Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 315 – 9. december 2011 – side 12

Boganmeldelse

Modvækst – omstilling til fremtiden?

Jørn Andersen

”Hvordan kan man have uendelig vækst på en begrænset klode?” spurgte Climate Justice Action på klimademonstrationen under topmødet i København i 2009.

Bogen ”Modvækst – omstilling til fremtiden” bygger videre på samme tema. I knapt 20 korte kapitler får vi mange vinkler på konsekvenserne af den økonomiske vækst.

Jeg vil gerne hilse bogen velkommen, men samtidig pege på nogle af dens svagheder.

Budskabet

Den skal hilses velkommen, fordi den forsøger at forene miljø-tænkning med sociale, demokratiske, kulturelle og økonomiske argumenter til en helhed.

Bogens budskab er ret enkelt: Fortsat økonomisk vækst vil betyde uoprettelige skader på klima og miljø – og på mennesker og samfund. Så der er derfor brug for radikale ændringer.

Det er en uomgængelig sandhed, som ikke mindst klimatruslen har sat fornyet fokus på.

Der er kort sagt behov for at genskabe en bæredygtig balance mellem menneskers aktivitet og den samlede natur, som vi er en del af.

Problemer

Jeg har dog en del problemer med bogen. For det første gøres der ikke noget forsøg på at skelne mellem klimatruslen og andre økologiske katastrofer.

De er alle meget alvorlige. Men klimatruslen er langt mere akut og omfattende. Den forstærker de øvrige økologiske katastrofer – men kan omvendt relativt nemt afbødes, hvis der handles hurtigt.

For det andet er begrebet ”modvækst” ret flertydigt. Det kan enten betyde en egentlig kvantitativ indskrænkning af den globale økonomi. Eller at der produceres anderledes – efter reelle behov og med mindre ressource-forbrug.

For de fleste forfattere betyder det nok nærmest begge dele. Men der gøres ikke noget forsøg på at konkretisere hverken hvordan eller hvor meget, væksten skal bremses/omstilles for at løse de problemer, bogen peger på.

Selv en økonomisk indskrænkning på 10 eller 20 pct. vil i sig selv næppe løse hverken klima- eller de bredere økologiske problemer. Og hvad vil det betyde for kravene fra milliarder af mennesker om et mere trygt liv?

Hvem skal gennemføre omstillingen?

Dette fører til det tredje, og alvorligste, problem: Der er kun antydningsvis bud på, hvilken samfundsmæssig kraft, der skal gennemføre kravet om ”et godt liv” og bæredygtighed.

De bud, der er – ”transition towns” og andre lokale initiativer – kan være glimrende inspirationer. Men hvordan kan de omsættes til omstilling af milliarder af (storby-)menneskers liv? Og af hvem?

Bag dette problem ligger en svag analyse af, hvad der skaber vækst-tvangen. ”Forbrug er benzin til vækstmotoren” hedder ét af bogens kapitler. I andre kapitler tales der om ”vækst-paradigmet” og ”vækst-diskursen” osv., som gør vækst-tvangen til en tankemæssig konstruktion.

Mange af bogens problemer kunne adresseres med lidt klassisk marxisme: Væksten er ikke en ”tvangstanke”. Den skyldes konkurrencen mellem kapitalister om at producere mest effektivt.

Problemets kerne er i produktionen. Så længe produktionen foregår uden demokratisk kontrol, er det svært at se, hvordan de problemer, bogen peger på, kan løses.

Til gengæld: De fleste forbrugere er også producenter. Og vi har langt større samfundsmæssig magt som producenter, arbejdere, end vi har som forbrugere.

Så hvis man flytter fokus fra forbrug til produktion, bliver det også lettere at se en mulighed for at gennemføre bogens visioner. Men det kræver, at vi tager magten over den, hvis det skal lykkes.

Læs bogen – den er en invitation til debat.

Modvækst – omstilling til fremtiden
NOAH Modvækst/Forlaget Hovedland
www.modvaekst.dk/omstilling
280 sider – 249 kr.

Flere artikler fra nr. 315

Flere numre fra 2011

Se flere artikler om emnet:
Økonomisk vækst/degrowth

Se flere artikler af forfatter:
Jørn Andersen

Siden er vist 2033 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside