Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 301 – 18. september 2010 – side 13

Boganmeldelse: The Spirit Level

Ulighed er usundt

Jørn Andersen

Bogen “The Spirit Level“ bør læses af alle, der arbejder med sociale spørgsmål, sundhed, uddannelse, pædagogik – og alle andre områder, der er ramt af nyliberal ideologi. Den bør læses af alle, der er tvunget til at høre på nyliberale demagoger som Claus Hjort Frederiksen.

Bogen gør noget helt enkelt: Den undersøger – med udgangspunkt i de bedste videnskabelige undersøgelser – sammenhængen mellem et samfunds “lykke“ og samfundets ulighed.

Der er en endog meget klar sammenhæng.

Det er måske ikke så overraskende for socialister, men for det første er det rart at få dokumenteret med statistik og videnskab. Og for det andet går bogen videre.

Ikke rigdom, men lighed

Konklusionen er ikke kun, at mere lige samfund har mindre kriminalitet, færre selvmord, mere tilfredshed, færre teenage-forældre, mindre fedme, mindre narko-misbrug osv. osv.

Konklusionen er også, at mens der er en klar sammenhæng mellem disse ting og et samfunds ulighed, så er sammenhængen meget mindre klar mellem disse ting og et samfunds samlede rigdom – eller gennemsnitsindkomst.

(Dette gælder vel at mærke for udviklede lande. For egentligt fattige lande, hvor der ikke er nok af mad osv. kan det være vigtigere. Undersøgelsen er fokuseret på 23 af de rigeste lande.)

Et eksempel: Norge og USA er de to rigeste lande i verden. Men Norge er et meget mindre ulige samfund end USA, så mens USA er i top med sociale problemer og sundhedsproblemer, så er Norge det 3. laveste.

Derimod ligger Grækenland, New Zealand og især Spanien nogenlunde i midten, hvad angår sociale og sundhedsproblemer, selv om de er blandt de fattigste af de rige lande.

Ikke kun til gavn for de fattigste

Øget lighed er ikke kun til gavn for de fattigste. Et mere lige land vil typisk have bedre sundhed for både rige og fattige, bedre uddannelse for både rige og fattige osv.

Det er altså til gavn for både bedre stillede og for fattige med større lighed. Og det er langt mere til gavn end generel øget velstand.

Claus Hjort

Hvor tit har vi ikke hørt Claus Hjort Frederiksen sige, når han bliver stillet over for, at uligheden i Danmark er steget mens han har siddet i regering: Jamen, de fattigste har det bedre i dag pga. den generelle økonomiske fremgang.

Med denne bog i hånden kan vi nu sige, at øget ulighed ikke kun betyder, at de fattige har det værre. Vi kan også sige, at hele samfundet (bortset måske fra de aller rigeste) har det værre, fordi især Fogh-Løkke-regeringen har øget uligheden. Også selv om vi angiveligt har fået en højere gennemsnitsindkomst.

Bogen er et frontal-angreb på samtlige nyliberale strategier inden for sundhedsvæsenet, uddannelsessystemet, kriminalforsorgen, det sociale system osv. Fakta modsiger simpelthen nyliberalismens argumenter.

Det er i øvrigt værd at bemærke, at Danmark er det mest ulige af de skandinaviske lande – og på næsten alle områder har de dårligste resultater. Det siger måske mest om min uvidenhed om Japan, men Japan er faktisk det mest lige land blandt de rige lande – og har ofte bedre resultater end fx de skandinaviske.

Det handler om mennesker

Selv om bogen indeholder mange tal, så har den også mange konkrete eksempler, som viser, at øget ulighed i et samfund betyder, at millioner af mennesker lever dårligere liv.

Vi har mindre tryghed og tillid til hinanden. Vi er mere udsat for vold og sundhedsproblemer – eller for at komme i fængsel. Vi tror ikke på fremtiden.

Bogen er en øjenåbner for alle som synes, at noget er galt, men har svært ved at sætte fingeren på de ømme punkter. Ikke kun for at de fattigste skal få det bedre, men for at alle skal få det bedre.

Vi har ret til at leve et ordentligt liv. Ulighed i samfundet er for langt de fleste af os den største forhindring for at vi kan få lov til det.

The Spirit Level. Why Equality is Better for Everyone
Richard Wilkinson and Kate Pickett
Penguin Books, 2nd edition, 2010

Flere artikler fra nr. 301

Flere numre fra 2010

Se flere artikler af forfatter:
Jørn Andersen

Siden er vist 3449 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside