Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 26 – Januar 1987 – side 11

“Vi vil lære noget om socialismen”

Anders Schou

Når IS afholder møderækker og udgiver denne avis, er det for at komme ud med vores – for de fleste mennesker – mærkværdige ideer. Ideer om at denne verden kunne være ren og fredfyldt – uden sult, arbejdsløshed og nedskæringer, hvis produktionen og samfundslivet blev organiseret efter folks behov og ikke efter kapitalens behov for profit.

At disse ideer virker underlige på folk er ikke mærkeligt. Gennem vores opdragelse, i medierne, på arbejdspladser og institutioner bliver vi bombarderet med ideer, der er helt anderledes. Som Karl Marx udtrykte det: “De herskende ideer er den herskende klasses ideer.”

Troen på eget værd

Men det betyder ikke, at vi alle så blot kan opgive ethvert håb og kaste os tanketomt ned foran videoen. Når der kæmpes, øges troen på eget værd. Denne mekanisme er selvfølgelig specielt stærk under massestrejker. Når folk opdager, at de kan standse samfundsmaskinen, er de mere åbne over for ideen om, at de kan sætte den i gang for egne mål.

I en sådan situation er det afgørende, hvor mange der er til at sprede den idé, og at det foregår koordineret. Derfor forsøger vi allerede i dag, at få folk til at melde sig ind i IS og være med til at opbygge organisationen.

Vi bygger ikke på totalt afklarede og færdigt-uddannede socialister, de findes nemlig ikke – men på folk, som allerede i dag vil være med til at arbejde for socialismen.

Møderække

I slutningen af sidste år afholdt IS i Århus en møderække over fire aftener.

Emnerne var: Klassekampens op- og nedgange, samt fagbyreaukratiets rolle, Kapitalismen som verdenssystem, Fra massestrejke til revolution og endelig Mulighederne for oprør/revolution i dag.

I møderne deltog i snit 6-8 personer. Vi har talt med to af dem: Lasse Lillevang, som er lastbilchauffør, og Steffen Pedersen, der er leder af et projekt for arbejdsløse.

Lasse forklarede, hvorfor han meldte sig til møderækken. “Jeg har tidligere diskuteret politik med forskellige IS’ere. Jeg er interesseret i politik og kunne godt tænke mig at vide noget mere.”

“Jeg har langt tilbage i tiden haft holdninger langt til venstre for Socialdemokratiet,” sagde Steffen. “Måske nogle mere anarkistiske ideer... Efterhånden som man får forskellige erfaringer og oplevelser, begynder man at søge efter et fast politisk holdepunkt.”

Både Steffen og Lasse fik en del ud af møderne. “Jeg synes det var spændende og fik meget historisk/politisk ud af det,” fortsatte Lasse. “Men vi fik ikke så meget at vide om IS som sådan. På det punkt er der stadig ting, som er uklare for mig. For eksempel, IS’s holdning til partiet, måske er I for elitære for mig.”

Steffen sagde, at han fik sat en del historiske ting på plads. “Jeg synes, jeg kunne bruge meget af det, jeg fik at vide konkret i min arbejdssituation – i diskussioner for eksempel.” Han var stort set enig med de holdninger, der blev præsenteret i møderækken, men var endnu ikke parat til at melde sig ind i IS.

Nytter det noget?

“For mig skyldes det nogle lidt diffuse ting, som er svære at konkretisere. Måske ligger jeg lidt under for den tvivl, om det nu også nytter noget, som også må nage en, selv om man er medlem af et parti. Måske vil jeg hellere langsomt pejle mig ind på, om IS er noget for mig.”

Lasse var i det store og hele enig med IS holdninger. “Men jeg kommer til at tænke på et offentligt møde IS holdt om BZ. Jeg synes IS’erne tonsede BZ’erne for at være nogle kaoter, – ikke ordentlige revolutionære. Jeg opfatter BZ som en del af kampen for et andet samfund.”

“Jeg står ikke afklaret og vil gerne vide mere. Når man ikke selv er så velbevandret i socialismens historie, bliver det hele i høj grad et tillidsspørgsmål. Er den sandhed man hører den rigtige, eller bygger den for eksempel på en vurdering af Trotskij, som måske er forkert, men som IS har valgt at gøre til sin. Og så er der det med tiden. Jeg har ikke i øjeblikket tid til at være så aktiv, som jeg gerne vil være, hvis jeg skal være medlem at partiet.”

Om mulighederne for at afklare sig uden for IS var bedre, svarede Lasse nej. “Faktisk er jeg sikker på at mulighederne for at finde ud af de ting, jeg er usikker på, er større i IS. Men så er der jo tidsproblemet.”

Steffen mente også, at mange måske vil afklares mere uden de forpligtigelser, man får som medlem af et parti. Men kan man ikke afklares yderligere gennem forpligtende partiarbejde? “Jo, sådan vil det sikkert virke for nogle,” sagde Steffen. “Men andre har brug for en mere blød og langsom introduktion i en mere intim atmosfære. Så jeg synes møderækkerne må udbygges i takt med at IS vokser. Denne møderække har i hvert fald givet mig meget at tænke på – på en god måde.”

Se også:
SAA 26: IS mener: Modgift mod afmagt

Flere artikler fra nr. 26

Flere numre fra 1987

Se flere artikler om emnet:
IS/ISU

Se flere artikler af forfatter:
Anders Schou

Siden er vist 1313 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside