Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 341 – 10. oktober 2014 – side 15

Fattigdomskonference 2014

Marie Jæger

21. sept. afholdt netværket, Bekæmp Fattigdom NU, sin anden Fattigdomskonference i Svendborg.

Omkring 100 personer fra en række forskellige organisationer og græsrødder deltog i debatterne om fattigdom og fattigdomsbekæmpelse.

Græsrødder i kamp mod fattigdom

Socialistisk Arbejderavis har talt med Anna Rytter, som er en af inititiativtagerne til Bekæmp Fattigdom NU.

Anna Rytter

Anna Rytter præsenterede kampagnens spørgsmål til Morten Østergaard

Hvad er det vigtigste, der er kommet ud af Fattigdomskonferencen i Svendborg?

Det er, at vi begynder at have etableret et netværk til en række organisationer.

Vi har henvendt os bredt til græsrodsorganisationer med forskellige fokus. Fra SAND, de hjemløses landsorganisation. Behandl Os Ordentligt, som arbejder for at hjælpe folk på overførselsindkomster. Lediges Vilkår, som varetager lediges rettigheder. Til Podemos, som gennem en aktivistisk strategi arbejder for udvidelsen af demokratiske rettigheder og en behandling af mennesker baseret på anstændighed og respekt.

Vi har fået en fælles dagsorden: Vi ser regeringens fattiggørende reformer som f.eks. varighedsbegrænsningen på sygedagpenge, dagpengereformen og fælles forsørgerpligt som en del af samme politiske agenda.

Konsekvenserne af reformerne er åbenlyse – nemlig stigende fattigdom og ulighed. Dét, der optager os mest, er at grave et spadestik dybere til de politiske holdninger og målsætninger, der danner baggrund for fattiggørelsespolitikken.

Fattigdom er blevet et politisk mål, fordi det, udfra en kapitalisme-logik, skaber dynamik og vækst. Når man holder en voksende gruppe borgere på bunden, sikrer man også, at dem, som stadig er i arbejde i højere grad accepterer forringede vilkår. De ved, at alternativet, arbejdsløshed, er langt værre.

Solidaritet på tværs af græsrødder

Den eneste måde, hvorpå vi kan udfordre denne logik er ved at skabe solidaritet på tværs af forskellige grupper, som rammes af reformerne.

De to konferencer har været et forsøg på at råbe forskellige græsrodsgrupper op. Mange af disse grupper er dukket op inden for de sidste par år som reaktion på reformerne. De består primært af relativt vidtrækkende facebook-netværk af folk, som ikke tidligere har været aktive, og som ikke er en del af større, etablerede organisationer.

Vi har også fået opbakning fra fagforeninger. Nogle har støttet os økonomisk, opfordret deres medlemmer til at deltage eller har stillet med talere.

Hvilken interesse har fagforeningerne i at støtte Bekæmp Fattigdom NU?

Dagpenge-spørgsmålet rammer i høj grad FOA’s medlemmer. Det første folk gør, når de mister deres dagpenge er at melde sig ud af deres fagforening og A-kasse. Jo længere væk man kommer fra arbejdsmarkedet, jo længere kommer man også fra fagforeningerne.

Dagpenge-reformerne betyder derfor konkret for FOA, at flere og flere af deres medlemmer siver ud.

Netværk, politisere, aktivisme

Hvilket formål har intitiativet, Bekæmp Fattigdom NU?

Vi har fra starten haft tre mål med Bekæmp Fattigdom NU. Det første mål var at skabe et netværk blandt græsrødder, som vi allerede er godt i gang med.

For det andet har vi haft et mål om at politisere vores diskussioner og vores arbejde. De her mennesker ved udmærket, at reformerne er en konsekvens af, at regeringen agerer i en kapitalistisk verden, hvor nedskæringslogikken er dominerende. Derfor har det været let at brede diskussionerne ud over konkrete kampe og reformer.

Det tredje mål er at lave noget aktivistisk sammen. Hvis vi koordinere vores aktioner, kan vi gøre dem langt større, end hvis de enkelte netværk arbejder isoleret. Vi skal benytte os af forskellige aktionsformer for at kunne involvere så mange som muligt.

Det næste større arrangement, vi har i kalenderen er en demonstration ifm. opstarten af finanslovsforhandlinger 28. okt. kl. 17 på Christiansborgs Slotsplads, som bl.a. stiller de krav, som vi formulerede på Fattigdomskonferencen.

Se også:
SAA 341: Dennis Kristensen på Fattigdomskonference 2014: De svageste er ikke længere i fagbevægelsen

Flere artikler fra nr. 341

Flere numre fra 2014

Se flere artikler om emnet:
Fattigdom

Se flere artikler af forfatter:
Marie Jæger

Siden er vist 1319 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside