Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 331 – 22. august 2013 – side 5

Luk røven og åbn grænserne!

Mette Hermansen

Flygtninge og indvandrere bliver konstant gjort til syndebukke, når arbejdsløshed og nedskæringer skal retfærdiggøres, men mange af argumenterne er baseret på myter.

Det handler i høj grad om at stresse rumænerne, så de ikke har et indtryk af, at de bare kan komme og bruge Danmark som campingplads. Så de skal vækkes om natten og fjernes. Og de mange, der sidder og tigger eller spiller musik ved vores supermarkeder – som nærmest er blevet fast inventar – de skal straffes.

Sådan lød det tidligere i år, da den socialdemokratiske formand for Integrationsudvalget, Trine Bramsen, udtalte sig om hjemløse rumænere i Danmark. Men problemet med hjemløse rumænere er ikke rumænerne, problemet er manglen på arbejde.

Mennesker har altid migreret. I perioden 1836-1914 flyttede 30 millioner mennesker til USA. Grænsekontrol og lukkede grænser er en forholdsvis ny opfindelse og ikke en naturlighed.

Immigranter er ofte meget velkomne i opgangstider, hvor arbejdsløsheden er lav. Halvfjerdsernes regeringer opfordrede migrantarbejdere til at komme til Danmark og arbejde. En globaliseret kapitalisme gør, at arbejdspladser flytter rundt, og det giver mening, at folk gerne vil flytte derhen, hvor der er arbejde at få.

Tal fra England viser, at kun omkring 13.000 af landets ca. 2 millioner immigranter fra de otte nyeste østeuropæiske lande på et tidspunkt har søgt om understøttelse eller boligstøtte – det er mindre end 1%.

Dette er netop fordi, at hovedårsagen til at mennesker migrerer, er arbejde, og ikke for at ’nasse’ på systemet. En udbredt myte er, at jo flere immigranter desto mere pres vil der være på vores sygehusvæsen, vores skoler og ’det offentlige’ over en bred kam.

Dette er dog blot en myte, da langt størstedelen af immigranter ikke skal uddannes, er sunde og raske og ikke har børn – det betyder, at de generelt bidrager med meget mere end de trækker ud af systemet. Som alle andre er de både skatteydere og brugere af velfærdssystemet.

Problemet er, at det kapitalistiske system ikke altid er i opsving og når nedgangstider rammer kan migrantarbejdere ikke bruges længere. Derfor er det en stor fordel for arbejdsgiverne, hvis de fra begyndelsen kan ansætte dem uden  rettigheder, så de kan komme af med dem ligeså hurtigt, som de hyrede dem.

Det seneste eksempel er Metrobyggeriet, som har ansat østarbejdere uden overenskomst til 60 kr. i timen.

Også vores regeringer har fordel af opdelingen mellem herfødte arbejdere og arbejdere, som kommer fra andre lande. Når migrantarbejdere behandles som andenrangsborgere, kan regeringen nemt bruge dem som syndebukke til at maskere deres nedskæringspolitik og bebrejde dem for arbejdsløshed og forringelser.

En undersøgelse fra den engelske Department for Work and Pensions fra 2008 viser dog, at der ingen statistisk sammenhæng er mellem immigration og arbejdsløshed, hverken på den generelle arbejdsløshed eller indenfor de forskellige fag.

Splittelse er gift for arbejderklassen

Selvom både arbejdsløshed og indvandring er faktorer, der eksisterer i vores samfund, behøver der ikke være en sammenhæng mellem de to. Arbejdsløsheden stiger i krisetider, mens immigrationen normalt aftager, og mange migrantarbejdere forlader landet, da der ikke er arbejde at få.

Magthavernes taktik er at splitte os. Hvem er født her, hvem er ikke. En splittet arbejderklasse kan ikke effektivt slås igen mod de angreb, vi ser på vores dagpenge, SU, arbejdsforhold og fagforeninger eller mod den voksende privatisering, vi ser af vores hospitaler, universiteter og offentlige transport. Som socialister er vi ikke kun imod racisme fordi det er uretfærdigt, og vi er ikke kun for åbne grænser, fordi vi gerne vil hjælpe folk.

Vi er for menneskers, ikke arbejdets, fri bevægelighed, fordi kampen mod et system, som igen og igen går i krise og skaber arbejdsløshed, hjemløshed og armod, er international. Det ville være en styrke med nogle flere egyptere og grækere her, som kunne dele ud af deres erfaringer.

Arbejdere og studerende i Danmark har mere til fælles med befolkningerne i Sydeuropa og Nordafrika, der kæmper for mod forringelser og undertrykkende regimer, end vi har med vores egne arbejdsgivere og regering.

Derfor siger vi: luk røven med racistiske myter og åbn grænserne så vi kan slås igen.

Se også:
SAA 331: Hvidovre For Mangfoldighed
SAA 331: Helle Thorning baner vejen for højrefløjens hetz

Flere artikler fra nr. 331

Flere numre fra 2013

Se flere artikler af forfatter:
Mette Hermansen

Siden er vist 1839 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside