Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 264 – 17. januar 2007 – side 7

ØQ

Herfra hvor vi står

Liv Mertz

En lørdag eftermiddag hvert år i august kan københavnerne tage opstilling langs gaderne i den indre by og heppe på Den Rullende Homozoo – nok bedre kendt som Copenhagen Pride-paraden. Pride-lørdag (der vel snart er blevet så mainstream, at den bliver fortrykt i Mayland-kalenderen) er den begivenhed, hvor hele Danmark kan ånde lettet op og fejre sin normalitet.

I 2006 skulle der så være ekstra grund til jubel, da homoseksualitet fejrede 25-årsjubilæum med normaliteten: Siden 1981 har denne seksuelle orientering nemlig ikke figureret på Sundhedsstyrelsens liste over sygdomme. Desværre er det ikke alle ukonventionelle måder at gøre køn og seksualitet på, som Sundhedsstyrelsen har tilsmilet.
 
Er det mon et tilfælde, at transseksualitet officielt stadig betragtes som en psykisk lidelse? Og hvor let er det at kritisere de strukturer, der privilegerer heteroseksuel kernefamilie og monogami, hvis man i mødet med det offentlige behandlersystem må bekende sig til en diagnose for overhovedet at blive genkendt og taget alvorligt?
 
Konventionernes varme favntag er ikke gratis. For at kunne fejre indlemmelsen i Det Normale Fællesskab er det nemlig nødvendigt, at andre fortsat befinder sig uden for dette fællesskab. Når homoseksuelle nu er blevet åh-så-normale, er det således værd at tænke over, hvem de er normale i forhold til. Hvem er de assimilerede homoers Andre?
 
I Enhedslistens Queerudvalg (herefter ØQ) kan vi godt få armene ned.

ØQ arbejder perspektivpolitisk: Det vil sige, at man ikke skal være noget bestemt (f.eks. “queer“, “homo“ eller “trans“, hvad end disse ord måtte betegne) for at være velkommen; det er synsvinklen, der forener os.

Internt i partiet arbejder vi som sparringspartnere for folketings- og hovedbestyrelsesmedlemmer. På gadeplan prøver vi via fester, folkekøkkener, filmforevisninger, seminarer og foredrag at få folk til at sammentænke kampene: Ingen minoritetskamp må foregå på bekostning af andre minoriteter! Derfor er vores udgangspunkt socialistisk, feministisk, antiheteronormativt og antiracistisk.

Vores ambition er en kritik og ultimativt afskaffelse af den heteroseksuelle hvide middelklassenorm som altings målestok. Hvad vi ser som de væsentligste kampe, afgøres derfor i høj grad af, hvor bemeldte norm træder tydeligst frem.

I 2006 var prostitution et af de områder, vi i ØQ i første omgang forsøgte at nå til intern enighed om. Dette lykkedes imidlertid ikke, men set i bakspejlet har vore talrige og mangefacetterede diskussioner alligevel været særdeles inspirerende. Mht. en eventuel kriminalisering af prostitutionskunder er vi stadig splittede. Vi er dog enige om, at en kritik af fænomenet prostitution må tage afsæt i en kritik af global økonomisk ulighed og manglende kønsligestilling frem for i moralsk bekymring over, at sex udveksles for penge og finder sted uden for monogame parforhold.
 
Et andet indsatsområde var cpr-nummerlovgivningen, der i sin nuværende form klart krænker privatlivets fred: Hvorfor skal kravet om “kønskorrekthed“ (sic!) give sig udslag i, at nogle mennesker gang på gang må forklare sig, når de henvender sig til det offentlige og ikke bliver genkendt som entydigt tilhørende ét køn?

Vores engagement i denne sag udspringer ikke af en “hattedameagtig“ omsorg for “de transseksuelle“, som skal “hjælpes“. Naturligvis vil vi altid udvise solidaritet med befolkningsgrupper, der chikaneres uden at gøre andre ondt, men først og fremmest ser vi cpr-nummeret som en markør, der brændemærker alle – også mere konventionelle kvinder og mænd. Vi ønsker derfor, at cpr-nummeret skal ophøre med at være kønsspecifikt.

Fra ØQ lyder parolerne ikke: “Vi vil have det samme som“ eller “vi er lige så gode som“. For det første kæmper vi for en bedre verden snarere end for en bestemt gruppering. For det andet er vi indignerede revolutionære: Vi sætter spørgsmålstegn ved det eksisterende frem for blot at tigge om en bid af kagen! Herfra hvor vi står, ser dén kage nemlig noget uappetitlig ud.

ØQ holder møde i Enhedslistens lokaler (Studiestræde 24 i København) hver 1. onsdag i måneden kl. 19.30. Vi har også en mailingliste med ca. 60 medlemmer.
Se mere på vores hjemmeside www.queer.dk .

Liv Mertz er fra Enhedslistens Queerudvalg

Se også:
SAA 264: Prostitution til debat: Sexarbejdere i alle lande!
SAA 264: Interview med tidligere escortpige: Nej til kriminalisering

Flere artikler fra nr. 264

Flere numre fra 2007

Se flere artikler om emnet:
Bøsser-lesbiske-trans

Se flere artikler af forfatter:
Liv Mertz

Siden er vist 2750 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside