Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Socialistisk Arbejderavis 326

PDF Læs som PDF

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 326 – 26. januar 2013

Lockout mod over 60.000 lærere  Kun online 

Torsdag den 28. februar kom næste træk i regeringen og Kommunernes Landsforenings (KL’s) masterplan for at smadre den fælles velfærd. » Læs mere

Stor-lockout

KL og regeringen vil konflikt – så giv dem konflikt  Kun online 

KL (Kommunernes Landsforening) har i dag varslet lockout, som skal træde i kraft 1. april. Mere end 50.000 lærere vil blive ramt. » Læs mere

SU-protestmøde i København

Vred smiley til SU-reformen  Kun online 

Morten Østergaard mødtes onsdag d. 20. med de studerende på det humanistiske fakultet på Københavns Universitet til en debat om den forestående SU-reform. Det store auditorium var fyldt til randen med vrede studerende og Morten Østergaard måtte ty til politikersvar for at komme helskindet igennem. » Læs mere

Det mener vi

Solidaritet eller frit fald – vores fælles kald

Lørdag den 26. januar er en dato der er værd at notere sig af to gode grunde. For det første indkalder netværket omkring ”Solidaritet eller frit fald” til stormøde for 130 aktivister i København, og de er klar på at tage kampen for de lediges vilkår op. Netværket har et potentiale til at udvikle sig til en mere generel protest over de massive velfærdsangreb, som følger af krisepolitikken. » Læs mere

Spirende aktiviteter blandt lærere og pædagoger  Kun online 

Modstanden mod skolereform og overenskomst-angreb begynder at tage form. » Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Vi skal gøre det der virker – Vi har gjort det før!

Socialistisk Arbejderavis har talt med Ane Søegaard, formand for Frederiksberg Kommunelærerforening, om Folkeskolereformen og lærernes arbejdstid i forbindelse med overenskomsten 2013 (OK13). » Læs mere

Frank Aaens store plan

Enhedslistens Frank Aaen har udtænkt en storstilet og uhørt snedig plan, der med garanti vil jage en skræk i livet på bourgeoisiet. » Læs mere

Nej til angreb på Mali!

Den officielle udlægning af Frankrigs angreb på Mali er et velkendt omkvæd: “islamiske terrorister” og “jihadister”, en trussel mod den internationale sikkerhed og for den lokale befolkning. » Læs mere

Udtalelse til IS/U’s landsmøde 2. og 3. februar 2013

Arbejdsløshedskampen: Solidaritet for at kunne slå igen

Under den dybe krise er regeringen gået forrest i et massivt angreb på det sikkerhedsnet, det har taget generationer at bygge op. » Læs mere

Ideer kan ikke vinde uden organisation

En stærk, selvstændig revolutionær organisation er nødvendig

Udtalelse til IS/U’s landsmøde, 2.-3. februar 2013

De seneste par års udvikling har på flere planer understreget behovet for en langt stærkere, selvstændigt organiseret revolutionær venstrefløj. » Læs mere

Chicago skolelærerstrejke: Kampe kan vindes mod alle odds!

Er der forskel på fagforeninger i USA og Danmark? Svaret ligger lige til højrebenet. Men er der også forskel på offentlige ansattes fagforeninger? Her er svaret ikke bare ligeud af landevejen. » Læs mere

Mediernes snæversyn på indvandrerdrenges læsefærdigheder

Dagbladet Politiken og P4 København lancerede i november 2012 en kampagne om “de tosprogede” drenges dårlige læsefærdigheder, ved at bruge gamle tal fra PISA København 2009. » Læs mere

Overenskomst, dagpenge, SU…

Solidaritet eller frit fald

– Ingen kan vinde alene! » Læs mere

Når den leverpostejsspisende pedel skal bære klassekampen alene

Rigtige arbejdere gider ikke længere høre på brok fra dovne mennesker på overførselsindkomst, og hvis solidariteten skal reddes, så kræver det at venstrefløjspolitikere tør satse på de mere ressourcestærke i samfundet. For at bevare velfærden. Men er det så enkelt? » Læs mere

Sine Sunesen – En dygtig lakaj

Denne månedens profil i “overklasseløget” har affødt en del diskussion på redaktionen. Er man en del af overklassen, hvis man som millionlønnet direktør i KL angriber offentlige arbejdere og selv plejer omgang med magthaverne ved at have medlemsskab i VL-gruppe og fine bestyrelserposter? » Læs mere

Det mener vi

Solidaritet eller frit fald – vores fælles kald

Lørdag den 26. januar er en dato der er værd at notere sig af to gode grunde. For det første indkalder netværket omkring ”Solidaritet eller frit fald” til stormøde for 130 aktivister i København, og de er klar på at tage kampen for de lediges vilkår op. Netværket har et potentiale til at udvikle sig til en mere generel protest over de massive velfærdsangreb, som følger af krisepolitikken. » Læs mere

Frank Aaens store plan

Enhedslistens Frank Aaen har udtænkt en storstilet og uhørt snedig plan, der med garanti vil jage en skræk i livet på bourgeoisiet. » Læs mere

Nej til angreb på Mali!

Den officielle udlægning af Frankrigs angreb på Mali er et velkendt omkvæd: “islamiske terrorister” og “jihadister”, en trussel mod den internationale sikkerhed og for den lokale befolkning. » Læs mere

Rejseberetning fra Palæstina

På grænsen til det forjættede land

I det nordlige Palæstina ligger byen Anin. En meget lille by, hvis hovedbeskæftigelse er fåreavl. Israel satte en stopper for denne indtægtskilde, da de byggede muren rundt om byen i de bjerge, hvor fårene græsser. » Læs mere

Røde Kors

Europa er ny nødzone

Krisen kaster massere af mennesker ud i fattigdom. Nye tal viser, at 120 millioner i EU lever under fattigdomsgrænsen (som er under 60 % af medianindkomsten i EU). » Læs mere

EU: “Vi er involveret i en krig med kineserne om de dyrebare mineraler”

Vesten vil presse Kina væk fra Grønlands undergrund

Der foregår en imperialistisk rivalisering mellem verdens store magter om de sjældne jordarter og mineraler på hele kloden. I den sammenhæng er Grønlands undergrund blevet brandaktuel. » Læs mere

Solidaritet eller frit fald

Kampen mod de sociale forringelser skærpes

Det startede med en fælles koordineret aktion ved et par jobcentre rundt omkring i landet, for derefter at udvikle sig til et decideret landsdækkende netværk af aktivister. Solidaritet eller Frit Fald er en realitet, og er en organiseret fælles kamp imod de mange sociale forringelser, som skånselsløst har ramt tusindevis af danskere. » Læs mere

Metroen undergraver rettigheder

Metrobyggeriet i København er en stor arbejdsplads betalt af offentlige skattekroner. Metrobyggeriet består af i alt 21 byggeplader fordelt ud over København. Det italienske firma Trino, som er hovedentreprenør, har fra starten haft en fjendtlig indstilling over for fagforeningerne og tillidsmænd. » Læs mere

8.400 ledige vil stå uden indkomst

I første halvår af 2013 viser Beskæftigelsesministeriets nye beregninger, at mellem 17.000-23.000 langtidsledige vil miste retten til dagpengene. » Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Vi skal gøre det der virker – Vi har gjort det før!

Socialistisk Arbejderavis har talt med Ane Søegaard, formand for Frederiksberg Kommunelærerforening, om Folkeskolereformen og lærernes arbejdstid i forbindelse med overenskomsten 2013 (OK13). » Læs mere

OK 2013

“Det er vigtigt at frustration vendes til handling”

Socialistisk Arbejderavis har snakket med Rasmus Keis Neerbek, lærer på Ganløse Skole i Egedal Kommune og aktiv i Enhedslistens Lærernetværk, om opbygning af modstand mod angrebet på lærerne og andre faggrupper i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

Athen Calling – København svarede

Græske antifascister og en lang række progressive partier og organisationer havde indkaldt til demonstration i Athen d. 19. januar for at styrke kampen mod den voksende fascisme.

Chicago skolelærerstrejke: Kampe kan vindes mod alle odds!

Er der forskel på fagforeninger i USA og Danmark? Svaret ligger lige til højrebenet. Men er der også forskel på offentlige ansattes fagforeninger? Her er svaret ikke bare ligeud af landevejen. » Læs mere

Kom med på politisk studietur til Athen i uge 7

Vi er en blandet gruppe af personer fra venstrefløjen, der tager til Athen fra d. 9.-17. februar – og du kan stadig nå at komme med! » Læs mere

Arbejderråd: Kimformen til et fremtidigt samfund

Fra de tidligste erfaringer med arbejderråd og frem til i dag, er der en række kendetegn, der går igen. Det sker selvom arbejderråd dukker frem i vidt forskellige fag og brancher, under vidt forskellige styreformer – og under vidt forskellige himmelstrøg. Denne artikel vil gøre ophold ved nogle af de tidligste og desværre også mest gennemførte eksempler på arbejderråd. » Læs mere

Årets liberale ILDSJÆL

Den 21. december blev Amin Skovs restaurant Vejlegården tilsyneladende udsat for et brandattentat, og han selv tævet bevidstløs og efterladt i de brændende lokaler. » Læs mere

Mærsk-chef vil have mere

Mærsks chef, Nils Smedegaard Andersen, stiller sig op i rækken af arbejdsgivere, der vil sænke lønniveauet for at styrke profitten. Han mener, at de lavt- og uuddannede får en alt for høj løn, og truer med, at det betyder, at arbejdspladserne vil forsvinde fra Danmark. » Læs mere

Udtalelse til IS/U’s landsmøde 2. og 3. februar 2013

Arbejdsløshedskampen: Solidaritet for at kunne slå igen

Under den dybe krise er regeringen gået forrest i et massivt angreb på det sikkerhedsnet, det har taget generationer at bygge op. » Læs mere

Mediernes snæversyn på indvandrerdrenges læsefærdigheder

Dagbladet Politiken og P4 København lancerede i november 2012 en kampagne om “de tosprogede” drenges dårlige læsefærdigheder, ved at bruge gamle tal fra PISA København 2009. » Læs mere

Anmeldelse af ny bog: Revolution – Masser af modstand

Danmark formet af revolutioner i udlandet

Udenlandske revolutioner har gang på gang skræmt danske magthavere. Så meget, at de ad fredelig vej har gennemført de udenlandske revolutionæres krav. Det er hovedpointen i en ny spændende bog af Bertel Nygaard: Revolution – Masser af modstand, som er udkommet på Aarhus Universitetsforlag i slutningen af 2012. » Læs mere

2013 står på flere reformer

Vi skal forbedre vores konkurrenceevne! » Læs mere

IS/U Landsmøde

IS/U holder landsmøde den 2.og 3. februar, Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, København. » Læs mere

Hvad mener vi med

Udbytning

”men det, jeg laver, er mer’ værd end det, jeg får” (”Sangen om merværdi” af Jesper Jensen) » Læs mere

Ideer kan ikke vinde uden organisation

En stærk, selvstændig revolutionær organisation er nødvendig

Udtalelse til IS/U’s landsmøde, 2.-3. februar 2013

De seneste par års udvikling har på flere planer understreget behovet for en langt stærkere, selvstændigt organiseret revolutionær venstrefløj. » Læs mere

Asociale og klimapolitisk uansvarlige prisstigninger på kollektiv transport

Det blev dobbelt så dyrt at rejse kollektivt i de ti år under VK-regeringen, og i hovedstadsområdet steg priserne på den kollektive transport dobbelt så meget som de generelle forbrugerpriser i samfundet. » Læs mere

Bøger fra Modstand.org

Arguments for Revolution – Den egyptiske revolution – Aldrig mere facisme » Læs mere

Spirende aktiviteter blandt lærere og pædagoger  Kun online 

Modstanden mod skolereform og overenskomst-angreb begynder at tage form. » Læs mere

SU-protestmøde i København

Vred smiley til SU-reformen  Kun online 

Morten Østergaard mødtes onsdag d. 20. med de studerende på det humanistiske fakultet på Københavns Universitet til en debat om den forestående SU-reform. Det store auditorium var fyldt til randen med vrede studerende og Morten Østergaard måtte ty til politikersvar for at komme helskindet igennem. » Læs mere

SU reformen

Regeringen kan stoppes  Kun online 

Regeringen med Morten Østergaard i spidsen, vil skære 2 milliarder i SU’en og forære pengene til erhvervslivet i form af skattelettelser. Regeringen har allerede forringet forholdene for efterlønnere, arbejdsløse og syge. Nu er turen kommet til os, de studerende. » Læs mere

Stor-lockout

KL og regeringen vil konflikt – så giv dem konflikt  Kun online 

KL (Kommunernes Landsforening) har i dag varslet lockout, som skal træde i kraft 1. april. Mere end 50.000 lærere vil blive ramt. » Læs mere

Lockout mod over 60.000 lærere  Kun online 

Torsdag den 28. februar kom næste træk i regeringen og Kommunernes Landsforenings (KL’s) masterplan for at smadre den fælles velfærd. » Læs mere

Debat på venstrefløjen

Mistillidsvotum til regeringen? – nej tak  Kun online 

« Nr. 325   –   Nr. 327 »

Andre numre

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside