Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Socialistisk Arbejderavis 297

PDF Læs som PDF

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 297 – 30. april 2010

Det mener vi

Bliver Mærsk Mc-Kinney Møller hovedtaler på SF’s næste årsmøde?

Novozymes tale på SF’s landsmøde beskrives af SF som visionær med hensyn til velfærd, klima og arbejdspladser. Når et parti der kalder sig socialistisk giver ukritisk ros til en af Danmarks største kapitalister giver ordet socialisme ikke længere mening. » Læs mere

Exit Afghanistan

Efter mere end 8 års krig har alle, måske på nær Søren Espersen, erkendt, at krigen i Afghanistan ikke kan vindes, og alle taler om en exitstrategi, men det er kun fredsbevægelsen, der har en strategi, som reelt kan få de danske soldater hjem. » Læs mere

Forventninger til en ny regering?

- Stil krav, men tag kampen nu og opbyg solidariteten » Læs mere

Bedsteforældre for Asyl

Barndommens land. Tidens mælketand. Verden er ny for dit øje ...

Sådan lød det fra tilskuerpladserne da 30 bedsteforældre rejste sig op og brød ud i protestsang i forbindelse med førstebehandlingen af regeringens nyeste lovgivning mod udlændinge. » Læs mere

Findes der stadig arbejdere i Danmark

Skal man tro medierne, de politiske partier og akademikere er begrebet arbejderklasse noget fremmed og gammeldags. Disse barske mænd i blå overalls, som arbejder på beskidte fabrikker, eksisterer ikke længere. I dag findes der kun en meget stor middelklasse og en lille gruppe af fattige – hvis vi overhovedet taler om klasse. » Læs mere

SF’s retspolitik

- et overraskende skridt til venstre?

Retspolitikken er et af de områder, hvor SF er blevet kritiseret mest for at dreje til højre. Alligevel har højtstående SF’ere ved flere lejligheder hævdet, at den nye linje faktisk er mere venstreorienteret og “klassebevidst“. » Læs mere

Stop nedskæringerne – lad de rige betale for krisen

Nu er krisen over os, og ifølge Lars Løkke er det nu, vi skal udvise “økonomisk ansvarlighed“. Derfor fortalte han efter et regeringsseminar om sin plan om at smide i alt 20.000 kommunalt- og statsansatte bag i arbejdsløshedskøen, hvorfra håbet om at finde et nyt job er forsvindende lille. » Læs mere

På kanten

En gang problembarn ...

Mange blev meget overraskede, da statsminister Lars Løkke Rasmussens regeringsrokade gjorde Venstres problembarn nummer et, superliberalisten Søren Pind til udviklingsminister. » Læs mere

Byggefagenes Samvirke kræver klimajobs

Socialistisk Arbejderavis har talt med Anders Olesen om Byggefagenes Samvirkes plan. Planen vil være med til at løse arbejdsløsheden og klimakrisen. » Læs mere

Klimakonferencen i Bolivia

De fattige i spidsen i kampen for klodens fremtid

Kort efter det fejlslagne klimatopmøde i København inviterede Bolivias præsident, Evo Morales, oprindelige folk, sociale bevægelser, miljøaktivister, videnskabsfolk og regeringsrepræsentanter, “som ønsker at samarbejde med deres folk“, til en Verdenskonference om klimaforandringer og Moder Jords rettigheder. Den fandt sted 19.-22. april i Cochabamba, Bolivia. » Læs mere

Begrænsning i børnecheck er racistisk  Kun online 

VKO’s nedskæringer rammer børnefamilierne, og især indvandrere. Begrænsningen i børnechecken til max 30.000 om året kom efter Dansk Folkepartis ønske. Den vil ramme alle der får tre børn eller flere, men formålet er især at ramme indvandrere fra ikke vestlige lande. » Læs mere

Nedskæringer, fyringer, racisme, arbejdsløshed, krig

Der er brug for et alternativ

» Læs mere

Exit Afghanistan

Efter mere end 8 års krig har alle, måske på nær Søren Espersen, erkendt, at krigen i Afghanistan ikke kan vindes, og alle taler om en exitstrategi, men det er kun fredsbevægelsen, der har en strategi, som reelt kan få de danske soldater hjem. » Læs mere

Demonstration mod USA og FN

Den 13. april demonstrerede Den Eritreanske Komite for Fred og Udvikling. » Læs mere

Det mener vi

Bliver Mærsk Mc-Kinney Møller hovedtaler på SF’s næste årsmøde?

Novozymes tale på SF’s landsmøde beskrives af SF som visionær med hensyn til velfærd, klima og arbejdspladser. Når et parti der kalder sig socialistisk giver ukritisk ros til en af Danmarks største kapitalister giver ordet socialisme ikke længere mening. » Læs mere

På kanten

En gang problembarn ...

Mange blev meget overraskede, da statsminister Lars Løkke Rasmussens regeringsrokade gjorde Venstres problembarn nummer et, superliberalisten Søren Pind til udviklingsminister. » Læs mere

Engelske universiteter kæmper imod nedskæringer

De massive nedskæringer i den offentlige sektor rammer alle steder. I England bliver der skåret voldsomt ned på universiteterne. Heldigvis bliver der samtidig organiseret modstand mod nedskæringerne. På flere universiteter har undervisere og lærere været i fælles aktion. » Læs mere

Den frie forskning til salg på Københavns Universitet

Novo Nordisk har med en donation på 885 millioner kroner købt sig ind på Københavns Universitet. » Læs mere

Demonstration

USA ud af Latinamerika!

Den 13. april blev der holdt en demonstration foran den amerikanske ambassade mod USA’s imperialisme i Latinamerika. » Læs mere

Forventninger til en ny regering?

- Stil krav, men tag kampen nu og opbyg solidariteten » Læs mere

Dårlig overenskomst uden opbakning

Selvom 63,8 procent stemte ja til overenskomstforliget er det ikke udtryk for overvældende opbakning. Med en stemmeprocent på 33,9 procent, den laveste siden 1997 betyder det at kun 21,6 procent har stemt ja til overenskomsten. » Læs mere

Muslimer er vor tids jøder

Havde man spurgt en normal tysk arbejder i 1933 om vedkommende ville kunne forestille sig Krystalnatten og efterfølgende Holocaust blot fem år efter, ville vedkommende have holdt det for umuligt. » Læs mere

Tidsskriftet Arbejderhistorie

Fokus på klasseanalyse

Tidsskriftet Arbejderhistorie har gennem flere år leveret relevante historiske og aktuelle analyser af den politiske og kulturelle udvikling i arbejderklassen og arbejderbevægelsen med udgangspunkt i en klasseforståelse. I første nr. i 2010 leverer tidsskriftet med sit fokus på klasse glimrende argumenter til alle der mener klasse er afgørende for forståelsen af samfundet. » Læs mere

Bedsteforældre for Asyl

Barndommens land. Tidens mælketand. Verden er ny for dit øje ...

Sådan lød det fra tilskuerpladserne da 30 bedsteforældre rejste sig op og brød ud i protestsang i forbindelse med førstebehandlingen af regeringens nyeste lovgivning mod udlændinge. » Læs mere

Racisme og klasse

Racisme hænger tæt sammen med klassespørgsmålet. Herskende klasser har altid brugt et del og hersk-princip til at holde sig på magten ved at få de lavere klasser til at slås indbyrdes. Allerede i det gamle Grækenland og i Romerriget fik man de lavere klasser til at føle at det var “os“ mod “barbarerne“. » Læs mere

Findes der stadig arbejdere i Danmark

Skal man tro medierne, de politiske partier og akademikere er begrebet arbejderklasse noget fremmed og gammeldags. Disse barske mænd i blå overalls, som arbejder på beskidte fabrikker, eksisterer ikke længere. I dag findes der kun en meget stor middelklasse og en lille gruppe af fattige – hvis vi overhovedet taler om klasse. » Læs mere

Hvem er den herskende klasse?

I nutidens samfund er de to største klasser defineret ud fra deres position i kapitalismens produktionsproces: hvem udnyttes, og hvem udnytter. » Læs mere

Kapitalismens ’svage led’ er arbejderklassen

Enhver nok så lille strejke gi’r glimtvis en forklaring på, hvorfor arbejderklassen er central. Og i det øjeblik arbejderklassen sætter samfundet i stå gennem massestrejker er vi tæt på en simpel, men fundamental forklaring: den herskende klasses afgørende svaghed er, at den er dybt afhængig af arbejderklassens hænder og hjerner. Det er arbejderne der skaber værdierne i samfundet, og det er arbejderne, der er de mange. » Læs mere

Klassekamp og klassebevidsthed

Når socialister som noget ganske givet siger, at arbejderklassen er den revolutionære klasse, og samtidig siger, at socialisme er er arbejderklassens objektive interesser – så rejser det ganske naturligt spørgsmålet: Hvorfor har den så ikke lavet socialisme for længe siden? » Læs mere

SF’s retspolitik

- et overraskende skridt til venstre?

Retspolitikken er et af de områder, hvor SF er blevet kritiseret mest for at dreje til højre. Alligevel har højtstående SF’ere ved flere lejligheder hævdet, at den nye linje faktisk er mere venstreorienteret og “klassebevidst“. » Læs mere

Byggefagenes Samvirke kræver klimajobs

Socialistisk Arbejderavis har talt med Anders Olesen om Byggefagenes Samvirkes plan. Planen vil være med til at løse arbejdsløsheden og klimakrisen. » Læs mere

De multinationale selskaber betaler ikke skat

Kellogs, Nestlé, IBM og mange flere multinationale selskaber betaler ikke skat i Danmark. I alt snyder de multinationale for mellem 7 og 14 milliarder i skat. » Læs mere

FOA i front mod fyringsplaner

FOA indkalder alle afdelinger og tillidsrepræsentanter til stormøde om regeringens plan om at fyre 8000 – forbundet opfordrer den øvrige fagbevægelse til at gå med i samlet front mod nedskæringer. Det ser foreløbigt ud til, at blandt andre DLF, BUPL, HK-Kommunal og SL bliver medarrangører. » Læs mere

Stop nedskæringerne – lad de rige betale for krisen

Nu er krisen over os, og ifølge Lars Løkke er det nu, vi skal udvise “økonomisk ansvarlighed“. Derfor fortalte han efter et regeringsseminar om sin plan om at smide i alt 20.000 kommunalt- og statsansatte bag i arbejdsløshedskøen, hvorfra håbet om at finde et nyt job er forsvindende lille. » Læs mere

Anmeldelse af Malalai Joya: Min lykkes fjender – Afghanistans modigste kvinde

En kvinde blandt krigsherrer

I sin erindringsbog “Min lykkes fjender“ retter den kompromisløse og fantastisk modige kvinde Malalai Joya fra Afghanistan et angreb mod alt hvad hun mener er galt med situationen i Afghanistan. » Læs mere

Anmeldelse af: Kampen om den danske model

- da sosu’erne rystede det etablerede system

Overenskomstforhandlingerne i 2008 betegnes som historisk skelsættende. Dette er udgangspunktet for Kurt Jacobsen og Dorthe Pedersens bog, der ser på hvilken betydning bl.a. sosu-strejkerne har haft på “den danske model“, altså hvordan arbejdsmarkedets parter forhandler overenskomst. » Læs mere

Årsmøde i PLS – Pædagogstuderendes Landssammenslutning

Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS) har været i store økonomiske problemer, især pga. et faldende medlemstal. Så dette årsmøde stod i krisens tegn. » Læs mere

Bekæmp kriminalitet – gå imod hårdere straffe

En læge der i 8 år har behandlet en patient uden resultater ville begynde at kigge efter en anden behandling. » Læs mere

Klimakonferencen i Bolivia

De fattige i spidsen i kampen for klodens fremtid

Kort efter det fejlslagne klimatopmøde i København inviterede Bolivias præsident, Evo Morales, oprindelige folk, sociale bevægelser, miljøaktivister, videnskabsfolk og regeringsrepræsentanter, “som ønsker at samarbejde med deres folk“, til en Verdenskonference om klimaforandringer og Moder Jords rettigheder. Den fandt sted 19.-22. april i Cochabamba, Bolivia. » Læs mere

Den falske grønne bølge

De store energiselskaber i USA er ved at løbe tør for fossile brændstoffer – nu vil de igen kaste sig over atomkraft. » Læs mere

Sydafrika

Venter stadig på frihed

Tyve år efter Nelson Mandelas løsladelse kommer verdensmesterskaberne i fodbold til Sydafrika. Viv Smith går bag glamouren for at undersøge betydningen for almindelige mennesker. » Læs mere

Sportens nådesløse profit

Arrangøren af verdensmesterskaberne, Fifa, får 94% af sin indtægt fra sponsor-aftaler – og står skruppelløst fast på sine “rettigheder“. » Læs mere

Begrænsning i børnecheck er racistisk  Kun online 

VKO’s nedskæringer rammer børnefamilierne, og især indvandrere. Begrænsningen i børnechecken til max 30.000 om året kom efter Dansk Folkepartis ønske. Den vil ramme alle der får tre børn eller flere, men formålet er især at ramme indvandrere fra ikke vestlige lande. » Læs mere

Genopretningsplanen lig med dårligere løn og arbejdsforhold  Kun online 

Halveringen af dagpengeperioden vil sparer statskassen for omkring 1,5 milliarder kroner. Hvis halveringen trådte i kraft med det samme ville ca. 10.000 miste dagpengene. Det vil sandsynligvis komme til at ramme langt flere, fordi krisen fortsætter. At gå fra dagpenge til kontakthjælp betyder typisk, at man tvinges til at flytte. » Læs mere

« Nr. 296   –   Nr. 298 »

Andre numre

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside