Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 298 – 2. juni 2010 – side 11

Anmeldelse af "Afvist"

“Man skal ikke kunne råbe og skrige sig til at blive i Danmark“

Anne A. Lange

Da politiet en tidlig morgen ankom til Ibrahims hjem for at bringe ham til Libanon, var det ikke efter eget ønske, og Ibrahim og hans familie var ganske uvidende om, hvad dagen ville bringe. Ibrahim blev i lufthavnen så desperat over udsigten til at blive skilt fra sin kone og sine børn, at piloten nægtede at tage ham med.

Derfor ofrede rigspolitiet 350.000 kr. på at fragte manden til Beirut, lænket på hænder og fødder i et privatfly. Argumentet fra politichefen var, at “man ikke skal kunne råbe og skrige sig til at blive i Danmark.“ Først, da Ibrahim stod i Libanon, blev hans kone ringet op og informeret om hans udsendelse.

For Ibrahims børn blev oplevelsen dybt traumatiserende. En psykolog undersøgte af de tre børn og konkluderede:

“Adskillelsen af familien har ramt børnenes psykiske helbred og udvikling. De to ældste børn er udviklingsmæssigt regredieret. (...) Den ældste, som var renlig, har nu ufrivillig vandladning, (...) Børnene er ramt af søvnforstyrrelser. (...) Institutionspersonalet i børnehaven fortæller om, hvorledes børnene dagligt får disse pludselige affektudbrud, hvor de er utrøstelige, græder og fortæller om, hvor meget de savner deres far.“

Udlændingeloven påstår at tage hensyn til familier. Men budskabet til Ibrahims kone, Amira (der er dansk statsborger) var, at hun og børnene kunne tage til Libanon, hvis familien skulle være sammen.

Barndommens land

Bogen Afvist er fyldt med de historier, der mangler i den danske udlændingedebat. Det er de menneskers historie, som debatten handler om. Derudover er der fakta om dansk asylpolitik. Disse fakta efterlader et billede af en bananrepublik, hvor FN-konventioner ikke overholdes og retssikkerhed ikke eksister.

Ifølge FN’s børnekonvention, og i al anden dansk lovgivning, er man barn, til man fylder 18 år, men i udlændingeloven er der kun mulighed for familiesammenføring for børn under 15 år. Samtidig får et stigende antal børn afslag med henvisning til, at de kan være “svært integrerbare“, hvis de ankommer efter deres forældre – endda når de er under 15.

Men når nu de har fået afslag ...?

Argumentet for at smide Irakerne i Brorsonskirken ud var især, at de havde fået prøvet deres sag. Men ligesom myndighedsalderen er en anden, når man er asylansøger, er retssikkerheden det også. De, der afgør om en asylansøger kan modtage asyl, er i 90 pct. af tilfældene Flygtningenævnet. Et nævn er ikke en domstol. Dette nævn er et administrativt organ, der består af 3 personer og den afgørelse, de kommer frem til, er endelig og kan som regel ikke bringes for en domstol. Modsat alle andre væsentlige, administrative afgørelser i Danmark.

Da det er svært at komme med beviser for overgreb eller forfølgelse, beror en stor af flygtningenævnets vurdering af ansøgningen på asylansøgerens troværdighed.

Troværdigheden vurderes af betjente på grundlag af en samtale ved ankomsten til Danmark. De fleste flygtninge er flygtet fra myndighedernes forfølgelse i deres hjemland. Derfor betyder mistro og nervøsitet, at vigtige fakta som voldtægt, tortur ikke nævnes i første omgang eller at udtalelserne bliver usammenhængende og dermed utroværdige.

Modstand nytter

Afvist er ikke særligt behagelig læsning. Det var med “tudepauser“ mellem afsnittene, jeg læste bogen. Og det på trods af, at bogen holder et meget faktuelt og nøgternt sprog. Den forfalder ikke til følelsesporno.

Bogens største styrke er, at den beviser, at modstand nytter. De gange, hvor “danskere“ er blevet givet valget om at forholde sig til deres medmenneskers skæbne, vælger de at slutte op og kæmpe for dem.

Hjemsendelser er blevet standset, og især er der blevet givet støtte i det daglige. Men skal “tonen“ ændres og kynismen i dansk asylpolitik rulles tilbage, kræves mere end få ildsjæle.

Det er på tide, vi siger nej til den umenneskelige behandling af flygtninge. Derfor vil jeg slutte med en opfordring til at læse bogen Afvist. Men også til at støtte op om Bedsteforældre For Asyls fantastiske arbejde og ikke mindst deltage i deres demonstration på Christiansborg Slotsplads den 17. juni kl. 17 – 19.

----

Afvist – Asylansøgere i Danmark
180 sider – 130 kr.
Forlaget Tiderne Skifter
Bedsteforældre for Asyl: www.bedsteforaeldreforasyl.dk

Se også:
SAA 298: Interview med Asylret: Kæmper for hvert enkelt menneske

Flere artikler fra nr. 298

Flere numre fra 2010

Se flere artikler om emnet:
Immigrationskontrol

Se flere artikler af forfatter:
Anne A. Lange

Siden er vist 2280 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside