Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 282 – 2. oktober 2008 – side 5

Dansk asylpolitik

Statslig ydmygelse

Pernille Cauchi

Den danske asylpolitik bygger på ydmygelse og umyndiggørelse af verdens mest udsatte. Mennesker søger asyl, fordi de flygter fra totur, krig, fængslinger og forfølgelse. Mange tilhører marginaliserede grupper (f.eks. etniske eller religiøse) eller har været aktive i politisk opposition til diktatoriske regimer.

Næsten halvdelen af de nyankomne asylansøgere i Danmark har været udsat for tortur. 40 procent af alle asylansøgere har siddet i asylcentre i mere end tre år. Asylsøgere har ingen af de rettigheder og privilegier, som vi andre nyder.

Undersøgelser viser, at asylansøgerne især bliver syge af uvisheden om deres situation og frygten for at skulle udvises. En nylig EU rapport har igen kritiseret Danmark for, at asylsøgere risikerer at tilbringe over ti år i asyllejre, at såkaldt “tålt ophold“ undergraver afviste asylsøgeres vilkår urimeligt, og at PET uden videre kan diktere afvisning af asyl.

Er asylpolitik et udtryk for racisme?

Socialister er aktive modstandere af, at asylansøgere, etniske og religiøse minoriteter bliver samfundets syndebukke og kæmper i stedet for deres rettigheder. Hvor kapital kan rejse uhindret i verden, bliver mennesker behandlet som kriminelle, hvis de forsøger at rejse fra deres eget hjem, med mindre de skal anvendes som billig arbejdskraft.

Der er et politisk flertal, der benytter sig af alle mulige krumspring for at asyllovgivningen og udlændingelovgivningen ikke ligner diskrimination. Racisme har andre associationer og betydninger end den, der kommer til udtryk i den inhumane udlændingepolitik – men i såvel retslig som dagligsproglig forstand er begrebet i stigende grad blevet fællesbetegnelse for forskelsbehandling og diskrimination på baggrund af bl.a. etnicitet og religiøsitet, og i denne specifikke betydning er det velanbragt.

Det er racisme og det er et magtfuldt våben i kapitalismens jagt på billig arbejdskraft og profit. Danmarks asylpolitik er led i en strategi, som på den ene side er med til at splitte arbejderklassen ved at sætte arbejdere fra forskellige egne af verden op imod hinanden. På den anden side kan hetzen mod ’de fremmede’ flytte fokus og endog fremstå som populær og som understøttende for Regeringens politik. Tendensen er afspejlet både i forhold til den ’panik’, der har været over Metock-dommen og i form af SFs positionsskifte på integrationsområdet.

Luk Lejren-aktionen

Luk lejren er et velkomment initiativ, som d. 25 oktober vil sætte fokus på Sandholm-lejren og dens umenneskelige vilkår. Initiativtagerne vil gøre op med dansk asylpolitik, lukke lejren og integrere asylsøgere i det danske samfund på lige vilkår med andre af landets borgere. Initiativet har samlet nogle af de mest progressive kræfter på venstrefløjen og bliver koordineret gennem ugentlige møder.

Aktionen har potentialet til at føre til mere end et øjebliks adrenalin-kick for deltagerne og til varige forandringer for asylsøgere. Det kræver at kampagnen bredes ud til en større del af befolkningen og i større grad til organiserede arbejdere i fagforeninger og på arbejdspladser. Lige vilkår for asylsøgere betyder lige arbejdsvilkår og organisering.

Det er verdens fattigste mennesker, som er oppe imod den diskriminerende asylpolitik. På samme tid er det de fattigste i Danmark, som straffes hårdest i forhold til Regeringens politik om privatisering, nedskæringer og krigsførelse. De to grupper har samme interessere, nemlig at gøre op med en samfundsstruktur, der bygger på et økonomisk fundament, som udbytter størstedelen af klodens befolkning, samtidig med at en lille del bliver rigere og rigere.

Strategien for at bekæmpe racisme og dermed de umenneskelige asylforhold tager udgangspunkt i at kæmpe for at forbedre forholdene for befolkningen generelt. Det kan vi, når vi står sammen og bruger vores kollektive og organiserede styrke, og ikke tillader den herskende klasse at skabe splid mellem os. Derfor er det nødvendigt at kampen for at lukke asylcentre i Danmark inddrager den organiserede arbejderklasse.

Se mere om aktionen på www.luklejren.dk

Se også:
SAA 282: Århus: Smilets by eller nazi-hovedstad?

Flere artikler fra nr. 282

Flere numre fra 2008

Se flere artikler om emnet:
Racisme

Se flere artikler af forfatter:
Pernille Cauchi

Siden er vist 2947 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside