Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 335 – 16. januar 2014 – side 16

Arbejderklassen lever

Charlie Lywood

En del kommentatorer (også på venstrefløjen) mener, at arbejderklassen som forandrende kraft i samfundet er død. Specielt de sidste fem års massive angreb på arbejderklassen uden noget tydeligt offensivt modsvar fra fagbevægelsen har sat gang i en del debat om spørgsmålet.

Det forstærkes af den socialdemokratiske regering, som ikke har bestilt andet end at angribe arbejderklassen. Konsekvensen bliver, at flere arbejdere ikke ser nogen grund til at stemme på S-SF, og mange flygter til enten borgerlige partier eller Enhedslisten.

Når fagbevægelsen samtidig er som en tam kat og mister medlemmer til de “gule” fagforeninger, er det ikke underligt, at folk på venstrefløjen stiller spørgsmålet: Har nyliberalismen blæst enhver forestilling om et alternativ til kapitalismen, skabt af en arbejderbevægelse i kamp, langt pokker i vold?

Problemet er politisk

Men hverken arbejderklassens vægt og styrke, eller organisering, fejler noget. Problemet er af subjektivt, politisk art.

Det første, og mest indlysende problem, er at S-SF har overtaget en dagsorden, som alene går ud på at administrere kapitalismen, at gøre det attraktivt for kapital at investere. Derfor Bjarne Corydons “konkurrencestat”-snak.

S-SF har ikke noget politisk alternativ til at hjælpe arbejdsgivere og grådige banker og finansinstitutioner igennem krisen ved at lade almindelige arbejdere betale.

Eftersom der sidder en S-ledet regering, vil det lag af faglige ledere, som orienterer sig mod S-SF, ikke tage skridt til at mobilisere medlemmerne. Heller ikke når deres egne medlemmer kommer under direkte angreb.

Sidst så vi det under lærer-lockouten i foråret 2013, hvor et fælles svar fra de offentlige ansattes fagforeninger var den eneste måde, hvorpå KL/regeringens angreb på lærernes arbejdsvilkår kunne tilbagevises. Kun FOA argumenterede for sådan en linje.

Organisér en faglig venstrefløj

Sandheden er, at der ikke findes en organiseret faglig venstrefløj, som kan udfordre de mere S-SF-orienterede faglige ledere. Det hænger igen sammen med flere ting.

Berlinmurens kollaps i 1989 betød DKP’s kollaps – det betød, at et organiseret alternativ til S-SF forsvandt i fagbevægelsen. Enten blev de mest dygtige suget op i fagbureaukratiet, eller også gled de ud i passivitet. Men det politiske projekt om socialismen set som Sovjet/Østeuropa faldt også sammen.

Ikke fordi den danske arbejderklasse nogensinde i hobetal troede på “den reelt eksisterende” socialisme, men et lag af faglige militante havde deres drivkraft derfra – og nu var den drøm stendød. En oplagt kandidat til at samle handsken op ville være Enhedslisten.

Enhedslisten har næsten 10.000 medlemmer, og en betydelig del er i arbejde. Hvis de organiserede omkring kampen om den politiske linje i fagforeninger, kunne de skabe et stærkt alternativ til passivitet og opgivenhed på arbejdspladserne.

Opbyg på tværs

For at genrejse kamplysten i arbejderklassen kræver det, at folk synes, at der er noget at slås for og tror på, at det kan lade sig gøre.Der vil fra tid til anden udbryde strejker og modstand i arbejderklassen. Helt spontant. Men hvis ikke der på tværs af fagene og landsdelene opbygges et militant, socialistisk alternativ, ville disse udbrud forblive isolerede.

Eksempelvis da bryggeriarbejderne i Fredericia i sommers forsøgte at holde de “gule” ude af deres arbejdsplads. De tabte, fordi de forblev isolerede – ikke fordi, de ikke vil kæmpe. Det er socialisternes opgave i dag at genopbygge nogle faglige netværk, som kan sikre, at den enkelt strejke støttes og forhåbentlig vindes.

Kun gennem et bevidst arbejde i fagforeninger kan det lade sig gøre. Et godt udgangspunkt ville være blandt Enhedslistens medlemmer i den faglige sektor, men gerne også bredere blandt utilfredse S-SF’ere.

Se også:
SAA 335: Interview med fagligt aktiv: “Det er ikke nok at brokke sig i skurene”
SAA 335: Arbejderklassen i tal
SAA 335: Arbejdere kan forandre verden – hvis de vil...

Flere artikler fra nr. 335

Flere numre fra 2014

Se flere artikler af forfatter:
Charlie Lywood

Siden er vist 2285 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside