Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 326 – 26. januar 2013 – side 11

Udtalelse til IS/U’s landsmøde 2. og 3. februar 2013

Arbejdsløshedskampen: Solidaritet for at kunne slå igen

IS/U

Under den dybe krise er regeringen gået forrest i et massivt angreb på det sikkerhedsnet, det har taget generationer at bygge op.

Dagpengene er blevet halveret, genoptjeningsperioden er blevet fordoblet. Efterlønnen er blevet forringet og flex- og førtidsreformen gør livet hårdere for de syge. Snart følger flere angreb på SU og kontanthjælp. Hetzen mod “dovne” arbejdsløse, studerende og syge har nået uanede højder.

Regeringen vil øge arbejdsudbuddet, siger de. Det betyder på almindeligt dansk, at man ønsker at skabe mere desperation på bunden af samfundet, så man kan presse lønnen, sikre ro og medgørlighed for dermed at øge profitten for direktørerne i toppen.

Prisen for os andre er, at vejen fra fast arbejde og udsigt til en nogenlunde tryg fremtid til arbejdsløshed, fattigdom og hjemløshed – den vej er blevet meget kortere. Flere mennesker er bange for at blive fyret. Arbejdsgiverne har fået mere magt.

En modbevægelse er nødvendig – og mulig

Dette angreb er et historisk angreb på den danske arbejderklasse – og det er nødvendigt at skabe en slagkraftig modbevægelse. Angrebet skal vendes til et nederlag for regeringen.

En modbevægelse er ikke kun nødvendig – det er også muligt at skabe den. I efteråret var 80 pct. af befolkningen imod at de arbejdsløse skulle betale for krisen. Det er stort set hele arbejderklassen og et massivt flertal i alle fagforeninger og blandt regeringspartiernes vælgere.

Athens Calling-demo, 19.1.2013, Kbh.

Arbejdsløshed: En modbevægelse er nødvendig – og mulig (Foto: Mette Kramer Kristensen)

Vi opfordrer alle til at kaste kræfter ind i at opbygge en bevægelse, som kan samle arbejdsløse af alle slags og deres allierede i en bevægelse, der aktivt vil bekæmpe nedskæringerne. Der er i dag 800.000 ufrivilligt uden for arbejdsmarkedet og tallet er voksende.

Vi vil arbejde for at skabe en alliance mellem arbejdsløse og dem, der endnu er i arbejde. Det er en forudsætning for at kunne vinde, at arbejdsløse ikke slås alene. Og: mere tryghed for arbejdsløse tager noget af presset væk fra dem, der er bange for at blive fyret. Solidariteten går begge veje.

Solidaritet på gulvet

De arbejdsløses kamp skal gøres til alles kamp. Den del af arbejderklassen, som stadig er i arbejde, skal gøres til en del af kampen for at forsvare retten til et værdigt liv, hvis man bliver fyret eller bliver syg.

Vi bakker op om kravet om en solidarisk fordeling af arbejdet – fx gennem skraldemands-modeller, generel nedsættelse af arbejdstiden o.l. Det er vanvittigt, at fx børneforældre får stress af for meget arbejde, mens 100.000'er holdes uden for arbejdsmarkedet. Kravet om fordeling af arbejdet er et solidarisk krav. Det kunne tage noget af presset af både arbejdende og arbejdsløse.

Men solidaritet skabes ikke kun af at stille solidariske krav, og krav bliver ikke bare indfriet, fordi de er fornuftige. Solidaritet skabes først og fremmest ved at opbygge en fælles kamp blandt arbejdende og arbejdsløse – mod angrebene fra regering, arbejdsgivere og borgerlige ideologer.

Daglig Ledelse

Flere artikler fra nr. 326

Flere numre fra 2013

Se flere artikler af forfatter:
IS/U

Siden er vist 1669 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside