Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 262 – 16. november 2006 – side 2

Racisme, islam og venstrefløjen

Mikkel Birk Jespersen

“Hvis I ikke stiller op for mig, når jeg og andre muslimer bliver udsat for angreb, hvorfor skulle jeg så, i en anden situation, stille op for jer?“ Sådan spurgte Abdul Wahid Pedersen retorisk til et møde på Marxisme 2006, hvor ca. 50 deltagere var samlet for at diskutere islamofobi og racisme. Dermed stillede han skarpt på den fælles interesse, muslimer, socialister og andre har i at bekæmpe racisme og hetzen mod muslimer.

Abdul Wahid Pedersen

Abdul Wahid Pedersen

For denne kamp handler netop ikke bare om muslimernes interesser, men hænger også sammen med bredere spørgsmål. Racisme rammer ikke kun den konkret undertrykte gruppe, men også alle andre almindelige mennesker, der ikke har en interesse i at bekæmpe hinanden eller i forvejen marginaliserede grupper, men i stedet har en interesse i at bekæmpe magthavernes angreb på f.eks. den fælles velfærd.

I de seneste år har dele af medierne og politikerne ført an i en racistisk hetz, der primært har rettet sig mod muslimer der får skylden for såvel terror som sociale problemer.

Elleve personer fra Dansk Folkepartis top er for nylig blevet anmeldt for racisme af 66 enkeltindivider, bl.a. Abdul Wahid Pedersen. Hvor langt en sådan sag vil nå i retssystemet, er ikke til at sige – men uanset hvad er det positivt, at nogle af de ytringer, der er kommet fra personer som de anmeldte, nu bliver hevet frem og kaldt for, hvad de er: ”Det her, dét er racisme!“

Muslimer som skræmmebillede

For racisme er ikke bare den vulgariserede biologiske version, som nazisterne førte frem i 30’erne. Ligeledes behøver racisme ikke bare at handle om hudfarve.

I dag fokuserer racisterne således på fænomener som etnicitet, kultur og religion, men disse gøres, på samme måde som ”race-begrebet“, til uforanderlige størrelser og tjener dermed til at udskille folk i forskellige grupper, der ifølge den racistiske argumentation nødvendigvis må være fjendtligt indstillede overfor hinanden.

Den aktuelle racisme og islamofobi tjener til både at retfærdiggøre krigene i Afghanistan og Irak og til at bane vejen for angreb på velfærden.

På den ene side tegnes der et billede af muslimer som værende ude af stand til at bestemme over deres egne samfund. Og på den anden side præsenteres muslimer og islam som dét væsentligste samfundsproblem herhjemme – frem for regeringens angreb på velfærden.

I sådan en situation er det venstrefløjens opgave at melde klart ud imod racismen og forsvare muslimernes ret til at praktisere deres religion. At de fleste socialister også er ateister, må ikke stå i vejen for en alliance med andre grupper der også har en interesse i bekæmpe såvel racisme som krig og angreb på velfærden.

Anti-racisme

Anti-racisme er en fælles kamp for hele arbejderklassen. Uanset baggrund, hudfarve, etnicitet – og religion.

Abstrakt religionskritik bringer hverken venstrefløjen eller kampen mod racisme fremad. Ligesom det heller ikke hjælper de marginaliserede grupper, der er udsat for racisme.

Konkret kamp

For socialister handler det om at involvere sig i en konkret kamp for undertrykte gruppers rettigheder (f.eks. religiøse gruppers) og knytte dette sammen med bredere kampe imod krig og nyliberalisme. Ikke om at fremhæve abstrakte kritikpunkter af det ene eller det andet idésæt (f.eks. religiøse idéer).

Både fordi vi altid er utvetydigt på de undertryktes side, men også fordi idéer (og dermed også forskellige former for konservative forestillinger) ændrer sig gennem den konkrete kamp og de erfaringer, der her gøres. Idéer ændres ikke gennem abstrakt kritik, der ydermere medvirker til at afskærme venstrefløjen fra undertrykte og marginaliserede grupper.

En tydeligere stemme og skarpere kant både imod den generelle racisme og især mod hetzen mod muslimer, vil ikke blot gavne muslimer og flygtninge og indvandrere i øvrigt, men vil stille hele arbejderklassen i en bedre position til at bekæmpe krig og velfærdsangreb.

Se også:
SAA 262: Racistisk brandattentat
SAA 262: Marxisme 2006

Flere artikler fra nr. 262

Flere numre fra 2006

Se flere artikler om emnet:
Muslim-hetz

Se flere artikler af forfatter:
Mikkel Birk Jespersen

Siden er vist 3922 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside