Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 307 – 7. marts 2011 – side 16

Anti-kapitalistiske advarsler til en ny regering

Jesper Juul Mikkelsen

Argumenterne for at demonstrere imod VKO-regeringen er mange.

Statsautoriseret racisme, deltagelse i to krige, velfærdssamfundet angribes med nedskæringer og øget kontrol, flere fattige og skattelettelser til de rige, terrorlovgivning og angreb på retslige principper samt øgede beføjelser til politiet.

Og desuden stigende borgerlig ideologisk kontrol med institutioner som DR, folkeskolen og universiteterne. Der er grunde nok til at demonstrere imod VKO.

Vi opfordrer derfor alle til at give en hånd med for at gøre demoen 2. april til en stor demonstration.

Gør 2. april stor

Der er brug for hjælp til at gøre protesten stor. Det er ikke de etablerede oppositionspartier eller de faglige organisationer, der står bag, men et lille netværk af gode borgere, som er godt og grundigt trætte af 10 år med højrefløjens politik.

Årsagen til, at det er folk fra gulvet, der skal løfte opgaven, og ikke oppositionspartierne eller fagbevægelsen, er desværre et politisk problem.

Det handler ikke om, at de faglige kontorer har for travlt med at organisere strejker. Eller at de politiske sekretærer er for ophængte med at agitere politik på landets arbejdspladser og skoler.

S og SF klargør sig til at føre ”ansvarlig krisepolitik”. S-SF vil gerne, at VKO-regeringen taber næste valg, men ikke, at det sker på baggrund af en stor bevægelse, der kræver forandring.

En sådan bevægelse vil nemlig øge forventningerne til den ny regering – som de to partier ikke vil leve op til. Lige netop derfor er der ekstra brug for at gøre demoen 2. april så stor som mulig.

En stor demonstration vil nemlig sende det signal, at vi vil en ny regering, men også ny politik. At S og SF ikke kan fortsætte nedskæringerne uden at møde protest og kamp. Og at de faglige ledere må stoppe med at lave lønnedgangsaftaler og i stedet gå med i kampen.

Netværk af anti-kapitalister

Den økonomiske krise er først lige begyndt, og det er også en krise for det reformistiske projekt, som fx ”Fair forandring” viser. Nedskæringerne og angrebene på arbejderklassen har været socialdemokratisk politik rundt om i Europa og vil også være det, efter at SF og S kommer til magten.

Derfor skal vi forsøge at opbygge et netværk af folk, der ikke blot vil have skiftet ansigterne ud, men også vil slås for forandring.

Vi skal gå side om side med dem som vil af med VKO, men vi skal samtidig bygge netværk med alle, som kan se, at det ikke er nok at vælte VKO.

Lad de rige betale

”Lad de rige betale krisen” lyder en parole, som meget godt sammenfatter hvilken bevægelse, der er brug for. Krisen er dyb, og hvis det ikke skal være arbejderklassen, der skal betale – med de store social konsekvenser det vil få – er det nødvendigt at forberede sig på kamp.

Hvis arbejderklassen og velfærden ikke bare skal løbes over ende, skal vi bygge netværk, som kan få andre arbejdere og studerende til at støtte op når arbejdere på en arbejdsplads går i strejke.

Der er brug for et netværk, som kan igangsætte solidaritetsarbejde, så ingen strejke bliver ladt alene. Et netværk, der vil kunne sprede kampene, også når det drejer sig om protester imod nedskæringer. Når der holdes borgermøder imod skolelukninger, skal vi være dem, som rejser perspektivet om, at et forsvar kræver handling.

For at antikapitalister og systemkritikere kan blive en del af lederskabet i arbejderklassen, er der brug for at diskutere sammen. Vi vil blive stillet over for store udfordringer i de kommende år, når konfrontationerne spidser til.

Vi skal derfor skabe en stil, hvor det er muligt at være uenige, uden at vi mister fokus på vores fælles mål om at vælte VKO og skabe et aktivistisk antikapitalistisk netværk.

Så derfor: Støt op om demoen 2. april, men forbered dig samtidig på at bygge netværk til fremtiden.

Se også:
SAA 307: Demonstration 2. april: Afskaf VKO
SAA 307: Udfordring for Enhedslistens venstrefløj

Flere artikler fra nr. 307

Flere numre fra 2011

Se flere artikler af forfatter:
Jesper Juul Mikkelsen

Siden er vist 2612 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside