Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 333 – 5. november 2013 – side 4

Velstandsbosser kontra velfærdsturister

Pernille Cauchi

Uorganiseret udenlandsk arbejdskraft, der underbyder “dansk” arbejdskraft er et stort problem for fagbevægelsen og den danske arbejderklasse.

Problemet er ikke de underbetalte arbejdere, men de arbejdsgivere der udnytter dem. Fagforeningerne skal ikke bekæmpe østarbejderne, men organisere dem.

Mens krisen har kostet mange danskere jobbet, henter virksomheder fortsat flere og flere østarbejdere. De har som oftest ingen børn, der skal hentes, og vil gerne have mange arbejdstimer, fordi de kun er midlertidigt i Danmark.

De færreste virksomheder hyrer østarbejdere, fordi de ikke kan få danske ansøgere til jobbene. Virksomhederne kan godt få danskere. Men mange vælger at skifte dem ud, fordi de kan få udenlandsk arbejdskraft, der er billigere og mere fleksibel.

Østarbejderne skal organiseres

Det er desværre kun cirka 10 pct. af de omkring 54.000 registrerede østarbejdere i Danmark, der er i en fagforening, selv om de fleste er dækket af en overenskomst.

Det giver store udfordringer for fagbevægelsen, at så få er organiserede. En af de fagforeninger, der har haft gode erfaringer med at tage den udfordring op, er 3F BJMF i København. Her har en gruppe polske arbejdere for nylig meldt sig ind, efter at tillidsmanden og den faglige sekretær tog kontakt.

Benny Allermand, som er tillidsrepræsentant for BJMF, fortæller:

“Jeg tog sammen med den faglige sekretær ud for at snakke med dem, efter de havde været her i ca. to uger. Vi havde også taget en tolk med.

Vi blev godt modtaget, og de var ret interesserede, da jeg forklarede, at jeg var deres tillidsrepræsentant, men at jeg jo kun kunne hjælpe dem, hvis de meldte sig ind i fagforeningen ligesom deres danske kolleger.

De forklarede, at de er en gruppe på otte, som arbejder på skift sådan, at der altid er seks på arbejde. De har en 46 timers arbejdsuge og har to måneder i Danmark og en måned tilbage i Polen. De er ansat på overenskomstmæssige vilkår på halvårlige kontrakter. De har en forventning om, at de bliver heroppe og arbejder mindst et par år.”

Efter det første møde gik der nogen tid og så tog den faglige sekretær igen kontakt til gruppen og inviterede dem til BJMFs polske klub, hvor der også er en polsk faglig sekretær tilknyttet.

Efterfølgende besluttede alle otte at melde sig ind i 3F. Benny mener, at der var flere ting, som gjorde, at deres polske kolleger valgte at melde sig ind i fagforeningen.

“For det første blev 3F ved med at mødes med dem for at forklare, hvorfor de skulle være i fagforeningen. De polske arbejdere var glade for, at der var en tillidsrepræsentant, de kunne gå til, hvis der opstod problemer på arbejdspladsen. For det andet har vi nogle gode faciliteter for vores udenlandske kollegaer.”

“Jeg tror, det betyder meget, at vi har en polsk klub i 3F. At der er et sted, man kan gå hen og snakke med nogen, og det foregår på ens eget sprog. Man kan godt føle sig lidt alene, når man arbejder i et fremmed land,” siger Benny.

Blokade mod løndumping

Men der er rigtigt mange danske virksomheder, specielt inden for byggebranchen, som ikke ønsker at følge overenskomsterne. Det er ikke uden grund, at der løbende er så mange konflikter og blokader.

“Problemet er at fremskaffe de rigtige oplysninger,” forklarer Benny, “om de får den rigtige løn, pension, om de får feriepenge. Det er en kamp hver gang, og inden vi får informationerne er arbejderne ude af landet igen.

Vi har også mange, som opretter selvstændige firmaer og får et CV-nummer, og så dumper de lønnen og lejer en arbejder ud for en dag ad gangen. Og så er der folk i praktik og på løntilskud. Hele systemet er sat op til løndumping. Vi må blive ved med at kæmpe mod løntrykkeri og løndumping gennem organisering, solidaritet og blokader.”

Se også:
SAA 333: Nej til lønnedgang
SAA 333: Flere danske virksomheder sænker lønnen: Fyrer alligevel
SAA 333: Anti fascisme: Racismefri By
SAA 333: Nu skal Enhedslisten have et fagligt gennembrud
SAA 333: 29.500 uden dagpenge

Flere artikler fra nr. 333

Flere numre fra 2013

Se flere artikler af forfatter:
Pernille Cauchi

Siden er vist 1126 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside