Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 295 – 18. februar 2010 – side 15

Nedskæringer og fyringer – det private vinder frem

Jesper Juul Mikkelsen

“Vi kommer til at udføre en ekstremt dårlig pleje. Vi har ikke selv lyst til at blive indlagt på Herlev Hospital, og jeg vil fraråde alle fra at blive indlagt her.“ Citat fra en sygeplejerske på Herlev sygehus

De hundredvis af fyringer på flere danske sygehuse er kun første tegn på, at den offentlige sundhedssektor er under et voldsomt pres.

Udsultet sundhedsvæsen siden Schlüterregeringen

Lars Løkke har flere gange bebudet, at han vil have et sundhedssystem i verdensklasse, men tallene viser det modsatte.

Det danske sundhedsvæsen er systematisk blevet udsultet gennem de seneste tre årtier, altså siden Schlüterregeringen overtog magten.

Danmark er det OECD-land, hvor sundhedsudgifterne målt både reelt og som andel af BNP er vokset langsomst i perioden 1971–2005.

Desuden bruger Danmark mindre af bruttonationalproduktet på sundhed end de lande, vi plejer at sammenligne os med.

VKO-regeringens sundhedspolitik

Siden VKO-regeringen kom til magten, er der gennemført tiltag på sundhedsområdet, som primært har haft til formål at opbygge en privat sundhedssektor i Danmark. I 2002 indførte regeringen en lov om skattefradrag til virksomheder, hvis de gav deres medarbejdere private sygeforsikringer.

Denne forsikring giver fortrinsret til behandling på private klinikker og sygehuse, hvis det offentlige ikke har ka­pacitet til at behandle.

Dette har medført en kraftig stigning i antallet af private sy­geforsikringer.

Konsekvensen heraf har været, at de skattefrie sundhedsforsikringer er steget eksplosivt fra kun 45.000 i 2001 til over en million i dag.

En stor del af sundhedsforsikringerne er betalt af arbejdsgiveren, men husk på skattefradraget så det er altså staten der betaler, altså primært arbejderklassen.

Ventelistegaranti og udvidet frit sygehusvalg

I 2007 blev loven om maksimal ventetid på en måned for at blive behandlet vedtaget og sammen med loven om det udvidede fri sygehusvalg har det for alvor sat tempo på udviklingen af en privat sygehussektor. Gennem dette “frie“ sygehusvalg følger pengene patienterne med over i privathospitalerne – penge som ellers kunne være brugt i det offentlige sygehussystem.

Konsekvensen er meget tydelig: Vi har fået flere privathospitaler: I 2002 var der ca. 60 private klinikker, som havde en aftale med Sundheds- og indenrigsministeriet, i dag er der ca. 190.

Frem til 2002 kunne det ikke betale sig at drive privathospital i Danmark. I 2007 havde de private hospitaler et overskud på 75 mio. kr.

I 2006 fik næsten hver 3 ud af 4 patienter, der blev behandlet privat, betalt deres behandling af det offentlige.

Bevidst systematisk overbetaling

Et tredje politiske tiltag, regeringen har lavet, er en systematisk økonomisk favorisering af de private sygehuse. De afregningspriser, man giver ved henvisning af patienter – de såkaldte DRG-takster, er langt højere for privathospitaler end for offentlige sygehuse. Afregningsprisen er blevet vurderet til at have været mellem 10 til 30 pct. for høje.

Her skal vi huske, at privathospitalerne kan gå langt uden om de omkostningstunge indgreb og behandlinger. Og de kan, hvis der tilstøder komplikationer ved en operation, overføre patienten til et offentligt sygehus, fejlbehandling på et privat sygehus betales altså af skatteyderne. Sidst, men ikke mindst, er det de offentlige sygehuse, der står for uddannelse af personale, som de private sygehuse senere lukrerer på.

Ulighed i sundhed

Og jo det er rigtigt – Jo mere privat sundhed jo mere ulighed i sundhed: En undersøgelse fra Ugebrevet A4 viser klart, at det er de højestlønnede, som har en sundhedsforsikring. Tre ud af fire med en indkomst over 900.000 kr har en sundhedsforikring.

Mens kun en ud af fire med en indkomst under 420.000 kr har det.

Se også:
SAA 295: Læserbrev: Faglige netværk: Fra apati til kamp

Flere artikler fra nr. 295

Flere numre fra 2010

Se flere artikler om emnet:
Sygdom/sundhed

Se flere artikler af forfatter:
Jesper Juul Mikkelsen

Siden er vist 1895 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside