Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 283 – 31. oktober 2008 – side 3

Luk Lejren

Antiracisme tilbage på dagsordenen

Pernille Cauchi

Luk Lejrens aktion lørdag den 25. oktober samlede mellem 1500 og 2000 mennesker foran Sandholmlejren i Allerød for at protestere imod og gennemføre en civil ulydighedsaktion imod den danske asylpolitik.

En politik der bygger på ydmygelse og umyndiggørelse af verdens mest udsatte og tvinger mennesker på flugt til Sandholmlejren for at blive gemt væk på afstand af resten af samfundet.

Der var bedsteforældre med bannere, forældre med barnevogne, aktivister med boltsakse og socialister med skilte. Pil Christensen fra Luk Lejren forklarer i en pressemeddelelse:
Luk Lejren er en succes, fordi vi har formået at sætte asylpolitik og asylansøgeres manglende rettigheder på dagsordenen. Samtidig er det lykkedes at kritisere den rolle Røde Kors spiller i det danske asylsystem.

Demonstrationen var både kulmination på flere måneders planlægning og starten på en ny antiracistisk bevægelse i Danmark.

De fleste demonstranter var kommet med S-tog fra København til Allerød Station. Der havde været forsinkelser på strækningen, som gjorde at mange demonstranter var strandede på Holte station i op til en time. På trods af disse forhindringer samledes folk i godt humør og nød det vidunderlige vejr.

Der var god musik og taler fra højtalervognene, hvorfra der igennem hele eftermiddagen flød både underholdning og informationer. Ved 14 tiden gik demonstrationen de tre kilometer til Sandholmlejren.

Selvom demonstrationen var lovligt anmeldt, blev den ved lejren mødt af kampklædte betjente. Der var sat en afspærring op foran lejrens nordlige side for at forhindre aktivister i at komme frem til hegnet. I området omkring lejren var der politi til hest og på motocrosscykler og i luften svirrede en helikopter.

Mindre grupper af aktivister forsøgte at nå frem til hegnet fra forskellige sider og det lykkedes en gruppe at klippe et stykke ned, før de blev fanget af tåregas og kampklædte betjente. Den største gruppe demonstranter forblev ved højtalervognene, hvorfra de blev holdt underrettede om udviklingen. Flere demonstranter, deriblandt børn, blev påvirket af tåregas.

Omkring kl. 16 begyndte demonstrationen at forlade Sandholmlejren, og gik samlet tilbage til Allerød Station. Demonstranterne måtte stoppe flere gange og danne armlænker for at forhindre at politiet blandede sig i demonstrationen. Politiet blev gentagne gange indtrængende bedt om at trække sig tilbage og lade demonstranterne komme hjem. Politiet insisterede på at stresse demonstranterne helt tilbage til København ved at køre med i S-togene.

På trods af disse tydelige provokationer lykkedes det Luk Lejren initiativet at gennemføre en ikke-voldelig protest kombineret med en civil ulydighedsaktion vendt mod dehumaniseringens fysiske udtryk i form af hegnet.

Pressedækning

Flere af de ansvarlige politikere, der har udtalt sig omkring Luk Lejren, har forsøgt at reducere den mangfoldige protest til en lille flok ballademagere, og store dele af pressen har fokuseret på dramatiske billeder frem for en afbalanceret vægtning af demonstrationens protest og forløb.

Det politiske budskab bag aktionen er gået tabt, selvom den konkrete besked ikke har været til at komme udenom – Luk Lejren! Flere deltagere, heriblandt Støttekredsen for Flygtninge i Fare, kan ikke genkende det billede Danmarks to største tv-kanaler for eksempel har tegnet af demonstrationen og skriver på deres hjemmeside:

Det eneste dramatiske i den demonstration var det store politiopbud og politiets uhæmmede brug af tåregasgeværer både mod den lille gruppe aktivister, der havde forladt demonstrationen og ind mod de mange demonstranter, der stod fredeligt foran Sandholm og blot demonstrerede. Her i blandt en asylsøger, der fik et skud tåregas med af politiet på vejen. Er vi i Iran eller Danmark ? spurgte han.

En anden deltager fra Bedsteforældre for Asyl oplevede dagen som enestående og beskriver demonstranternes ikke-voldelige indsats om eksemplarisk. Politiet kunne umuligt have følt sig truet på noget tidspunkt. Demonstranterne var derimod nødsagede til at gardere sig mod tåregas med tørklæder, hvilket bevidst efterfølgende har givet politiet den dårlige undskyldning at foretage anholdelser.

Hvad har vi opnået?

Luk Lejren initiativet har på en ny måde opnået at sætte fokus på de umenneskelige vilkår som asylansøgere lever under i Danmark. Bedsteforældre for asyl, Støttekredsen for Flygtninge i Fare, Asylret, Borgere for et anstændigt Danmark, Komiteen Flygtninge under Jorden, Præsteinitiativet, m fl. har igennem mange år forsøgt at vække politikere og borgere i Danmark og kræve asylforholdene forbedret.

Luk Lejrens succes udspringer af, at det gennem mange måneders forberedelse har været muligt at samle de mange af de kræfter, som har arbejdet med og for asylansøgere i Danmark.

Det er et fremragende initiativ, som har kunnet lade sig gøre, fordi arrangørerne har været målrettede og organiserede. Ideen om Luk Lejren startede allerede i marts måned, og i august blev grupper formet, som skulle arbejder videre med blandt andet demonstrationen, allianceopbygning, kampagne og presse.

Der var mange forskellige folk med forskellig baggrund og forskellige holdninger. Der var menneskerettighedsforkæmpere, humanister og venstrefløjsaktivister, der alle mente, at det var på høje tid at sætte kritisk fokus både på Danmarks umenneskelige udlændingepolitik og på Røde Kors medvirken.

I begyndelsen var der fokus på den del af aktionen, der ville rive hegnet omkring lejren ned og besætte bygningerne i udlændingeservice. Efterhånden som planlægningen skred frem blev det tydeligt, at det var vigtigere at få så mange som muligt med og bygge brede alliancer og tillige arrangere en fredelig demonstration.

Det har uden tvivl tiltrukket nogle, at en del af aktionen gik ud på at vælte hegnet, men det har afholdt endnu flere. De fleste mennesker er på nuværende tidspunkt ikke parate til at deltage i en så direkte konfrontation med magthaverne.

Som forberedelse til aktionen den 25. oktober havde demo- og aktionsgruppen lavet research, lagt aktionsplaner og mobiliserings- og kampagnegruppen havde klistret KBH til med stickers, plakater og graffiti. Der blev lavet en fantastisk avis. Der blev lavet en uvurderlig allianceindsats, som betød, at Luk Lejren blev et bredt repræsenteret initiativ.

Brud med tabu om racisme

Med aktionen den 25. oktober har Luk Lejren initiativet opnået både at sætte fokus på asylvilkårene og at samle den udbredte modstand mod dansk asylpolitik, men de har opnået en endnu vigtigere ting: Initiativet har brudt med det tabu, som har eksisteret omkring begrebet racisme.

Luk lejren har fra starten og igennem hele processen lagt vægt på at Sandholmlejren og dens hegn er brutale og konkrete udtryk for racisme, at racisme er en integreret del af vores hverdag, og at racisme udfolder sig i sproget og stempler mennesker som for eksempel underkuede kvinder, voldelige uromagere eller hadefulde fundamentalister.

Igennem de mange diskussioner, som har fundet sted i planlægningsforløbet, har der været gentagne og hårde diskussioner om racisme. Der har været mulighed for at diskutere politik – og været mulighed for at fremføre kritik og visioner. Spørgsmålet om racisme har været et af de mest debatterede emner, når kampagnen for eksempel har opsøgt uddannelsessteder i og udenfor København.

Det er meget velkomment og tiltrængt, at debatten om racisme bliver taget op. Racismen er, som vi har argumenteret tidligere i denne avis, ikke længere baseret på biologi, men på kultur og religion.

Det er stadig racisme og det er et af kapitalismens mægtigste våben i den konstante jagt på ressourcer, billig arbejdskraft og profit. Den brede del af den danske befolkning lukker øjnene for den racisme der frasorterer minoriteter på arbejdsmarkedet og på uddannelsessteder. Racisme ligger bag starthjælp, 24 års reglen, tilknytningskrav og danskprøven ved ansøgning om statsborgerskab.
Luk Lejren er med til at sætte fokus på racismen, og samle folk som vil en anden verden end den, der giver Pia K og co. mere og mere indflydelse. Og vi har travlt! Når effekterne af den økonomiske krise for alvor trænger igennem, vil det være nemt for højrefløjen at ’glemme’, at det er kapitalismens fallit, der skaber økonomisk krise og i stedet give skylden på ’de fremmede’. Vi har brug for hinanden, så vi kan være så stærke som muligt for at kunne modstå højrefløjens angreb.

Vejen frem

Hverken politiets brug af vold ved Luk Lejren aktionen eller den forvrængede pressedækning kan komme bag på nogen. Politiet fungerer i stor udstrækning som kapitalismens uniformerede beskyttere og langt de fleste medier er ligeledes knyttet til opretholdelsen af det eksisterende system.

Det er således ikke gennem mediedækning, at initiativet kan håbe at gøre en forskel. Det er heller ikke ved symbolsk civil ulydighedsaktion mod hegnet, hvor snedigt det end bliver organiseret.

Kampen imod racisme og for nedlæggelse af asyllejrene i Danmark skal vindes igennem den kæmpe inspiration og debat, som initiativet allerede har skabt en lang række steder i landet. Demonstrationens intentioner, forløb og opbakning viser klart, at det er en ny og tiltrængt bevægelse, der er blevet skabt igennem Luk Lejren-initiativet.

Bevægelsen må forsøge at bevare et momentum og tiltage i styrke. Det kræver at arrangørerne har mod på at fortsætte. Det er en hård sej kamp, men de har allerede vist, gennem måneders hårdt arbejde, at de sagtens kan klare det.

Kampagnen må sætte som sit næste mål, at få endnu flere mennesker til at demonstrere, at drage endnu flere ind i debatten om racisme og asylansøgeres forhold. Initiativet må arbejde på at bygge endnu bredere alliancer i for eksempel fagbevægelsen og i politiske partier. Det er med store forventninger, at avisen erfarer, at der er allerede nu tiltag i gang, som vil føre dette fremragende initiativ videre.

Se også:
SAA 283: Århus: Det antiracistiske arbejde styrket af demonstration
SAA 283: Det mener vi: Farlig krise-cocktail

Flere artikler fra nr. 283

Flere numre fra 2008

Se flere artikler om emnet:
Racisme

Se flere artikler af forfatter:
Pernille Cauchi

Siden er vist 2938 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside