Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 332 – 1. oktober 2013 – side 9

Kommunalvalg 2013

Danskernes Parti er et “moderne” nazistisk parti

Bo Nielsen

Da Daniel Carlsen og en gruppe omkring ham i foråret 2011 stiftede Danskernes Parti (DP), var det blot to en halv måned siden, de havde været en del af DNSB's ledelse.

DNSB havde op gennem 1980’erne og 90’erne forsøgt at genrejse dansk nationalsocialisme med et klassisk program, organisationsstruktur og symbolbrug  hentet i 1930’erne og årene under 2. Verdenskrig.

Kritikken fra udbryderne lød, at DNSB ikke kunne levere resultater og at der manglede aktivisme.

Den nye partiledelse, bestående af ex-DNSB'ere, ønskede at "modernisere" det politiske projekt og det nye parti satte med det samme kursen mod kommunal- og regionrådsvalget i november 2013.

Målet var i første omgang at blive opstillet over det meste af landet og at opnå repræsentation i mindst ét byråd.

Lige nu er DP i fuld gang med det mest ambitiøse forsøg på at nå ud til et større publikum, der er set på den højreekstreme scene i Danmark siden 2. Verdenskrig.

Metoden hertil er importeret fra udlandet, særligt Sverige og Tyskland, hvor nazister har smidt gadekæmper-uniformen og stiller op til valg under dække af at være såkaldte "nationaldemokratiske", lovlige partier, som påstår at tilslutte sig parlamentarisk demokrati.

DP's "demokrati" er et tyndt lag fernis

Ikke kun partiets kandidater til valget er trukket i pænt tøj. Også det for DNSB så notoriske hagekors er skrottet.

Erstattet af et logo der, som i anden kendt nazistisk symbolik, kombinerer det hedenske med det protestantisk kristne, illustreret ved Dannebrog på baggrund af et skjold, omkranset af Yggdrasil, livets træ fra nordisk mytologi. Med et kors på skrå, der grafisk minder om netop et hagekors.

Partiet er bygget over samme model som DNSB's med forbillede i 1930'ernes nazi-Tyskland, komplet med autoritær struktur, en enevældig fører og fuldstændigt blottet for demokrati i nogen form. Og det rækker ud over de interne rækker.

Næppe overraskende viser partiets påståede ideologi, "nationaldemokratismen", sig ved nærmere eftersyn ligeledes at dække over en lettere opdateret version af noget, vi allerede kender fra de sorteste kapitler i historiebøgerne.

I partiets første program fra 2011 fremgår det således, at "partiet vil arbejde for et styre, hvor statsministeren skal have absolut autoritet og støtte sig til et selvsupplerende landsting, bestående af nationens bedste mænd, der skal udgøre den øverste myndighed i samfundet".

Ændret retorik – samme indhold

Retorikken er også ændret. Et af forbillederne er det tyske NPD, et nazistisk parti som har været nødt til at ændre sin retorik af indlysende grunde – i Tyskland er nazistiske organisationer og propaganda forbudt. Det har ført til udvikling af nye begreber, som dækker over noget, vi dog kun kender alt for godt.

I delstaten Mecklenburg-Vorpommern fik NPD hele 7 % ved valget i 2011 og ved det tyske parlamentsvalg forleden fik de 1,3 %.

I DP's program og i Daniel Carlsens bog "Odelsret til Danmark" opereres der med uvidenskabelige fup-begreber som "lav-IQ-lande" og "etnopluralisme".

”Lav-IQ-lande”-begrebet bruges som klassisk racebiologi. Daniel Carlsen hævder, at indvandring fra ”lav-IQ-lande” er landsskadeligt. Ifølge ham vil blanding af gener fra ”lav-IQ-lande” med gener fra etniske danskere trække den samlede nationale intelligens ned.

Etnopluralisme er en opdateret udgave af raceteorien. I stedet for fortællingen om “den ariske menneskerace", der er alle andre racer overlegen og dermed er naturlige herskere, fortælles der om en såkaldt “naturlig orden”, hvor etniciteter hører til bestemte steder i verden og skal blive dér og ikke blande sig hverken kulturelt eller genetisk med de andre etniciteter.

Nazistisk politik kræver voldelig fascistisk organisation

DP formulerer i tråd med det velfriserede ydre alt dette i et valgkampsprog, som det er meningen ikke skal virke alt for retorisk afskrækkende på de mennesker, som de i virkeligheden er interesseret i at møde og vinde for den mere langsigtede opbygning af et ny-nazistisk projekt.

DP vil således have "fuldt stop for indvandring", igangsætte "hjemsendelser", og have "dansk arbejde til danske hænder".

Altså et forsøg på at skabe legitimitet for idéen om etnisk udrensning og et racerent Danmark.

Sådanne antidemokratiske mål kan ikke nås gennem parlamentet – og da slet ikke gennem byråd og regionsråd. Arbejderklassens organisationer og andre ikke-fascistiske kræfter vil være en hindring herfor.

Fascistiske organisationer har derfor enten åbne eller uofficielle voldelige kræfter til at bakke organisationen op i kampen om gaden i forsøg på at smadre fagforeninger, venstrefløjens organisationer og de racefremmede og uønskede elementer i samfundet.

DP har da også ved flere lejligheder samarbejdet med Danmarks Nationale Front, en af de voldeligste af nazi-grupperingerne her i landet.

Ligesom den netop offentliggjorte statslige rapport fra SFI "Antidemokratiske miljøer Midt-Vest" konkluderer, at DP er en antidemokratisk ekstremistisk organisation, som flere gange har hyret "gorillaer" til, på førerens ordre, at udøve vold mod venstreorienterede.

Danskernes Parti er, uanset indpakningen, et nazistisk parti, hvis umiddelbare mål er at lukrere på vreden over den dybeste krise siden sidste gang fascismen marcherede i Europa.

Det gør de ved at slå på racisme, nationalistisk isolationspolitik og en feel-good-skrøne om det særlige danske fællesskab, som går forud for alle andre særpræg og som ikke mindst underkender betydningen af klasser.

Dette må ikke forveksles med politiske holdninger, som socialister og antiracister kan bekæmpe ved at diskutere disse. Nazisme er en forbrydelse, som ikke skal tillades nogen platform.

Læs Redox nye rapport om Danskernes Parti på www.redox.dk

Se også:
SAA 332: Stop det nazistiske Danskernes Parti ved kommunalvalget!
SAA 332: Formanden for Danskernes Parti hylder voldelig nazi organisation
SAA 332: Modstand mod nazistisk valgkamp i Århus
SAA 332: From Denmark to Greece – no nazis in the streets!

Flere artikler fra nr. 332

Flere numre fra 2013

Se flere artikler af forfatter:
Bo Nielsen

Siden er vist 2290 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside