Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 335 – 16. januar 2014 – side 7

Enhedslistens nye principprogram

Alternativerne

Jørn Andersen

Ud over skrivegruppens forslag er der stillet to alternative forslag.

Jakob Nerup m.fl. har stillet et meget kortere forslag (2-3 sider). De skriver i deres begrundelse:

“Vi har bevidst fravalgt at tage stilling til den præcise formulering af statens rolle og den revolutionære forandring/omvæltning.

Vi mener ikke, at dette spørgsmål er afgørende i dag, og slet ikke en skillelinje, hvem Enhedslisten skal omfatte. Vi synes, at det vigtigste er, at principprogrammet kan rumme alle venstreorienterede, som vil kæmpe for velfærden og mod nyliberalismen.”

Forslaget har dog mange gode pointer og principper for den aktuelle kamp, som de øvrige forslag er klinisk renset for.

Ifølge Francesco Castellani m.fl., som også har stillet et modforslag til skrivegruppens, skal principprogrammet “beskrive Enhedslistens analyse af kapitalismen og dens grundlæggende modsætninger” samt “begrunde det socialistiske alternativ som historisk nødvendighed”.

Deres analyse er klart bedre end skrivegruppens (selv om der også er markante svagheder). De har et rimeligt forsøg på at beskrive socialismen. Men de siger stort set intet om betingelserne for arbejderklassens kamp, og hvordan vi kommer videre. Derfor er det langt svagere end det hidtidige program.

Dårligt valg

Alternativerne til skrivegruppens forslag er altså: Enten et ret abstrakt, analytisk program, som siger meget lidt om dagskampen. Eller et forslag med principper for dagskampen, men som ikke har et perspektiv for at afskaffe kapitalismen.

For Enhedslistens store revolutionære mindretal er det et dårligt valg.

Uanset hvilket forslag der bliver vedtaget, vil EL få et program, som ikke i nogen meningsfyldt betydning kan sige at være revolutionært.

De revolutionære i EL vil for første gang være i en organisation uden et, blot på papiret, revolutionært grundlag. Det rejser spørgsmålet: Hvordan skal de så være revolutionært organiseret?

Revolutionær organisering

Hvis de vil fastholde deres revolutionære principper og en revolutionær praksis, er de nødt til – ud over Enhedslisten – også at finde en anden måde at organisere sig på.

I IS hilser vi nye medlemmer velkommen, som ønsker at tænke, diskutere og handle sammen med os. Selv om vi er en lille organisation, så forsøger vi at bygge et kollektiv af mennesker, for hvem diskussion og handling hænger sammen. Og vi har brug for at blive flere.

Men realistisk set vil flertallet af revolutionære i EL ikke melde sig ind i IS i morgen.

Alternativet kan meget nemt blive, at de revolutionære i EL trækkes med i EL’s højre-drejning. Nogen vil sikkert begynde at organisere små, halv-lukkede diskussions-klubber.

Men under “den dybeste krise siden 30’erne” og med et påtrængende behov for revolutionær handling er det langtfra nok. At samle en organiseret venstrefløj i EL, som kan diskutere og handle sammen, bliver en stadigt mere påtrængende nødvendighed.

Vi vil i de kommende numre følge op på spørgsmålet om
organisering – for revolution og for modstand mod krise-politikken. Indlæg i
debatten er velkomne.

Send indlæg til breve@socialister.dk.

Flere artikler fra nr. 335

Flere numre fra 2014

Se flere artikler af forfatter:
Jørn Andersen

Siden er vist 1630 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside