Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 275 – 16. januar 2008 – side 3

Overenskomst 2008

Hvad er det der overenskomst?

Overenskomsten er den aftale der fastlægger de overordnede vilkår for ansættelse. Overenskomsten er en aftale mellem en eller flere fagforeninger og arbejdsgivere. OK08 som er den overenskomst der forhandles i øjeblikket mellem arbejdsgiverene og de offentligt ansattes organisationer, indgås i de fleste tilfælde mellem f.eks. FOA (Fag og Arbejde, tidl. Forbundet af Offentligt ansatte) BUPL (pædagogernes fagforening) DSR (Dansk Sygeplejeråd) DLF (Danmarks Lærerforening) og KL (Kommunernes Landsforening) og Regionsforeningen. 

Overenskomsten indeholder typisk bestemmelser om:
· Lønninger og aftalte lønstigninger
· Pensionsforhold
· Arbejdstid, overarbejde og betaling af tillæg
· Uddannelse og kurser

Overordnede aftaler

Udover selve overenskomsten bliver der indgået nogle overordnede aftaler mellem de samarbejdsorganisationer som hhv. fagforeningen og arbejdsgiveren er medlem af. F.eks. KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte) & KL (Kommunernes Landsforening).

Disse aftaler indeholder bestemmelser som er fælles for flere overenskomster f.eks:
· Ferieaftale
· Aftale om fravær af familiemæssige årsager (f.eks. Barsel)
· Aftale om tillidsrepræsentanter
· Senioraftale

Vilkår som ikke er omfattet af en overenskomst

Endelig er nogle af ansættelsesvilkårene fastlagt af love og regler, der er vedtaget i folketinget, f.eks:
· Funktionærloven
· Ferieloven
· Arbejdsmiljøloven

Ved overenskomstforhandlingerne kan alle forhold i princippet forhandles. Man kan dog som udgangspunkt ikke indgå en aftale, der stiller en dårligere end loven siger.  

Som eksempler kan nævnes:
· at ferieloven giver ret til 5 ugers ferie mens ferieaftalen der gælder ansatte i kommuner og amter giver ret til 6 ugers ferie
· at funktionærloven kun giver ret til ½ løn i max. 5 måneder i barselsorloven, mens vores overenskomster giver ret til fuld løn i 8 uger før og 24 uger efter fødslen.

Se også:
SAA 275: Overenskomst 2008: Hvad er det der overenskomst?

Flere artikler fra nr. 275

Flere numre fra 2008

Siden er vist 2327 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside