Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 277 – 27. marts 2008 – side 2

Klimabevægelsen

Bevægelsen er stiftet

Jørn Andersen

100-150 mennesker deltog i Klimabevægelsens stiftende landsmøde 2. marts.

Landsmødet blev indledt af 3 inspirerende oplæg fra Tor Nørretranders, Jørgen Fenhann (medforfatter til rapporten fra FNs klimapanel) og John Holten-Andersen (miljø-aktivist, bl.a. i OOA, Organisationen til Oplysning om Atomkraft, som i 1970erne var med til at hindre, at vi fik atomkraft i Danmark).

Deltagerne kom fra mange forskellige baggrunde – erfarne miljø-aktivister, unge anti-kapitalister, venstrefløjsfolk og mange andre.

Selv om også de politiske holdningerne dækkede et stort spektrum, så var der stor enighed om, at vi står over for en kæmpe-opgave, som kræver en stor og bred klimabevægelse.

Initiativtagerne havde gjort deres hjemmearbejde, så de formelle ting omkring grundlag, vedtægter osv. blev vedtaget i bred enighed – emn dog med en række kommentarer om ting, der skal løses, efterhånden som bevægelsen vokser.

Inden landsmødet var der ca. 100 på bevægelsens mailliste. Nu er der over 300 medlemmer – men der er plads til mange flere!

Så hvis du endnu ikke er medlem, så tag et kig på bevægelsens hjemmeside og meld dig ind. Om kontingent hedder det på hjemmesiden:

“det vejledende årlige kontingent er på 250 kr. (100 kr. for studerende, arbejdsløse, pensionister). Klimabevægelsen har brug for penge, for at kunne føre vores projekter ud i livet, og derfor håber vi at mange medlemmer vil betale det vejledende kontingent, men vi ønsker ikke at udelukke nogen af økonomiske grunde.“

www.klimabevaegelsen.dk

Frem mod klimatopmødet i København 2009

En af de store udfordringer for Klimabevægelsen i Danmark er at sikre, at vi har en stor bevægelse allerede om godt 1½ år. Der er nemlig klimatopmøde i København 30. november – 11. december 2009.

Her skal der – ifølge planen – vedtages en ny klimatraktat til afløser for Kyoto-aftalen. Men hverken den danske eller ret mange andre regeringer ser ud til at ville gøre noget afgørende. Så derfor er det nødvendigt med et massivt folkeligt pres.

At opbygge en stor bevægelse betyder bl.a. aktiviteter og organisering. Vi skal have lokalafdelinger i såvel store som mindre byer. Vi skal have aktiv-grupper på uddannelsessteder og arbejdspladser og i fagforeninger.

Så vent ikke på at andre tager initiativet – start en gruppe i din by, på din skole eller din arbejdsplads eller i din fagforening. Kontakt Klimabevægelsen – de er friske med råd og hjælp.

Klimaprotester

Men der er også andre måder at samle folk på. Der bliver demonstration i København lørdag den 10. maj (se box).

På Europas Sociale Forum 18.-21. september 2008 i Malmø bliver der lejlighed til at diskutere en række spørgsmål om klima-politik og global opvarmning.

Den 6. december 2008 er der global klimaaktionsdag. Det finder sted samtidig med klimatopmødet i Poznan i Polen. Der bliver protester både i Poznan og i rigtigt mange byer verden over. På aktionsdagen 8. december 2007 var der demonstrationer i over 90 lande.
Se mere på www.GlobalClimateCampaign.org

Der vil blive arrangeret demonstration i København 6. december. Skal der også være protester i Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Helsingør, Randers .... ?

Lokale aktiviteter

Bevægelse er ikke kun store demonstrationer. Vi skal på gaden og diskutere med folk. Der kommer snart materiale fra Klimabevægelsen, som du kan bruge.

Og der skal være protester mod DONGs kul-kraftværker, mod nye motorveje, for bilfri by og god og billig kollektiv trafik – tænk selv videre.

Klimabevægelsens grundlag

1. Menneskeforskyldt global opvarmning har uacceptable konsekvenser for mennesker og liv på Jorden.

2. Klimabevægelsen i Danmark er en demokratisk og folkelig bevægelse, som vil stoppe global opvarmning nu.

3. Vi mener at global opvarmning er et fælles problem, som skal løses på en måde, der er solidarisk og retfærdig, både lokalt og globalt.

4. Vi ønsker en klimapolitik, som tager udgangspunkt i den videnskabelige konsensus blandt klimaforskere. Vores grundliggende reference er den seneste rapport fra FNs klimapanel.

5. Der eksisterer en række økonomiske og teknologiske muligheder for at stoppe global opvarmning. Problemet – og løsningen – er hovedsageligt politisk vilje.

6. Vores bevægelse skal presse beslutningstagere til at træffe de nødvendige beslutninger. Det gør vi via: formidling, mobilisering, dialog, og aktion.

Demonstration 10. maj i København

Stop den globale opvarmning

Klimabevægelsen i Danmark arrangerer sin første demonstration lørdag den 10. maj i København.

Vi kræver, at politikerne ikke kun snakker, men handler – NU!

Følg med på www.klimabevaegelsen.dk

Se også:
SAA 277: Prisstigningerne på fødevarer slår millioner ihjel

Flere artikler fra nr. 277

Flere numre fra 2008

Se flere artikler om emnet:
Klima/global opvarmning

Se flere artikler af forfatter:
Jørn Andersen

Siden er vist 3034 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside