Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 276 – 20. februar 2008 – side 2

OK-08 – en politisk kamp

Jan Helbak

Den politiske situation efter valgt har vist sig så ustabil som forudset, selv om der lige nu igen er VKO flertal. Regeringens troværdighed har lidt nogle knæk. Det gælder både hvad angår omgåelse af skattestoppet i skattekommissionens arbejdsgrundlag, sundhedspolitikken, jobpolitikken og kontraktpolitikken i almindelighed.

Det er regeringens held, at Ny Alliance er i opløsning, og DF og Socialdemokratiet bøjede af i sidste øjeblik, hvad angår vedtagelsen af en pulje på 5 mia. kr. til de lavestlønnede indenfor den offentlige sektor i de typiske kvindefag. Med den uformelle aftale i hus inden jul kunne regeringen skyde finanslovsforhandlingerne, så de kommer til at løbe parallelt med OK-08 forhandlingerne. Finansloven skal være i hus inden 1. april. Den dag, hvor en storstrejke kan begynde.

På den måde har regeringen bidraget til at politisere OK-08 fra begyndelsen.

OK-08 også en politisk kamp

OK-08 er således allerede nu, hvor der føres forhandlinger, blevet en vigtig brik i forårets politiske spil om velfærdsstatens fremtid. Selvfølgelig er OK-08 først og fremmest en kamp for bedre løn- og arbejdsforhold for de offentligt ansatte. Men også en kamp for at rette op på 5 årtiers uretfærdig forfordeling af de typiske kvindefag.

Men det er indlysende, at en stor overenskomstkonflikt også vil sparke til de politiske modsætninger og de eksisterende styrkeforhold i Folketinget. Af samme grund ønsker regeringen finansloven på plads, før en konflikt bryder ud. Ligeså indlysende er det, at bliver de offentlige arbejdsgivere tvunget til at imødekomme de offentligt ansattes lønkrav ud over den definerede procentramme, vil det være et nederlag. Og det vil virke afgørende ind på de efterfølgende forhandlinger mellem finansministeren og KL og Danske Regioner. Resultatet vil også sætte sit præg på forhandlingerne om Kvalitetsreformen.

Der er endvidere det perspektiv: at hvis det er en “offentlig kendsgerning“, at en overenskomstsejr for de offentligt ansatte vil svække regeringens autoritet og således begrænse risikoen for store nedskæringer i de kommunale budgetter til efteråret, så er der et direkte og føleligt grundlag for de privatansattes og deres fagforeningers opbakning til konflikten. Det vil også begrænse regeringens manøvremuligheder ved et evt. politisk indgreb.

Det skal forberedes nu!

Regeringen kan selvfølgelig også tænke sig frem til disse mulige situationer. Derfor går den lige nu konsekvent efter:

· at fremstille en situation, hvor økonomien er overophedet, hvorfor finansloven må være stram, selv om der er et overskud på 67 mia. kr. på statsfinanserne,
· at true med inflation og forringet konkurrenceevne,
· at udnytte de uofficielle aftaler med Socialdemokratiet og DF,
· at fremstille de offentligt ansattes lønkrav som urealistiske og opnå støtte hertil fra økonomer og arbejdsmarkedsforskere,
· at splitte KTO og evt. isolere FOA og hele Sundhedskartellet i en langvarig konflikt,
· at få finansloven i hus og et uofficielt mandat til at gribe ind i en konflikt og ophøje et mæglingsforslag til lov, hvor mæglingsforslaget er lidt bedre end på det private arbejdsmarked og alligevel langt fra de offentligt ansattes forventninger.

Hvis KTO og medlemsorganisationerne skal begrænse regeringens og de offentlige arbejdsgiveres spil, skal de i gang nu med at forberede deres tillidsrepræsentanter og sætte ind med en modoffensiv. Det er ikke længere tilstrækkeligt blot at forhandle og forberede medlemsorganisationerne på storkonflikt. Kampen om den politiske offentlighed skal i gang nu.

Mulige scenarier

Hvis KTO og medlemsorganisationerne allerede nu påbegynder dette arbejde og kaster fagforeningerne og TR netværkene ud i den politiske kamp, kan det også medvirke til at begrænse forligsmandens manøvremuligheder.

Der kan næppe herske tvivl om, at regeringen ikke vil være meget for at have en OK konflikt løbende samtidig med, at forhandlingerne med KL og Danske Regioner kører. Derfor kan man meget vel gå efter, at konflikten starter på fuldt drøn allerede 1. april. Udsættes konflikten til fem dagen inde i maj bliver koblingen mellem OK konflikten og økonomiforhandlingerne alt for åbenbar.

Regeringen kan tænkes at gå efter et mæglingsforslag, der delvist imødekommer lønkravet – men også kun delvist og langt fra de oprindelige krav. Det kan bruges overfor offentligheden og som grundlag for et indgreb. Hvis det kommer først i april, kan det bruges til at splitte KTO og samtidig lægge hele konflikten død, før forhandlingerne med KL og Danske Regioner rigtigt kommer i gang.

Men der kan også tænkes den situation, at KTO og medlemsorganisationerne og deres TR ude i landet allerede nu får en så stærk politisk kampagne op at stå, at man vinder “folkestemningen“, fordi almindelige borgere forstår, at kampen ikke alene handler om flere kroner og ører, men også den fremtidige økonomiske situation i kommuner og regioner. Det vil uden undtagelse være den situation, hvor regeringen har de færreste handlemuligheder. I den situation vil et OK resultat på blot et par procent over regeringens udmeldte ramme være en markant sejr – også selv om resultatet måtte ligge et stykke fra de oprindelige forventninger. Resultatet ville være begrundet i de faglige organisationers mobilisering og enheden med de privat ansatte og deres fagforeninger.

Konklusionen må således være, at ud over de mange organisatoriske forberedelser, som de respektive forbund allerede er i gang med, skal der også gang i den politiske mobilisering. Og det er nedefra denne mobilisering skal udvikles. De store byer og de store faglige afdelinger skal i gang nu med at organisere TR netværk, udarbejde politisk materiale, gennemføre en række mobiliseringskampagner, der først og fremmest er rettet mod at vinde store dele af befolkningen for OK-08.

Jan Helbak er konsulent i FOA Århus

Find hele analysen på www.fagligtansvar.dk

Se også:
SAA 276: Overenskomst: 67% støtter storkonflikt
SAA 276: “Det vigtigste er at få forberedt konflikten godt“
SAA 276: Den offentlige sektor udhules

Flere artikler fra nr. 276

Flere numre fra 2008

Se flere artikler om emnet:
Overenskomst 2008
Kampen mod Fogh

Se flere artikler af forfatter:
Jan Helbak

Siden er vist 2815 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside