Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 303 – 4. november 2010 – side 2

Ghettoplaner

Racistisk realpolitik – eller ‘bare’ valgkamp?

Hans Jørgen Vad

I denne artikel sættes Løkkes ‘ghetto’-plan i relation til “Helhedsplanen” for Gellerup. Bag debattens mere bizarre former, kan der måske ses et mere alvorligt politisk sigte: Nemlig at underløbe beboerdemokratiet gennem markedskræfter og investor-interessers indtog.

Det har længe været varslet, at regeringen ville fremlægge en plan for ‘ghettoerne’, som i Folketingets åbningstale bl.a. blev beskrevet som »stenørkener uden forbindelseslinjer til det omgivende samfund« og »fæstninger, vi skal bryde igennem«. Derfor skal vi »turde sige, at nogle boligblokke skal rives ned«, sluttede statsministeren.

Nu har denne beskrivelse imidlertid ingen relation til det, som efter regeringens egen opfattelse definerer de 29 ‘ghettoer’, nemlig antallet af 1. fattige, 2. af folk med indvandrerbaggrund og 3. af folk med en dom. Hvilket i sig selv indikerer, at formålet med Løkkes plan ikke er at få løst nogle af de reelle problemer, der er i disse områder.

Dette har dog ikke forhindret S og SF i også at stille op i køen – bare med en endnu mere skinger retorik fx med krav om udgangsforbud for mindreårige, samt rene signal-krav “politi-på-hvert-gadehjørne” populært sagt.

Samfundet har udsultet Gellerup

Udover at det er meningsløs populisme, er det også et uhyre demoraliserende signal til et område som Gellerup, hvor en god indsats gennem de senere år har medført en halvering af kriminaliteten. Med sådanne signaler er det jo tydeligt, at det er S og SF, som vender ryggen til Gellerup. Og ikke Gellerup, der har vendt ryggen til samfundet.

Da Løkkes plan endelig kom, blev den lanceret under overskriften: “Ghettoen tilbage til samfundet”, hvilket også er helt misvisende for udviklingen i Gellerup i de senere år. For herfra er folk i de senere år kommet mere og mere ‘ud i samfundet’. Men omvendt er den barske virkelighed, at ‘samfundet’ helt systematisk har trukket sig ud af Gellerup:

Først lukkede Netto, den lokale Danske Bank og Shell. Ingen pga. ringe omsætning, og for Shells vedkommende kun begrundet i en spinkel mytologi om uro. Men ikke nok med det, så skulle posthuset også flyttes – fra hjertet af en bydel med 10.000 indbyggere til et marginalt villakvarter.

Og som prikken over i´et (eller var det bollen over å´et?) lukkede byrådet Nordgårdskolen – netop i bydelen med det største børnetal! Havde byen villet det godt for Gellerup, havde den i stedet bygget en ekstra ny skole. Og minimum som et kompromis fastholdt Nordgårdskolen op til 6. klasse – for på lukningstidspunktet var der faktisk ved at være gode takter i de små klasser. Skolen måtte ikke få en chance.

‘Helhedsplanen’

Det er i det lys, man skal se den “Helhedsplan” for Gellerup, som Brabrand Boligforening (BBF) sammen med byrådsflertallet i Århus længe har forsøgt at trække ned over hovedet på beboerne. Men som har mødt så stor modstand, at den nu hænger i en tynd tråd.

Kernepunkterne i den er udstykning til ejerlejligheder og nedrivning af gode boliger. Dermed er dens hovedmål ikke at gavne, men faktisk at fjerne 2/3 af områdets nuværende beboere. Åbnes der op for salg til ejerlejligheder, har BBF og ‘det røde byrådsflertal’ med et slag åbnet den ladeport, som boligforeningerne og oppositionen i Folketinget i årevis har kæmpet for at holde lukket.

Når nedrivninger af tre boligblokke (som har ført til den største modstand) er med i planen, skyldes det heller ikke saglige grunde ud fra beboerinteresser. Politisk set er årsagen kun, at det lige fra starten var et krav fra de borgerlige. I én eller anden form skulle der indgå nedrivninger – det var bare et generelt mantra, som man henholdt sig til. Teknisk set skyldes kravet noget så banalt et tidligere krav om en skråvej, som dog ikke længere er aktuelt.

Men mere strategisk ses der et bagvedliggende sigte om, at markedskræfter og investor-interesser kommer til at erstatte beboer-demokratiet som styrende for områdets fremtidige udvikling.

Modstand

Som nævnt er planen løbet ind i vanskeligheder, da en underskriftindsamling har vist et stort flertal mod disse dele. Af de adspurgte har 93 % sagt nej, og selv med indregning af alle ikke-adspurgte (tomme lejligheder, ikke truffet hjemme) giver det stadig et solidt flertal på 66 % mod planen.

Spørgsmålet er så, om Løkkes nye plan kan bruges til at ‘overrule’ beboerdemokratiet? Det vil i så fald være en lidt underlig form for »inddragelse af nydanskere i beboerdemokratiet og i lokalpolitikken«, som det så smukt lyder på side 12!

Se også:
SAA 303: Ghettoplaner: Riv ghettoen ned ...
SAA 303: S-SF-alternativet: Ghettoplaner: VKO=S+SF.... eller?

Flere artikler fra nr. 303

Flere numre fra 2010

Se flere artikler af forfatter:
Hans Jørgen Vad

Siden er vist 1472 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside