Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 297 – 30. april 2010 – side 6

Tidsskriftet Arbejderhistorie

Fokus på klasseanalyse

Tidsskriftet Arbejderhistorie, har gennem flere år leveret relevante historiske og aktuelle analyser af den politiske og kulturelle udvikling i arbejderklassen og arbejderbevægelsen med udgangspunkt i en klasseforståelse.

I første nr. i 2010 levere tidsskriftet med sit fokus på klasse glimrende argumentere til alle der mener klasse er afgørende for forståelsen af samfundet.

Især to artikler er skrevet med et direkte politisk formål, Curt Sørensen og Anders Hadberg. Curt Sørensens laver en glimrende analyse af Marx’s klassebegreb.

Marx’s flerdimensionale klassebegreb

I første artikel analyserer Curt Sørensen Marx’s klassebegreb. Det første Curt Sørensen konstaterer er, at Marx havde et flerdimensionalt klassebegreb, der opererer med økonomiske relationer, magtrelationer og ideologiske relationer.

Denne forståelse gør at Curt Sørensen kan definere et klassesamfund som “et samfund hvor et lille mindretal af samfundets medlemmer i kraft at dets kontrol over produktionsmidlerne samt politisk og ideologiske magtmidler i øvrigt – udtrækker udpumper, tilegner sig det samfundsskabte merprodukt.“

Tilegnelsen af merproduktet foregår ikke kun direkte, men også gennem beskatning, militærtjeneste osv. Den klasse der tilegner sig merproduktet er den herskende klasse. Denne klasse kan også være staten som i Sovjetunionen.

Udover at Curt Sørensen med sin forståelse af klassebegrebet formår at fange både Sovjetunionens og velfærdsstatens klassekarakter giver han også et godt forsvar for vigtighed af at forstå klasse i dag.

I slutningen af artiklen forklarer han, hvorfor klassebegrebet er blevet umoderne og slutter af med en salve imod venstrefløjens højredrejning.

“Gud hjælpe mig om ikke nu også dele af selv den politiske venstrefløj foreslår at opgive klasseanalysen og dermed i realiteten også kvitter kapitalisme-kritikken.“

Selvom tidsskriftet er lidt for akademisk er det fyldt med gode argumenter der vil være gode for vores meget teorifattige venstrefløj.

Flere artikler fra nr. 297

Flere numre fra 2010

Siden er vist 1675 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside