Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 276 – 20. februar 2008 – side 4

Udvisninger, Muhammed-tegninger

Tegninger version 2.0

Jakob L. Krogh

17 danske aviser, bl.a. Politiken og Berlingske Tidende, bruger mordplanerne imod Kurt Westergaard til at dæmonisere muslimer. Liberale principper om åbenhed, retssikkerhed og frihed kan ikke trives i det borgerlige Danmark.

Der var grund til at fordømme mordplanerne mod Kurt Westergaard, men de aviser, der optrykte karikaturer af profeten Muhammed som terrorist, vælger en usympatisk måde at vise sympati med Westergaard.

Bush startede krigene i Irak og Afghanistan under parolen “krig mod terrorisme“. Westergaards tegning er symbolsk retfærdiggørelse af, at krigen rammer alle muslimer.

Muhammed har bl.a. sagt “Jeg efterlader mig to vægtige ting, nemlig Koranen og mit personlige eksempel. Hvis I holder fast ved disse, vil I aldrig fare vild“. Derfor identificerer alle muslimer sig med Muhammed og identificeres med Muhammed.

Er Muhammed terrorist, er alle muslimer terrorister, og dermed legitime mål i krigen mod terror – en krig der allerede har kostet hundredtusinder livet. Protest er en rimelig reaktion på denne legitimering, mord en urimelig.

Grunden til at Dansk Folkeparti og dele af det borgerlige Danmark støtter trykningen af tegningerne, der kan fremprovokere religiøse og kulturelle konflikter, er at disse konflikter skaber et identitetsbånd mellem flertallet og eliten inden for en kultur eller en nation.

Ytringsfrihedens vigtigste funktion er at give mulighed for kritik af elitens magtmisbrug, ikke at legitimere eliten og elitens krige. Derfor findes der bedre måder at forsvare ytringsfriheden på end at genoptrykke tegningerne.

Af de tre der blev anholdt for måske at planlægge et drab på Westergaard blev den ene, den danske statsborger, løsladt igen inden der var gået 24 timer, uden at komme i grundlovsforhør. En mistænkt for at planlægge mord bliver kun løsladt, hvis beviserne er for svage til fængsling af ham. Alligevel står de to tunesiske statsborgere til at blive udvist administrativt.

Udvisningen af de to tunesiske statsborgere er en retslig afgørelse der skulle træffes af den domstolene, den dømmende magt, men bliver truffet af den integrationsministeriet, den udøvende magt. Det er et brud på det liberale princip om magtens tredeling i en dømmende, en lovgivende og en udøvende magt.

Ideen om magtens tredeling bygger på ideer fra den liberale forfatningsfilosof Montesquieu, der levede fra 1698 – 1755. De liberale ideer blev udviklet af borgerskabet som ideologisk grundlag for borgerskabets opgør med feudalstaten, derfor blev princippet om magtens tredeling skrevet ind i de borgerlige staters forfatninger.

I Danmarks forfatning, grundloven, står det i §3. Magtens tredeling er et opgør med den enevældige konges despotiske udnyttelse af magten, hvor statsmagten deles mellem tre instanser, således at en instans, hvis denne ønskede at misbruge sin magt, bliver forhindret af de to andre. Dermed sikres individet imod overgreb fra staten.

Når Venstre – Danmarks Liberale Parti – støtter de administrative afgørelser, glemmer de det progressive element af liberalismen, beskyttelsen af individet imod overgreb fra statsmagten.

Indførelsen af administrative udvisninger i lovgivningen var kun mulig på grund af den frygt der opstod efter terrorangrebene mod New York og Washington i 2001. Frygtens konsekvenser er at alle mistænkte muslimer er dømt på forhånd af den offentlige mening. Administrative afgørelser tages i sidste instans af ministeren. Ministre følger ofte den offentlige mening og netop derfor bliver det enormt vigtigt at alle får mulighed for at få prøvet deres sag ved en domstol.

Den manglende retssag og hemmelighedskræmmeriet betyder også, at PET’s begrundelse for at anholde de tre aldrig kommer frem i lyset. Dette rejser spørgsmålet om de tre reelt havde planer om et mord på Westergaard eller om PET reagerede ud fra andre motiver. Det kunne f.eks. være for at fremme terrorfrygten og dermed skabe en stemning for støre bevillinger og beføjelser til PET. Kun PET har svaret – og de vil ikke ud med det.

Se også:
SAA 276: Ny Alliances endeligt?

Flere artikler fra nr. 276

Flere numre fra 2008

Se flere artikler af forfatter:
Jakob L. Krogh

Siden er vist 2856 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside