Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 326 – 26. januar 2013 – side 3

Det mener vi

Solidaritet eller frit fald – vores fælles kald

Lørdag den 26. januar er en dato der er værd at notere sig af to gode grunde. For det første indkalder netværket omkring "Solidaritet eller frit fald" til stormøde for 130 aktivister i København, og de er klar på at tage kampen for de lediges vilkår op. Netværket der startede som en fælles koordineret aktion ved jobcentre landet over med udgangspunkt i dagpengeforringelserne, har et potentiale til at udvikle sig til en mere generel protest over de massive velfærdsangreb som følger af krisepolitikken.

En af initiativtagerne Jeppe Rohde fortæller i denne avis, at han mener der er vigtigt at få “samlet alle de udsatte grupper i arbejderklassen under et, så de kan stå stærkere i kampen”, men betoner stadig vigtigheden af at havde det primære fokus på dagpengekampen, fordi der på dette område er et “politiske momentum” der skal bruges. 

For det andet holder det faglige lærernetværk i Enhedslisten landsmøde samme dag. Her skal de koordinerede angreb fra regering og kommunerne på lærernes arbejdstid, realløn, samt medarbejderindflydelse og tillidsmandssystemet, diskuteres. Disse angreb har fået form gennem regeringens folkeskolereform og KL’s udspil til den offentlig overenskomstaftale der blev præsenteret med få dages mellemrum.

Lærerne er de første der står for skud, og det er ikke tilfældeligt. KL har set deres snit til at isolere lærerne og har kørt en hård kampagne i pressen for dette. Men lykkedes det for dem, står de andre offentlige grupper for skud i næste omgang. Som beskrevet i sidste avis (nr. 325) er KL, regeringen og Venstre enige om, at truslen om stor-lockout er den rette ramme for overenskomstforhandlingerne.

Netværket bør blive en motor for protester

Indtil videre har den samlet fagtops svar på statens angreb i bedste fald været utilstrækkelige.  Derfor er de initiativer, der kommer ud af landsmødet for Enhedslistens lærernetværk, vitale for den organiserede modstand mod krisepolitikken. Som en af lærerne i netværket, Rasmus Keis Neerbek, fortæller, bør netværket “blive en motor for protester” – i erkendelse af der ikke er andre, der i første omgang igangsætter protester over KL’s angreb.

Men for at få andre med og netop undgå den isolation, som KL gerne ser lærerne være fanget i, er det vigtigt at opbygge en alliance med andre offentlige ansatte. Enhedslistens lærernetværk kan her opfylde en opgave, som Danmarks Læreforening har forsømt. Muligheden for at vinde kampe er nøje bestemt af vores formåen til at opbygge fællesskaber. 

Hvis man mangler inspiration kan man med rette lade sig inspirere af de knap 30.000 strejkende lærere i Chicago, der i efteråret vandt en sejr med store lønstigninger i krisetid, og gav byens demokratiske borgmestre et nederlag på hans skolereform, der har mange lighedspunkter med den danske folkeskolereform.

Lærernes fagforening CTU afholdte hundredvis af solidaritetsmøder over hele USA, fik inddraget forældrene i kampen mod længere skoledage, der under strejken hjalp til med børnepasning og alternativ undervisning og fik under strejken stigende opbakningen i offentligheden. Dette kom ikke af sig selv, men af hårdt arbejde fra medlemmer, der tog ansvar og organiserede netværk, møder, debatter og aktioner.

Solidaritet eller frit fald – en generel protest

Herhjemme kan de arbejdsløse og lærerne konstatere, at man ikke finder initiativer fra fagtoppen, der matcher de generelle angreb på os. Derfor er beslutningerne og de efterfølgende initiativer, der fødes af to møder den 26. januar afgørende for, hvilket forår vi får herhjemme.

Skal det være endnu en sæson i mismodet og apatiens modi, eller er det nu vi skal forpligte hinanden til at tage ansvar for, at de asociale angreb følges op af modstand, der matcher angrebenes seriøsitet? En modstand, der for at øjne sejr, må formå at gå ud over fagsekteriske skel og skel mellem folk i arbejde, studerende og arbejdsløse.  

Vi angribes alle af regeringens politik!

Solidaritet er vores svar på krisepolitikken!

Læs mere om Solidaritet eller Frit Fald på side 6.
Læs mere om lærernes kamp på side 8.
Læs mere om strejken i Chicago på side 9.

Se også:
SAA 326: Solidaritet eller frit fald: Kampen mod de sociale forringelser skærpes
SAA 326: Overenskomst, dagpenge, SU…: Solidaritet eller frit fald

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 326

Flere numre fra 2013

Siden er vist 2650 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside