Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 337 – 1. april 2014 – side 3

Ældrepleje, børnepasning og handicaphjælp

Corydon vil amok-privatisere

Christine Kyndi

Regeringen er gået “reform-amok” – og nu vil den også til at udlicitere nogle af de mest grundlæggende områder af velfærden.

Finansminister Bjarne Corydon har betalt et konsulentfirma for at kigge på, hvordan ældreomsorg, børnehaver og vuggestuer og ‘det specialiserede socialområde’ (udsatte og handicappede) kan udliciteres.

Ifølge regeringens produktivitets-kommission skal langt flere offentlige opgaver sættes i udbud.

Fakta

Produktivitetskommissionen blev nedsat af S-SF-R regeringen i 2012. Den fik til opgave at komme med anbefalinger til hvordan produktiviteten kan øges – både i den private og den offentlige sektor.

Det afgørende er, med kommissionens ord, ikke om “det er en privat eller en offentlig aktør, der får opgaven. Det afgørende er, at opgaven bliver udsat for konkurrence... Det er dén, der får leverandørerne til at være effektive.”

Ordet “effektiv” bliver her brugt i betydningen “billigere”.

Den offentlige sektor skal – af uransagelige årsager – spare 12 milliarder kroner frem mod 2020. Og ifølge produktivitets-kommissionen kan der findes mange penge ved at udlicitere velfærden.

Konsekvenser

Udliciteringerne er altså en spareøvelse – en måde at tvinge offentlige og private udbydere til at konkurrere om at levere de billigste – og dermed dårligste – løsninger på velfærdsopgaver.

Det er et ræs mod bunden med helt konkrete konsekvenser for kvaliteten af velfærden. Det vil påvirke hverdagen for børnene i vuggestue/børnehave, de ældre i plejehjemmene, de mennesker, som har brug for en ekstra indsats i hverdagen – og for alle de andre der udsættes for udliciteringen.

Fakta

I Sverige er dele af velfærden privatiseret. Om de svenske erfaringer siger Johanne Schmidt-Nielsen:

“Milliarder af kroner, som kunne have været brugt til bedre velfærd, er i stedet endt hos kapitalfonde i skattely. Og servicen og kvaliteten er blevet forringet.”

Øger uligheden

Udliciteringsbølgen fører én vej: til øget ulighed. Når kvaliteten af dagtilbuddene forringes, vil de, der har råd, købe sig til bedre pladser til deres børn.

De udsatte og handicappede (som kommunerne allerede er begyndt at skære ned på) vil få endnu sværere ved at få bevilliget hjælp. De vil få endnu sværere ved at skabe en hverdag, der hænger sammen – og som er meningsfyldt.

Svækker ansattes rettigheder

Udlicitering medfører fyringer og forringelse af arbejdsforhold for de ansatte. Det er set gang på gang, hvordan “konkurrence-tænkningen” sætter de ansatte under enormt pres.

Produktivitets-kommissionen lægger også op til, at de sociale klausuler skal træde ud af kraft ved udlicitering, fordi det begrænser konkurrencen. De sociale klausuler er tilføjelser til udbudsmaterialet, som fx kræver, at overenskomsten skal overholdes, eller at der skal ansættes et vist antal lærlinge.

Kommisionen lægger altså også op til løntrykkeri – og færre praktikpladser.

Hvad kommissionen og regeringen måske har glemt er, at det var den daværende VKO-regerings pres på de offentligt ansatte, der førte til de sidste 10 års største protest-demonstrationer i 2006-7. Måske det var på tide at gentage dem?

Flere artikler fra nr. 337

Flere numre fra 2014

Se flere artikler af forfatter:
Christine Kyndi

Siden er vist 1638 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside