Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 294 – 14. januar 2010 – side 13

Kræv 100.000 klimajobs

Dennis Strøm Petersen

De tre vigtigste tiltag i kampen mod klimaforandringer er omlægning til vedvarende energi, bedre isolerede bygninger og meget mere kollektiv trafik.

Dette er store tiltag som ikke kan gennemføres af klimabekymrede enkeltindivider – der skal masser af hænder og en målrettet samfundsindsats til. Desværre satte klimatopmødet en tyk streg under, at verdens toppolitikere ikke har tænkt sig uden videre at igangsætte denne indsats på globalt plan, og at vi derfor må opbygge store og brede folkelige bevægelser der, med et perspektiv om global og social retfærdighed, kan kæmpe tiltagene igennem på lokalt og nationalt plan.

Bevægelserne kan i længden ikke bare stille overordnede krav om klimahandling. For at mobilisere gennem længere tid, skal der konkrete krav til, som man kan forholde sig til og så fremskridt kan vurderes. Kravene skal være realistiske og ambitiøse – for klimaproblemerne kan stadig løses, men det kræver omfattende handling i en fart.

Et sådant krav kunne være at der i Danmark skal oprettes 100.000 offentlige klimajobs NU – dvs. i løbet af et til to år. Da den vestlige verden udleder mest CO2 og har hovedansvaret for klimaproblemerne, kræver en globalt retfærdig klimaløsning, at lande som Danmark reducerer CO2-udledningen med 80-90% over en periode på 10-20 år. Klimajobs skal være nye jobs, som skal sikre at målet nås, f.eks. ved, i meget runde tal, at halvere energiforbruget og at øge andelen af vedvarende energi til 50% (den er i dag 15%).

Ud over at være et ambitiøst bidrag til løsningerne på klimaproblemerne vil 100.000 klimajobs også betyde en enorm reduktion i den stigende arbejdsløshed. Det er i sig selv positivt, og gør også at kravet kan række ud over de nuværende klimabevægelser og ud til resten af arbejderklassen og dens organisationer – ikke mindst fagbevægelsen.

Fagbevægelsen er en vigtig aktør i kampen mod klimaproblemet generelt. Både fordi magthaverne vil forsøge at få almindelige arbejdere, fagbevægelsens medlemmer, til at betale for klimakrisen – ligesom de gør med den økonomiske krise. Og fordi det er arbejderne, der skal bygge vindmøllerne, renovere bygningerne, tegne arkitekttegningerne, uddanne nye klimaarbejdere og forske i ny klimateknologi – som alt sammen er eksempler på klimajobs. Kravet om klimajobs skal derfor udarbejdes og kæmpes igennem i et tæt samarbejde med fagbevægelsen.

100.000 klimajobs i Danmark er åbenlyst ikke en endelig løsning på klimaproblemerne. Det er heller ikke en langsigtet løsning på den økonomiske krise Men alene det at begynde kampen et sted vil kunne inspirere mennesker andre steder til at gøre det samme, og skabe grobunden for seriøs klimahandling over hele verden. Og 100.000 klimajobs vil betyde, at almindelige menneskers problemer med krisen og arbejdsløsheden vil blive lettet.

Kravet om 100.000 klimajobs er inden for rammerne af, hvad man kan forestille sig muligt i det kapitalistiske system, og er i sig selv reformistisk – det fører ikke automatisk til et opgør med den nuværende samfundsorden. Men det vil næsten med statsgaranti møde stor modstand fra de økonomiske og politiske magthaveres side. Både fordi det på kort sigt vil betyde lavere arbejdsløshed og dermed ringere mulighed for at presse arbejdernes løn og arbejdsvilkår.

Og fordi de ved, at et sådant projekt vil sætte spørgsmålstegn ved det selvstyrende markeds evner til at løse samfundets problemer.

Kampen for kravet vil derfor blive hård, og illustrere problemer og interessemodsætninger i det kapitalistiske system. Bl.a. derfor, og fordi kravet om klimajobs kan spille en afgørende rolle i opbygningen af brede alliancer mellem folkelige bevægelser i klimakampen, kan det blive en af de ting, der danner grobund for, at klimakampen udvikler sig til opgør fra neden med kapitalismen.

Se også:
SAA 294: Efter klimatopmødet: En global bevægelse er født
SAA 293: København: Den nye globale bevægelse

Flere artikler fra nr. 294

Flere numre fra 2010

Se flere artikler om emnet:
Klimabevægelse
Klimajobs

Se flere artikler af forfatter:
Dennis Strøm Petersen

Siden er vist 4034 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside