Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 311 – 19. august 2011 – side 13

Nej til vindmølletestcenter i Østerild

Christine Kyndi

Planerne om et nationalt vindmølletestcenter i Thy møder modstand. 600 thyboere demonstrerede mod fældningen af klitplantagen, og miljøaktivister har flere gange forhindret skovrydningsmaskiner i at fælde i alt 266 hektar skov.

Det er lykkedes at forsinke fældningen af en stor del af skoven i hvert fald indtil Vestre Landsret har taget stilling om der kan klages over Miljøministeriet.

Testcenteret skal bestå af 7 kæmpevindmøller med en højde på op til 250 meter. Vestas og Siemens har hver fået 2 pladser, de sidste 3 udlejes af Risø DTU som skal drive centeret.

Processen med at fastlægge centerets placering beskrives som udemokratisk og lukket. Det viste sig at miljøminister Karen Ellemann på et lukket møde i 2009 med bl.a. vindmølle-industrien og ledende topfolk i Thisted kommune forhandlede placeringen på plads.

Siden har hun holdt fast i den placering, selvom andre steder har været nævnt som bedre alternativer.

Det fik de Radikales miljøordfører Johs. Poulsen til at sige at: ”Miljøministeren står tilbage med blussende røde ører efter et forhandlingsforløb, hvor den ene usandhed, fejloplysning og manipulation efter den anden er blevet blotlagt af oppositionen i et næsten arkæologisk udgravningsarbejde med ske og mårpensel”.

Statsskov til privatskov

Østerild Klitplantage er en statsskov. Som erstatning for den fældede skov skal der ifølge ”Lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild” plantes 273 hektar erstatningsskov. Erstatningsskoven bliver plantet i pletter ud over hele Danmark, og den bliver privatejet.

Tabet af sammenhængende skov er ikke godt for dyrelivet, ligesom erstatningen af statsskov med privatskov betyder at man kun må færdes i skovene om dagen – og kun på stierne.

Rydningen af Østerild Klitplantage skal betales af staten. Miljøjournalisten Kjeld Hansen har fundet ud af at de penge skal komme fra salg af statsskove for en værdi af 225 millioner kroner.

Tidligere salg af 366 hektar (svarende til 17,2 millioner kroner) statsskov i Thy i 2004-2005 endte med at de nye ejere straks huggede skoven ned for at sælge træet.

Fejlberegninger

Oprettelsen af testcenteret sker i et område der er med i regeringens egen Naturkanon 2009. Østerild Klitplantage ligger desuden mellem Nationalpark Thy og Vejlerne, der er Nordeuropas største fugleyngleplads.

Beslutningen er hastet igennem, og undersøgelserne der viser konsekvenserne for områdets natur beskrives som sjuskede, mangelfulde og i nogle tilfælde fejlagtige.

Det var VVM-rapporten der dannede grundlag for godkendelsen af placeringen i Østerild.

I rapporten regnede man på støjforureningen ud fra 12 MW møller. Med de møller der skal sættes op bliver støjforureningen på op til 20 MW. Ifølge Støjbekendtgørelsen vil det betyde ekstra ekspropriation af 15 boliger, et hotel og også Thy-lejren vil være i fare – et af de vigtige argumenter for at vælge Østerild var at kun 5 ejendomme skulle eksproprieres.

Som et andet eksempel kan nævnes at der er fejl i beregningen af zonegrænser – Thisted By, Hanstholm By og noget af Nationalpark Thy ligger ikke i fjernzonen som VVM-rapporten fastslår. De ligger i mellemzonen, hvilket betyder at vindmøllerne og vingernes rotation fremstår tydeligt i landskabet.

Konsekvenserne for områdets vådområder, fugleliv, flagermus osv. var heller ikke ordentligt undersøgt i VVM-rapporten.

”Der er intet der er lavet ordentligt, alting foregår baglæns. Det er først nu de går ud og undersøger flagermusene. Det skulle de have gjort mens de lavede VVM-redegørelsen som blev hastet igennem på nogle måneder. Første gang de skulle undersøge bl.a. flagermusen og birkemusen havde de ikke engang været heroppe, næste gang kom der 2 mænd i 2 dage” siger Lotte Sjelborg Pring, aktivist fra Østerild Klitplantage.

Forretningshemmeligheder

Ifølge Dansk Naturfredningsforenings hjemmeside er mange af de områder som miljøministeriet overvejede at placere testcenteret på fredede områder. Og ”14 ud af de 17 screenede områder er statsejede skov- og naturområder – på trods af, at mere end 90 pct. af landets areal er privatejede arealer.”

Ødelæggelsen og salg af store mængder statsejet skov baner vejen for et testcenter hvor store vindmølle-virksomheder kan forske i hav-vindmøller. Men den viden det enkelte firma får er forretningshemmeligheder som firmaet får lov at beholde for sig selv. Ikke engang DTU Risø der driver centeret får del i den nye viden.

Flere artikler fra nr. 311

Flere numre fra 2011

Se flere artikler af forfatter:
Christine Kyndi

Siden er vist 1425 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside