Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 322 – 17. august 2012 – side 10

Interview

Vi vil have den pædagogiske faglighed tilbage på sporet

Kasper Pauli Pedersen

Socialistisk Arbejderavis satte Sanimir Sekulic, der går på Pædagoguddannelsen i Ikast, 2. semester, og som er hovedbestyrelsessuppleant i Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS), i stævne til en snak om det studiepolitiske arbejde.

Hvorfor er du organiseret i PLS?

Fordi jeg gerne vil have indflydelse på min uddannelse, det er os som studerende, der ved, hvad det betyder, når man rammes af besparelser og seminarerne prioriterer midler til reklame frem for undervisningstimer. Som organiseret skaber man en stærkere platform til at påvirke politikerne og bestyrelserne, der har indflydelse på uddannelsen.

Det er den stærkeste måde hvorpå, jeg kan påvirke en pædagogisk diskurs der pt. bliver mere og mere markedsgjort.

Hvordan kan du se krisen påvirker dig som studerende og som kommende pædagog?

Krisen har jo bidraget til at, det system der i forvejen sætter skel imellem almindelige mennesker, udstøder og marginalisere endnu flere. Det er beklageligt at konstatere og i Ikast-Brande kommune har modsvaret fra politisk hold, været at vedtage en inklusions-politik.

Intentionerne bag er gode, men i virkeligheden dækker det over de besparelser, kommunerne hvert år bliver tvunget til at gennemføre. Vi lever altså under et system der skaber modsætninger og eksklusion.

Der er ikke en pædagogisk praksis, der fjerner disse grundlæggende modsætningsforhold. Vi kan som pædagogstuderende og pædagoger bidrage til, at vi i højere grad værdsætter mangfoldighed, men inklusion kommer alene af et opgør med det system, der skaber eksklusion og indskrænker vores normalitetsbegreb.

Hvad mener du PLS’ vigtigste opgaver er det kommende studieår, lokalt såvel som nationalt?

Altså i Ikast er der netop oprettet en lokalafdeling. Derfor bliver det vigtigt, at få skabt noget synlighed og få skabt en bevidsthed hos de studerende om, hvorfor de skal organisere sig, og dermed forhåbentligt blive aktive i PLS' arbejde.

Nationalt bliver det igennem modstand mod akademisering og markedsgjort pædagogik, at få sat dagsordenen og få den pædagogiske faglighed tilbage på sporet.

Dette gør vi kun, hvis vi formår at synliggøre og forhåbentlig skabe resultater i forhold til flere undervisningstimer på uddannelsesstederne.

Det pædagogiske felt handler om mellemmenneskelige relationer, og det er kun igennem relations-båret undervisning, vi får udfordret og diskuteret, hvad dette så fordrer af den kompetente pædagog.

Hvilke kommende arrangementer er der i PLS?

Lokalt kører vi i september sociale arrangementer for at blive synlige, og så arbejder vi på i efteråret, at få arrangeret et møde eller seminar omkring krisen i Sydeuropa, for at anskueliggøre blandt andet EU’s rolle og forsøge at få et internationalt perspektiv på den krise der også rammer i Danmark, dog under indtil nu mere afdæmpede forhold.

Det er jo fint, at vi i PLS demonstrerer mod regeringen i Danmark på grund af nedskæringer og underprioritering af uddannelse, men måske vi i virkeligheden skulle have haft fokus på og demonstreret mod en finanspagt også, der dikterer angreb på den offentlige sektor, uagtet hvilken regering vi har.

Se også:
SAA 322: Lørdag for Lighed
SAA 322: Mangel på praktikpladser

Flere artikler fra nr. 322

Flere numre fra 2012

Se flere artikler af forfatter:
Kasper Pauli Pedersen

Siden er vist 1450 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside