingen af disse kampe er sprunget ud af den blå luft. De er et resultat af den økonomiske krise, som ser ud til at blive forværret i løbet af 1987.

Fattigdom og hungersnød hærger i en stor del af verden, mens kapitalisterne viser sig ude af stand til at løse nogen af de fundamentale problemer.

Herhjemme pralede Schlüter af, at han havde skabt et opsving, som reelt kom udefra. Nu snakker han om en “vækstpause”. Arbejderpartierne, både i udlandet og i Danmark, er lige så opfindsomme i deres mangel på løsninger. I deres stræben efter parlamentarisk indflydelse har de opgivet tidligere progressive forslag.

Krisen bliver forværret. Derfor kan vi forvente, at flere arbejdere vil gå til modstand i år. De bliver simpelthen tvunget til det.

Men de sidste kampe har også vist mange svagheder på vores side. Arbejderkampe har rystet regeringer før. Men med mindre bevægelsen går videre til at udfordre samfundet som helhed, bliver sejren midlertidig.

Kampen kan kun generaliseres fra en kamp mod delproblemer til en kamp mod systemet som helhed, hvis der er socialister, som prøver at vinde opbakning til deres revolutionære holdninger i selve kampen.

Det kræver en revolutionær organisation, som både samler aktivisterne, og formidler og generaliserer erfaringer fra kampen.

Desværre har disse stærke revolutionære organisationer manglet i de inspirerende kampe, der foregår.

Mange af dem, der har deltaget i aktionerne i Frankrig og Kina, vil trækkes mod revolutionære og socialistiske ideer ud fra deres egne erfaringer fra kampene. Men uden en revolutionær organisation vil de folk, der blot vil reformere kapitalismen, genvinde initiativet og dermed begrænse bevægelsens karakter og mål.

Mange vil undlade at trække linjen fra kampene i Kina og Frankrig til klassekampen i dette “det yndige land”. Men påskestrejkerne for to år siden viser, at arbejderklassen i Danmark også kan vise tænder.

Kan vise tænder

Systemets krise vil presse borgerskabet til nye angreb, som vil provokere modstand. Utilfredshed i flere faggrupper omkring overenskomstforhandlingerne kan resultere i nye brudflader.

For marxister handler det om at opbygge en revolutionær organisation til nye opsving, som kan hjælpe til at sikre, at udfaldet ikke er en midlertidig sejr, men en grundlæggende forandring i samfundet. Den magt, som arbejderne har vist i de sidste kampe, skal bruges til at skabe et socialistisk samfund, hvor det ikke er profit, men arbejderne selv, der bestemmer fremtiden.


Billedtekst:
Franske jernbanearbejdere blokerer sporene ved Gare du Nord i Paris. Da politiet næsten umuliggjorde, at man blokerede sporene og sporskifterne, blokerede man billetlugerne.

Se også:
SAA 26: “Vi vil lære noget om socialismen”

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 26

Flere numre fra 1987

Siden er vist 1332 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside