Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 278 – 29. april 2008 – side 4

Kommentar fra Enhedslistens årsmøde

Mere klasse – mere aktivisme – mere socialisme

Jakob Nerup

Når et parti har lidt et valgnederlag og er uden kurs, så bliver det førstkommende årsmøde altafgørende for fremtiden.

Tvivlen var sået og beslutningerne på årsmødet af stor betydning for den danske venstrefløj og bevægelsernes stærkeste kraft. På den baggrund var årsmødets beslutninger altovervejende nogle skridt i den rigtige retning.

Enhedslistens fremtid skal ikke først og fremmest skabes på Christiansborg eller af spindoktorer med hang til designpolitik, men tværtimod baseres på et solidt fundament af socialisme, af aktivisme og gøres mere til et parti forankret i den danske arbejderklasse.

Et årsmøde i Enhedslisten er ikke isoleret fra virkeligheden, men i høj grad påvirket af de kampe som vi tager del i. Således var det muslimhetzen og strejken, som satte rammen for diskussionerne.

Nej til værdikamp

En væsentlig del af diskussionen om valgnederlaget handlede om opstillingen af Asmaa og Hovedbestyrelsens (HB) forsøg på at få hende taget af listen over Enhedslistens topkandidater.

HB besluttede i oktober 2007 at indkalde til et ekstraordinært årsmøde, men det blev aflyst da Fogh udskrev Folketingsvalget. De dårlige meningsmålinger og uenighederne med Asmaa som muslimsk symbol ville HB løse ved at stikke hovedet i busken og ændre på listen over topkandidater.

Et mindretal i HB opfattede det som udemokratisk og ville være en modpol til Foghs sorte værdikamp.
På den baggrund havde de stillet forslag om at årsmødet skulle underkende beslutningen om indkaldelsen af det ekstraordinære årsmøde og vedtage en altfavnende holdning til religion, som tog afsæt i åbenhed og en aktuel afvisning af muslimhetzen.

Desværre fik denne holdning kun en fjerdedel af årsmødets opbakning, som i stedet godkendte HB’s beretning og vedtog en holdning til religion, der både er inkluderende overfor religiøse medlemmer og er kantet mod reaktionære religiøse.

I en abstrakt optik er det neutralt og venstreorienteret, men i dagens virkelighed er det en ubrugelig tilgang, hvis man vil tage del i værdikampen mod muslimhetzen. Selvfølgelig kunne vi der ser hetzen mod muslimerne og Asmaa, som et symbol på modstanden have ønsket os nogle andre beslutninger, men desværre er der lang vej endnu før den danske venstrefløj kaster angsten for værdikampen fra sig og forstår at det handler om at vælge side i mellem undertrykkerne og de undertrykte i den store samfundsmæssige kamp om værdierne. Men disse holdninger er forventelige og ændrer ikke ved at Enhedslisten er det rigtige parti, hvis man vil deltage i den danske klassekamp.

Strejken flytter holdninger

På trods af valgnederlaget er Enhedslisten gået frem medlemsmæssigt, og årsmødet viste tydeligt at Enhedslistens medlemmer, afdelinger og ledelse har viljen til at gå ind i SOSU’ernes og sygeplejerskernes strejke med fuld skrue.

På det konkrete plan vedtog årsmødet at sætte alle sejl til for at bakke op om de strejkende, og vedstod at et regeringsindgreb skal mødes med proteststrejker og et landsdækkende tillidsmandsmøde. På det mere politiske plan har arbejderklassen fået sin genkomst i Enhedslisten takket være de strejkende og en række forslag.

Trods modstand fra mere reformistiske og akademiske dele af Enhedslisten, så stod det klart at Enhedslistens perspektiv er forankret i arbejderklassen. Det blev således vedtaget at påbegynde en såkaldt dobbeltorganisering, hvor alle medlemmer af fagforeninger og studieorganisationer skal organiseres i grupper/netværk, så de kan diskutere og agere sammen i hverdagen. Og det gælder ikke bare på snævre faglige dagsordner, men i høj grad også på andre afgørende områder i klassekampen som det altafgørende klimakamp, hvor Enhedslisten vil være at finde i forreste række for at opbygge en bevægelse fra neden på basis af radikale krav til løsning af klimaproblemerne på en social retfærdig måde.

Enhedslisten kunne have valgt at trække mod højre eller længere ind i det parlamentariske spin som SF har gjort.

I stedet valgte årsmødet at satse på opbygningen af et parti der på sigt skal gøre forskellen, der hvor det for alvor batter, nemlig i arbejderklassen og bevægelsen. Det lover godt for fremtiden, og tiden må vise om Enhedslistens nye HB og afdelingerne omsætter de gode beslutninger i praksis.

Løbende proces

Målsætningen er med andre ord at udvikle Enhedslisten til en politisk kamporganisation, der kollektivt forholder sig til den politiske, økonomiske, ideologiske og kulturelle kamps aktuelle udfordringer.

Det er en løbende proces, hvor alle aktive medlemmer og ledelsen må bidrage til bedre koordinering, bedre prioritering af kræfterne, grundigere afklaring af uenigheder, bedre analyser af vores muligheder og begrænsninger – det giver tilsammen mere fællesskab i handling.

Den politiske situation rummer mange muligheder for at komme på banen med vores mærkesager. Men det er op til os selv at udnytte disse muligheder. Derfor opfordrer vi alle vores medlemmer og sympatisører til at gå aktivt ind i arbejdet i den kommende periode, og dermed være med til at sikre den nødvendige styrkelse af Enhedslisten. Målet er, at Enhedslisten bliver den ledende kraft på den danske venstrefløj.

Jakob Nerup er medlem af den nyvalgte hovedbestyrelse i Enhedslisten

Se også dokumentet “Enhedslisten gør en forskel“, vedt. på årsmødet, på www.enhedslisten.dk

Se også:
SAA 278: Det mener vi: Er “rød blok“ alternativet til Fogh?
SAA 278: Enhedslisten burde fræse derudad

Flere artikler fra nr. 278

Flere numre fra 2008

Se flere artikler om emnet:
Enhedslisten

Se flere artikler af forfatter:
Jakob Nerup

Siden er vist 4771 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside