Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 300 – 12. august 2010 – side 4

Jobfirmaerne

At tjene penge på andres spildtid

Jakob L. Krogh

Jobfirmaerne tredoblede deres overskud fra 2007 til 2009 til 75 millioner kr. Daniel Banjas er 26 år har været udsat for et af de private jobfirmaers undervisning.

“De undervisninger jeg har været til har været ringe. På et tidspunkt skulle man forestille sig, at man havde 80-års fødselsdag. Så skulle man forestille sig hvad ens venner og familie ville sige om en, hvis de skulle holde tale. Det har ikke nogen relevans for mig og det jeg gerne vil når jeg søger jobs,“ siger han og fortsætter: “Man føler sig inkompetent og ukvalificeret til jobs, hvor man i virkeligheden kunne have gjort et godt stykke arbejde.“

Også Lisa Marie Ødegaard har prøvet den ubrugelige undervisning. “Siden april måned har jeg fået at vide hvilken farve der repræsenterer mig, hvad min indre fugl er, hvilken etage jeg befinder mig i papirhuset, hvor hver etage repræsenterer, hvor du står i forhold til arbejdsmarkedet, og jeg har lavet et utal klippe-klistre lege, hvis farverige resultater dekorerer væggene i gangen på Hartmanns. Gud ske lov, er det stadigvæk op til mig selv at vurdere, hvorvidt jeg kan bruge den undervisning til noget, og hvorvidt den gør mig bedre stillet til arbejdsmarkedet.“

Bevidst ydmygelse

De mange historier om inkompetente private jobcentre er ikke nogen nyhed. Derfor skulle man også tro, at det offentlige enten havde en begrundet forestilling om, at de var billigere eller bedre end de private, eller at de var begyndt at nedtrappe brugen af jobcentre.

Der findes ingen undersøgelser for om jobcentrene virker. Men professor Søren Winter fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har undersøgt, om de er billigere. Han har konkluderet, at jobcentrene er dyrere end hvis kommunerne selv stod for administrationen af aktiveringen.

Alligevel er andelen af ledige som sendes til private jobcentre på to år vokset fra 7 til 18 procent. På trods af beviser for at det er dyre og de lediges beretninger om de private jobcentres inkompetence fortsætter politikerne med at benytte de private centre. Der kan kun findes én forklaring på det: De ønsker at private jobcentre skal malke kommunekassen.

Nyt netværk kræver respekt

De ledige er trætte af den dårlige og ligegyldige undervisning, bare fordi private jobcentre skal tjene penge. Derfor har en gruppe ledige tage initiativ til at opstarte et nyt netværk under navnet “Behandl os ordentligt, selvom vi er arbejdsløse“.

Det nye netværk startede i Skive og er nu ved at sprede sig til syv andre jyske byer, men stifteren Peder Bæk har en intention om at initiativet skal være landsdækkende.

Se mere om netværkets aktiviteter på Facebook-gruppen: Behandl os ordentligt, selvom vi er arbejdsløse – eller på hjemmesiden www.behandlosordenligt.dk.

Se også:
SAA 300: Arbejdsløs i Danmark: Arbeit macht frei

Flere artikler fra nr. 300

Flere numre fra 2010

Se flere artikler af forfatter:
Jakob L. Krogh

Siden er vist 1800 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside