Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 272 – 12. september 2007 – side 3

Københavns kommunes budgetforlig

Kvalitetsforbedringer for minus 278,4 millioner kroner

Klaus B. Jensen

Man skal høre meget før ørene falder af. Men børne- og ungdomsbormester i Københavns kommune, Bo Asmus Kjeldgaard, taler varmt om kommunens nyeste udspil om “Faglighed for alle“ og “fremtidens institutioner“, som noget der skal bringe kvalitet og fornyelse for de københavnske børn og unge, samt for personalet i skoler og institutioner.

Men der er nu ikke så meget fornyelse over det hele, da kvalitetsløftet finansieres ved at tilføre området minus 278,4 millioner kroner. Hvis man ikke lige var spindoktor eller borgmester ville man nok vælge at kalde det en besparelse, en nedskæring, eller blot en katastrofe for børn, unge og ansatte i Københavns kommune. For hvis der er noget de er vant til så er det besparelser og nedskæringer fra kommunens side.

Bag budgetforliget, som ud over besparelsen på børn- og ungeområdet også medfører massive besparelser på en lang række andre områder, står Ritt Bjerregaard fra Socialdemokratiet, Klaus Bondam fra de Radikale samt Bo Asmus Kjeldgaard fra SF. Budgettet forventes endeligt vedtaget den 11. oktober, men hovedlinierne er fastlagt med Ritts flertal.

Spareplanen skal løbe over 4 år, og vil i 2008 betyde besparelser på op mod 120 millioner kroner. Helt konkret betyder kommunens udspil, at man har aflyst al eftervidereuddannelse for pædagogisk personale i 2008, man vil derudover fjerne morgenåbningen på fritidshjem, puljen til sociale kompensationsmidler reduceres med 5 millioner (pulje til institutioner i socialt belastede områder), færre midler til sprogstimulering og meget mere. Den samlede besparelse er på lidt over 5 %, og for en almindelig vuggestue med 36 børn på 3 stuer vil det betyde at man skal spare i omegnen af 200.000 kr., eller hvad der næsten svarer til en fuldtidsstilling. Den helt endelige spareplan er endnu ikke helt fastlagt, men konsekvenserne er til at føle på.

Pædagogisk personale er en af de faggrupper der har flest sygemeldinger på grund af stress og nedslidning. “Vi prøver at få tingene til at hænge sammen på de enkelte institutioner, men besparelserne betyder at lejrkolonierne fjernes, og at der ikke bliver tid til at tage sig af det enkelte barn. Dermed kan vi ikke bruge vores uddannelse. Besparelserne komme jo oven i de øgede krav om dokumentation fra forvaltningen. Vi skal lave læreplaner for det enkelte barn og virksomhedsplaner for institutionen. Det hænger ikke sammen at de skære ned og samtidig stiller øget krav“, siger Jonas Tao Christensen, der er tillidsmand på Gravegården på Vesterbro.

Forældre i offensiven

“I Københavns Forældreforening (KFO) er vi chokerede over den måde Kommunen behandler sine medarbejdere og borgere på. Der skal spares ja, det har vi fattet! Og vi er I KFO stadig ikke enige om, at daginstitutionerne skal betale for skolernes merforbrug. Når det er sagt, så er vi chokerede over, måden det foregår“, siger Jørgen Gregersen fra KFO, og fortsætter:

“I snart halvandet år har vi prøvet at gøre opmærksom på den enorme pædagogmangel og på vigtigheden af at værne om de medarbejdere, der er i de københavnske daginstitutionerne. I stedet vælger kommunen en proces, som de selv siger, de ved vil skræmme mange og som vil betyde at man mister personale, men at det har ingen betydning for besparelsen står over alt andet. Vi er rystede over at måtte konstatere, at vi som forældre, personalet og børnene er uden betydning overhovedet – vi er blevet til enheder og områder.“

KFO har kontakt til en stor del af forældrebestyrelserne på institutionerne i København, og er allerede godt i gang med at afholde stormøder og planlægge demonstrationer mod nedskæringerne.

Også blandt det pædagogiske personale er der stor modstand mod budgetforliget. Den 27. august blev der afholdt tillidsmandsmøde med over 500 deltagere i Nørrebrohallen i København. “Vi har løjet stemningen i forholdt til personalet, selvom jeg ikke må opfordre til at nedlægge arbejdet, er der en klar følge af at den her kamp skal tages nu. Derfor er vi også glade for forældrenes støtte. Bo Asmus Kjeldgaard siger, at der vil blive rettet op på de her besparelser om fire år, men det hjælper jo ikke de børn der er i daginstitutionerne i de næste fire år. Hvis hele det pædagogiske grundlag bliver ødelagt tager det måske 20 år at rette op på. Vi mener at det er på tide at man begynder at tænke på børnene, ikke kun på økonomien“ , siger Jonas Tao Christensen, der er tillidsmand på den integrerede institution Gravegården på Vesterbro.

Se også:
SAA 272: Den militante kant: Drop minimalstatsbudgetforliget eller .....

Flere artikler fra nr. 272

Flere numre fra 2007

Se flere artikler af forfatter:
Klaus B. Jensen

Siden er vist 2451 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside