Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 289 – 26. juni 2009 – side 16

Grundlovstale

Ulighed i straffesystemet

Foreningen Forældre mod Politibrutalitet holdt grundlovsmøde under titlen “Forsvar for demonstrationsretten“. Vi bringer et uddrag af den tale, advokat Michael Bjørn Hansen holdt mellem regnbygerne.

“Da jeg efter skolen kom ud som advokat så jeg, at den ulighed som er ude i samfundet også genfindes i straffesystemet. Når man går ind og dissekerer den formelle lighed, man snakkede om på det juridiske område, bliver det tydeligt, at systemet vender den tunge ende nedad.

Vi har nogle enkelte tilfælde som Stein Bagger og en Kurt Thorsen som bliver taget fra den ene side af samfundet. Men hvis man går ned og ser, hvad der bliver straffet for, så har vi nøjagtigt den klassedeling på det strafferetslige område, som vi har i resten af samfundet.

Der var en borgmester i Hørsholm kommune, som forleden dag anmeldte vores nuværende statsminister for at fuske med regnskaber og for at betale private udgifter på det offentliges regning. Jeg tør godt vædde en lys Tuborg på, at der ikke bliver nogen statsminister straffet for det.

Hvis vi ser på skatteretten, ser vi masser af store selskaber, som hvert år unddrager at betale 10 milliarder kr. i skat – og vi ser måske en efterregulering, men vi ser aldrig straffesager.

Og det går igen med klager imod politiet. Systemet virker perfekt – der sker selvfølgelig aldrig politiet noget i de sager. Hver gang der begås fejl i toppen, sker der ikke noget.

Reaktionstid under et minut

Hvis vi så vender blikket mod den anden del af samfundet – dem der ikke sidder så højt på strå – så kan vi se, hvad der sker på det strafferetslige område. Ja, der foregår jo en masse småkriminalitet.

Folk går i butikker og stjæler et eller andet, og der ser vi jo afregning på stedet. Det er lette forbrydelser at efterforske og babu-babu – hvis stormagasinet ringer, så kommer strisserne, og reaktionstiden er under et minut.

Der er ingen grænser for, hvor hurtigt samfundet kan reagere i disse tilfælde – og så er det er lige meget, hvordan butikken har valgt at sætte varerne frem.

Demonstrationer

Hvis vi så ser på hvad der sker omkring demonstrationerne, så kan vi jo starte med at spørge: Hvad er formålet med demonstrationer?

Ja, vi kan jo gå tilbage til vores børnelærdom, hvor vi lærte om det her retfærdige samfund, hvor vi fik fortalt, at hvis der er nogen, der ikke er tilfredse med det her samfund – og det er jo navnlig dem som ikke sidder på den grønne gren, og som skal ud og forsvare nogle rettigheder – så er det jo ofte demonstrationer der skal bruges.

Det er jo klart, at det ikke er folk fra whiskybæltet, som har brug for at demonstrere, deres verden er i alle henseender cementeret og beskyttet.

Demonstration er i høj grad for grupper, der er i klemme i det her samfund. Og hvordan behandler man så de her demonstrationer?

Ja, man har i dag efterhånden fået lavet forskellige regler, så man kan foretage masseanholdelser. Og man har regler om, at hvis bare folk er til stede på et forkert sted på det forkerte tidspunkt, kan de anholdes.

Som om det var en krig

Der står jo i retsplejeloven, at disse indgreb skal laves så skånsomt og hensynsfuldt som overhovedet muligt. Men når man så oplever store anholdelser, og man oplever, at de anholdte bliver sat på gaden i håndjern i flere timer, og at de skal vente på en station hele natten, så er det ren og skær straf.

I min optik er det som om, at politiet forsøger at leve op til sin rolle i det klassedelte samfund. Man skal i virkeligheden medvirke til, at demonstrationer er noget man ikke skal gøre. Det er ikke pænt på facaden, det skal helst ikke foregå.

Derfor træner politiet også til disse begivenheder, som om det var en krig.

---

Hvis du vil være aktiv i Forældre mod Politibrutalitet eller har brug for hjælp, kan du kontakte Lisbet på tlf. 28 38 30 77 (du behøver ikke være forælder for at være med.)

Hvis du vil læse beretninger fra gaden eller læse om deres andre aktiviteter så tjek: www.foraeldremodpolitibrutalitet.dk

Se også:
SAA 289: Ekstrabevilling til politiet for aller-sidste gang ...
SAA 289: Politiets fysiske magt vokser

Flere artikler fra nr. 289

Flere numre fra 2009

Se flere artikler om emnet:
Retsvæsen

Siden er vist 2393 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside