Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 328 – 16. april 2013 – side 4

“Arbejdsgiverne bruger splittelse til at sætte lønmodtagerne under pres”

Christine Kyndi

Socialistisk Arbejderavis har interviewet Helge Thuesen, formand i kabinepersonalets fagforening CAU. CAU støtter lærernes kamp og har stået side om side med dem i demonstrationer mod regeringen og KL.

Hvorfor viser CAU solidaritet med lærerne?

Vi har selv været udsat for de samme ting med indblanding fra tredjepart, når vi forhandler med modparten. Da Corydon greb ind mod lærerne, fik vi flashback til november, hvor Corydon sendte den berømte sms til mig. Man fratager parterne muligheden for at finde en løsning, og den ene part lukrerer på et indgreb som tilgodeser dem i forhold til lærerne.

Hvilke krav stiller regeringens angreb på lønmodtagere til fagbevægelsen fremover?

Der er ingen tvivl om, at ordet solidaritet får en helt anden betydning i fremtiden end det gør i dag. I går hørte vi, at der er nogle private fagforbund, som går ind og stiller spørgsmålstegn ved om, man overhovedet har rørt ved den danske model – de mener man bare har fulgt spillereglerne.

Hvis det lykkes at få splittet fagbevægelsen, som man er i gang med nu, er det et rigtig stort problem, for vi taber denne her kamp, hvis ikke vi kan finde fælles fodslag mod vores arbejdsgivere og finde de løsninger, der er bedst for vores medlemmer. Så vinder arbejdsgiverne, og derfor er det utroligt vigtigt, at man finder en måde at samarbejde på mellem fagforeningerne, både de offentlige og private.

Der er ved at dannes en afstand mellem det private og offentlige arbejdsmarked, så vi bliver splittet mod hinanden. Så kan arbejdsgiverne bruge splittelsen til at sætte lønmodtagerne under pres. Derfor skal vi have solidaritet med hinanden i hele fagbevægelsen.

FAKTA

I november 2012 truede SAS sine ansatte til at acceptere forringede løn- og arbejdsvilkår og en massiv fyringsrunde ved at tale om forestående konkurs.

Under forhandlingerne med SAS og kabinepersonalets fagforening, CAU, spillede regeringen en aktiv rolle i at få kabinepersonalet til at rette ind.

SAS’s regnskab der blev fremlagt samtidig med forhandlingerne viste ellers faldende omkostninger og et overskud på 434 millioner svenske kroner i 3. kvartal af 2012 (i 3. kvartal af 2011 var overskuddet 214 millioner svenske kroner).

Flere artikler fra nr. 328

Flere numre fra 2013

Se flere artikler af forfatter:
Christine Kyndi

Siden er vist 1801 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside