Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 308 – 18. april 2011 (Kun online)

Blokader på Frøbel Seminariet og muligheder flere protester

Jakob L. Krogh

Socialistisk Arbejderavis har snakket med Mathias M Christensen og Anja M Petersen. De var med til at organisere blokade, fredag den 15. april på Frøbel Seminariet. De er begge bachelorstuderende på seminariet.

Vi sidder ved et bord midt i gården, hvor også ca. 70 studerende deltager i blokaden. Enten sidder de i små grupper og snakker, eller er med til at skabe en god blokadestemning med trommer og guitar.

“Vi gør det i solidaritet med de pedeller, der er blevet varslet fyret, og vi gør det også i et fremtidsperspektiv i solidaritet med de andre ansatte, som også i nærmeste fremtid står til at blive varslet fyret,” er Anja M Petersens svar på, hvorfor de blokerer.

“Vi vil ikke finde os i, at der bliver taget beslutninger hen over hovedet på os. Beslutningerne er taget af nogen ude fra Buddinge Hovedgade, som er langt fra det her sted og som ikke har nogen føling med hvad der sker,” supplerer Mathias M Christensen.

Buddinge Hovedgade er der, hvor UCC har sit hovedkvarter. UCC er en samling af professionsuddannelser i København. En del af grunden til, at det netop er de to pedeller, der bliver fyret, er sandsynligvis, at de heller ikke ville finde sig i, at der tages beslutninger hen over hovedet på dem.

“Der er også en uofficiel summen blandt folk om, at det er fordi, de er nogle af dem, der råber højest, når der sker forringelser, og derfor skal de væk,” forklarer Mathias M Christensen.

Den officielle begrundelse for fyringerne er, at der er for mange pedeller. Med fyringen af de to pedeller vil der kun være én tilbage på Frøbel Seminariet. Derfor er det også “ironisk, at der allerede nu er argumenter for, at der kan komme pedeller andre steder fra,” tilføjer Anja M Petersen for at understøtte rygterne om, at fyringerne ikke kun handler om nedskæringer.

“Det er derfor, vi har sagt, at vi gerne vil være kritiske, selv om der er nogen der siger, at vi bare skal finde os i det,” fortsætter hun med henvisning til den pressemeddelelse, de studerende har lavet.

En bevidst taktik

Der har været en række små nedskæringer på Frøbel Seminariet, og ifølge Anja M Petersen er det en bevidst taktik. Eller som hun formulerer det: ”Det er et redskab til over tid at lave store forandringer, sådan at folk ikke er kritiske. Og hvis de er, er det noget man bliver træt af, fordi der er så mange nedskæringer og så mange gange man gerne vil sige fra. Og til sidst kan folk begynde at sige, hvorfor brokker I jer hele tiden.”

Blokaderne blev ikke startet kun for at protestere én dag. Hele dagen igennem var der diskussioner af, hvordan protesterne skulle fortsættes.

“Vi håber også på, at vi kan få organiseret flere, der holder øje med hvad der sker, og er med til at tage debatterne med ud I klasserne,” forklarer Mathias M Christensen.

Undervisere og elever sammen

Lone Brøndsted, der er underviser i pædagogik, er også godt tilfreds med blokaderne. ”Jeg synes, det er rigtigt godt. De studerende bakker op om en utilfredshed, vi som medarbejdere har, i forhold til den måde, fyringerne bliver håndteret på,” siger hun.

Lærergruppen har brugt den tid, de var blokeret ude, til at skrive en udtalelse til ledelsen på UCC. ”Vi redegør for vores utilfredshed med de procedurer, der er blevet fulgt i forbindelse med fyringen af pedellerne, og krævede nogle svar fra ledelsen. Og hvis vi ikke får de svar, så ved vi ikke, hvad der sker,” siger Lone Brøndsted og forklarer, at der kommer flere nedskæringer, fordi regeringen har skåret drastisk ned på professionshøjskolerne.

Lene Helsing, der er bibliotekar, er enig og siger, at der bliver skåret alle steder. Hun har selv mistet en del kolleger. ”I 2008 var der 22 bibliotekarer på UCC. I dag er der 12,” siger hun. Og tilføjer, at det er ”de studerendes studiemiljø, det går ud over i sidste ende”.

Flere kampe

Den 12. april nedlagde underviserne på Københavns Pædagogseminarium, der også er en del af UCC, undervisningen for at holde faglig dag.

I løbet af dagen blev der bl.a. lavet en udtalelse og en blog på megablog.dk.

Grunden til at bloggen blev oprettet var, at UCC's ledelse forbød de ansatte at informere om faglige aktiviteter på den interne mail.

De studerende på Frøbel Seminariet har også taget bloggen til sig og lagt deres udtalelser ud på den. Både på Frøbel Seminariet og på Københavns Pædagogseminarium var der stemning for at fortsætte protesterne og begynde at samarbejde.

Da der var aktioner på Københavns Pædagogseminarium, deltog nogle studerende fra Frøbel Seminariet, forklarer Anja M Petersen. Ligesom der deltog studerende fra Københavns Pædagogseminarium på Frøbel Seminariets blokade.

Også de ansatte på Københavns Pædagogseminarium ønsker at fortsætte med at organisere. De skriver bl.a. på megablog.dk: ”Vi oplever en ledelse, som er forenet. Nu mangler vi at finde hinanden, så vi kan matche ledelsen og få balance i udviklingen, ejerskabet, organisationen, kommunikationen, tilliden og alt det, som kendetegner vores måder at skabe uddannelser på vores UCC ... Vi er kun lige begyndt.”

Kampen fortsætter

Da undervisningen er slut, og de studerende på Frøbel Seminariet ikke længere behøver at blokere lærerne ude, samles elever og lærere til en fælles diskussion af, hvordan kampen skal fortsætte.

Den store udfordring er påskeferien, der netop er begyndt, og kan dæmpe protesterne. En af de ting der blev besluttet er, at der allerede tirsdagen efter påske vil være fællesmøde, hvor nogle af de aktive studerende på alle pædagogseminarierne i UCC mødes.

Derudover blev der nedsat flere grupper, der i løbet af påsken skal arbejde med at fortsætte protesterne. Og en gruppe, der skal sørge for et samarbejde mellem ansatte og elever.

Der har det sidste år i januar været en række protester på Zahles Seminarium, der er et lærerseminarium og en del af UCC. På Professionshøjskolen Metropol, der bl.a. uddanner lærere, socialrådgivere, sygeplejersker og jordemødre, var der protester i december. Og på Københavns Universitet i marts.

De mange protester viser, at det ikke kun er på den enkelte uddannelse, der er nedskæringer, men på hele uddannelsesområdet. Der har været mange protester, men der er endnu ikke opstået et netværk, der vil påtage sig opgaven at samle kampen mod nedskæringerne og indkalde til fælles protester.

Hvis protesterne fortsætter på Københavns Pædagogseminarium og Frøbel Seminariet, vil de have mulighed for at påtage sig den opgave eller presse PLS til at gøre det.

Det vil kunne give dem og alle andre studerende muligheder for at protestere sammen mod nedskæringerne.

Store studenterprotester vil, især hvis de støttes af underviserne, kunne inspirere de mange offentligt ansatte, der også bliver ramt af nedskæringer, til at lave en fælles front. Et sådan samarbejde vil for alvor kunne presse nedskæringspolitikerne.

I november var der store studenterprotester i England. De protester var med til at presse det engelske LO til at indkalde til en fælles demonstration mod nedskæringer. Der kom en ½ million til den demonstration, og den er siden blevet fulgt op af strejker.

Hvis noget lignende skete i Danmark, ville det kunne svække VKO yderligere, og det vil sende et tydeligt signal til S og SF om, at vi ikke vil acceptere, at de vil fortsætte nedskæringspolitikken.

Flere artikler fra nr. 308

Flere numre fra 2011

Se flere artikler om emnet:
Pædagogstuderende

Se flere artikler af forfatter:
Jakob L. Krogh

Siden er vist 2981 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside