Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 342 – 19. december 2014 – side 13

Kommentar

IS skal ud af Enhedslisten

Bo Nielsen

Internationale Socialisters udgangspunkt for at gå ind i EL i 2006 er efterhånden langt væk.

I debatten op til IS’s landsmøde mener nogle, at IS’ere skal melde sig ud af Enhedslisten. Vi har bedt Bo Nielsen forklare hvorfor.

Kampen for revolutionære i 2015 står ikke om “ELs sjæl”, men om at opbygge kamp og modstand. Dét kræver et større og styrket IS.

Venstrefløjens krise er en faglig, en aktivistisk, en ideologisk og en politisk krise. Og det er en generel krise, som rækker ud over EL.

Svaret er ikke at kaste kræfterne ind i en fortsat kamp om EL – den kamp er tabt.

Reformismens dybde

EL er ikke og bliver ikke et revolutionært parti.

EL har efter årsmødet 2014 ikke længere et program, der peger i retning af revolution og arbejderklassens egen befrielse. Hvilket er passende, da EL ikke i flere år har haft noget, der med rimelighed kan siges at være en revolutionær praksis.

EL har på intet tidspunkt de senere år appelleret til den ca. ½ million mennesker, der siger, de vil stemme Ø, om at yde aktiv modstand gennem strejker, demonstrationer osv.

Der har været masser af muligheder, fx: Dagpenge-kampen, salget af DONG, Libyen-krigen og senest den USA-ledede krig mod ISIS. Og ikke mindst: Sidste års lockout af lærerne.

ELs altdominerende venstrereformisme og parlamentarisme-fokusering har vist sig stærkt passiviserende, såvel ideologisk som i praksis.

Revolutionære trækkes til højre

Vi er nødt til at adressere, at også ELs venstrefløj, samlet set, trækkes med til højre.

De få spredte – og i flere tilfælde ideologisk uklare – udtryk for modstand mod EL’s seneste krigsopbakning er ét eksempel på dette.

Det hænger uløseligt sammen med den udbredte modvilje mod at organisere kræfterne demokratisk i en venstre-fraktion, som IS har argumenteret for.

Venstrefløjen i EL er uorganiseret og atomiseret. Så mange giver op. Falder fra drypvis i apati eller melder sig ud.

Under reformismens åg – eller for et revolutionært parti?

Nu handler det om at styrke den revolutionære tradition. En tradition, som ikke længere har nogen rolle i EL, uanset at der stadig er revolutionære socialister i EL.

Venstrefløjens krise stiller revolutionære over for et valg: Vil vi holde flammen i live inden for rammerne af en forholdsvis ufarlig niche-gruppering i EL – eller vil vi gå helhjertet ind i at bygge et revolutionært alternativ?

Jeg mener, det står klart, at det første ikke rummer noget fremtidsperspektiv.

Den anden mulighed er derimod et positivt svar på det tomrum, der befinder sig mellem "den parlamentariske vej" oppefra på den ene side, og venstreradikal idealisme uden basis i arbejderklassen på den anden.

Et selvstændigt IS vil stadig kunne spille en rolle for mange af ELs aktivistiske medlemmer og fortsat have kammeratlig diskussion med dem i bevægelserne og i denne avis.

Se også:
SAA 342: Pressemeddelelse: Internationale Socialister går ud af Enhedslisten
SAA 342: Venstrereformismen
SAA 342: IS/U Landsmøde 2015: EL har stemt ja til 3 ud af 4 af Corydons finanslove
SAA 342: IS/U Landsmøde 2015: Byg op til det næste opsving
SAA 342: IS/U Landsmøde 2015: Klassekamp uden modstand
SAA 342: Landsmøde i IS/U 17.-18. januar

Flere artikler fra nr. 342

Flere numre fra 2014

Se flere artikler om emnet:
Enhedslisten

Se flere artikler af forfatter:
Bo Nielsen

Siden er vist 3430 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside