Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 293 – 8. december 2009 – side 6

Introduktion til socialisme

Hvad skal den revolution egentlig?

Alexander Lassithiotakis + Mette Hermansen

En revolution bliver oftest fremstillet som et udemokratisk kup, som en lille gruppe af socialister har fundet på skal gennemføres. I virkeligheden er det lige omvendt; revolutionen er både fredelig, demokratisk og nødvendig for det store flertal.

Socialistisk revolution handler om at opbygge reel, folkelig magt. Det handler om en omfattende udvidelse af demokratiet.

Under det kapitalistiske system baseres magthavernes magt sig til dels på at holde arbejderklassen splittet og dels på den følelse af afmægtighed over for systemet, som mange oplever. Almindelige arbejdspladser eller uddannelsessteder er et godt eksempel på den kløft der er mellem forestillingen om at vi alle har demokratisk indflydelse på vores eget liv og så den reelle virkelighed. Og at stemme til folketingsvalg hver fjerde år lukker ikke den kløft. Hvad enten det handler om vores arbejdsliv, livssituation eller klima, så efterlader markedskræfterne os meget ringe indflydelse på for alvor at styre de betingelser, vores liv og fremtid afhænger af.

Revolution fra neden

Derfor er revolutionen en nødvendighed for med demokratisk magt at sætte markedskræfternes profitjagt ud af spil. Hovedessensen i en socialistisk revolution er, at arbejderklassen overtager kontrollen over deres arbejdspladser for kollektivt og demokratisk at producere efter behov i stedet for efter profit.

Således omorganiserer arbejderne forholdene i deres hverdagsliv på en sådan måde, at de kan udfordre og erobre magten fra den eksisterende magtelite.

En socialistisk revolution skal være revolution ’fra neden’. Det betyder, at størstedelen af arbejderklassen aktivt tager del i at omforme samfundet og gennem revolutionen overtager kontrollen med de aspekter, der vedrørende deres eget liv.

På den måde er revolution ikke kun et politisk spørgsmål. Den er i lige så høj grad et økonomisk spørgsmål, da det at overtage kontrollen med arbejdspladser også betyder at tage kontrollen over produktionsmidlerne og dermed også med samfundets samlede rigdom.

Arbejderklassens befrielse

For at opnå ægte frigørelse gennem processen med at erobre styringen med ens livsforhold, er det afgørende at kontrollen med produktionsmidlerne er demokratisk. Revolution fører således også til en grundlæggende, ændring af forholdene rundt omkring på arbejdspladserne. For så længe en person har rettigheden til, i kraft af sin chefstilling, at kommandere ansatte rundt og endda blive betalt ekstra for dette privilegium, så er demokrati ikke andet end et hult ord.

Inden for alle sfærer vil almindelige arbejdere på demokratisk vis diskutere hvad de har brug, for samt hvordan de mest hensigtsmæssigt opnår det. De tager kontrol over midlerne til at skabe en anden verden.

Men en revolutionær proces er ikke kun begrænset til praktiske forandringer. Med så store samfundsændringer, hvori folk selv er aktive, følger samtidig en bevidsthedsændring, som gør demokratisering og ligeværdighed mulig. Således er den aktive revolution fra neden en forudsætning for arbejderklassens befrielse.

Se også:
SAA 293: Hvorfor blive organiseret socialist?

Flere artikler fra nr. 293

Flere numre fra 2009

Se flere artikler om emnet:
Revolutionen

Se flere artikler af forfatter:
Alexander Lassithiotakis
Mette Hermansen

Siden er vist 2647 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside