Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 275 – 16. januar 2008 – side 8

World Against War

Lene Junker

World Against War konferencen i London den 1. december samlede ca 1200 repræsentanter fra alle kontinenter og 26 lande. Stop The War Coalition i England havde arrangeret konferencen.

Formanden, Andrew Murray sagde bl.a. i sin velkomst, at vi siden 11. september 2001 har stået overfor en langvarig og vidtstrakt krig mod terror, som USA satte sig i spidsen for. Det har både ført til permanent krig og besættelser i Afghanistan og Irak, men også til kortere krige og besættelser af Libanon og Somalia. Dertil kommer truslerne mod Iran og destabiliseringen af Pakistan. De demokratiske rettigheder er under pres i hele verden og terrortruslen er stadig reel.

Den globale antikrigsbevægelse har udrettet meget, men vi har brug for en større udveksling af informationer og erfaringer og vi har brug for en bedre koordinering af vores aktiviteter. Derfor foreslår Stop The War Coalition at vi gør 5 året for invasionen i Irak til en verdensomspændende protestdag.

Stop The War Coalitions præsident, Tony Benn, indledte konferencen med at sige, at vi lever i en imperialistisk epoke, hvis varemærke er oprustning, krig og manglende respekt for demokratiet og den nationale selvbestemmelsesret. USA er den eneste supermagt, men USA er også en svækket supermagt, som er villig til at tage mange chancer for at bevare sin førerposition i verden. USA udgør den største trussel mod freden, demokratiet og den sociale retfærdighed i verden.

Irak

Hassan Jumaa, formanden for de irakiske oliearbejdere, IFOU (Iraqi Federation of Oil Unions), talte på konferencen og startede med at erklære sit venskab med befolkningerne i USA og England, selvom disse landes regeringer havde besat og ødelagt Irak. Derefter fortalte han hvordan USA siden 2005 også havde sat gang i den etniske og religiøse splittelse for at ødelægge irakernes nationale identitet. På det tidspunkt var USA løbet tør for undskyldninger for at fortsætte besættelsen af Irak.

Hassan Jumaa fortsætter: “IFOU samler alle ansatte uanset etnisk eller religiøs baggrund. Vi har ikke tradition for etnisk eller religiøs splittelse. Jeg er shia, og min kone er sunni. En af lederne i vores fagforening er kristen og kvinde“.

Til sidst fortæller Hassan Jumaa, at kontrollen over olien er vigtig for de fleste irakere, og IFOU fører kampagne mod USA og Maliki-regeringens olielov for at bevare olien under fuld irakisk kontrol. Vi kan godt selv. I dag producerer vi det samme, som vi gjorde før krigen startede. Samtidig kæmper vi for retten til at være en fagforening, som kæmper for sine medlemmers løn og arbejdsforhold. Til sidst opfordrer Hassan Jumaa alle til at støtte IFOU og deres kamp mod olieloven og besættelsesmagten.

Se mere: www.basraoilunion.org

Hans von Sponeck, den tidligere leder af FN´s humanitære arbejde i Irak talte også på konferencen. Han erklærede sig enig i antikrigsbevægelsens modstand med krigen i Irak, og slog til lyd for arbejdet for en kommende fred i Irak. Ifølge Hans von Sponeck måtte en mulig fredsplan bygge på:

Alle besættelsestropper og lejesoldater ud af Irak samt lukning af de udenlandske baser.

Alle Bremer love skal væk – ligesom olieloven.

Iraks gæld skal eftergives og Irak skal have kompensation for krigens ødelæggelser

Afvis sekterisk splittelse og inddrag alle parter i en fredsplan.

Se mere på: www.transnational.org/Area_MiddleEast/2007/TFF_DK_IrakPlan.html

I foråret 2007 indsatte Bush ca 30.000 flere soldater i Irak for en kortere periode. Formålet var “en gang for alle“ at stoppe den “etniske vold“ i Irak, som stod i vejen for at USA og Maliki-regeringen kunne få kontrol over situationen i Irak. Resultatet er (The Guardian 9. januar), at dødstallet for både civile og soldater er faldet i de sidste måneder. Spørgsmålet er, om den tendens fortsætter, når de ekstra tropper trækkes hjem igen, eller hvis Mahdi militsens 6 måneders våbenhvile ophører?

I samme periode er antallet af internt fordrevne irakere vokset til 2 millioner. 25.000 irakere sidder i fængsel uden rettergang og 2 millioner er stadig flygtninge i Syrien og Jordan. Arbejdsløsheden er 60% og 43% af befolkningen lever under en dollar om dagen. Samtidig iværksætter USA stadig flere bombeangreb, og har oprettet “opvågnings komiteer“, der tæller 80.000 irakere med sunni baggrund!

Det ser ud til, at USA med de ekstra indsatte tropper har købt lidt tid og opnået at få en langtidsaftale med Malikiregeringen om permanente baser i Irak.

Men USA står tilbage med en meningsmåling blandt alle forskellige grupper i Irak. Den viser, at de er enige om, at besættelsesmagten er den vigtigste årsag til volden i landet og anser en tilbagetrækning af de fremmede tropper som en forudsætning for national samling.

Afghanistan

Sidste år blev det blodigste i Afghanistan. Mere end 6000 dræbte afghanere og 232 dræbte soldater fra besættelsesmagterne. Danmark har mistet i alt 9 soldater.

NATO står i spidsen for ca. 35.000 soldater og USA har ca. 8000 soldater i Afghanistan.

I 2005 begyndte afghanernes forhåbninger til Kazai-regeringen at forsvinde, fordi den ikke kunne skabe fred og håb om fremgang. Da modstanden mod besættelsen voksede, begyndte Nato at bombe fra luften med endnu større civile tab og ødelæggelser til følge.

Genopbygning, uddannelse og udvikling har næsten ikke fundet sted. Kun opiumdyrkningen har kronede dage. Også i Afghanistan står vi med en humanitær katastrofe især for flygtninge og fordrevne. Resten af befolkningen lever videre med krig, ødelæggelser, arbejdsløshed og fattigdom.
Der er mange demokratiske og humanitære grupper og organisationer i Afghanistan. Her finder vi håbet om fred, demokrati og social retfærdighed.

F.eks. RAWA – en kvindeorganisation dannet i 1977. Se: www.rawa.org

Men de bliver modarbejdet og undertrykt af de krigsherrer og narkobaroner, som både sidder i Parlamentet og som støttes af NATO og USA. Derfor er besættelsen af Afghanistan en afgørende forhindring for, at afghanerne kan få ret til at bestemme i deres eget land.

Vi må kræve alle tropper hjem fra Afghanistan. Vi må give omfattende humanitær hjælp og økonomisk hjælp til genopbygning på afghanernes betingelser.

At synliggøre modstanden mod Afghanistan krigen i de krigsførende NATO lande er en vigtig opgave for antikrigsbevægelsen. Der er et flertal i befolkningerne imod Afghanistan krigen ligesom i Danmark. Men kun i Canada og Tyskland er Afghanistan krigen genstand for en kritisk debat, som presser regeringerne.

I Tyskland er det det nye venstreparti, Die Linke, som rejser debatten. Det har forhindret yderligere tysk involvering i Afghanistan. I Canada er det Canadian Peace Alliance, som udtrykker modstanden i form af demonstrationer i 25 canadiske byer den 27. oktober.

USA’s missil forsvar

To af de nye NATO lande, Polen og Tjekkiet, er udset af USA til at være vært for dele af missilforsvaret. Uden den store politiske debat har USA lavet aftaler med Polen og Tjekkiets regeringer.

Men da aftalerne blev offentliggjort, mødte de meget kritik. I Tjekkiet er modstanden størst og kampagnen, Nej Til Baser i Tjekkiet, har været i stand til at samle stor opbakning. USA’s ønske om at opstille radar for missilforsvaret i Europa er en trussel for alle. Derfor skal det også være en opgave for antikrigsbevægelsen i Europa at skabe størst muligt modstand mod USA’s missilforsvaret.

World Against War 15-22 marts 2008.

World Aganst War konferencen i London vedtog en udtalelse om opgaver i 2008. Nu gælder det om, at flest mulige involveres i at gøre demonstrationerne så store og synlige som muligt.

Du kan følge forberedelserne verden over på: www.theworldagainstwar.org

I Danmark har Nej Til Krigs landskoordinering besluttet at lave demonstration i København, Århus og Odense lørdag den 15. marts. Nej Til Krig vil invitere “alle gode kræfter“ med til at planlægge demonstrationerne. Og vil arbejde for debatmøder om Afghanistan forud for demonstration.

Har du lyst til at deltage med forslag, arbejdskraft mv., så tjek www.nejtilkrig.dk

Se også:
SAA 275: Verden mod krig
SAA 275: Pakistan i krise efter Benazir Bhuttos død
SAA 275: Fighters+Lovers frikendt
SAA 275: Syndigt Land

Flere artikler fra nr. 275

Flere numre fra 2008

Se flere artikler om emnet:
Krigsmodstand (int.) 2001-?

Se flere artikler af forfatter:
Lene Junker

Siden er vist 3428 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside