Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 347 – 10. september 2015 – side 3

EU-afstemning

Stem nej 6. december

Charlie Lywood

Vi skal til folkeafstemning den 6. december om ændring af Danmarks rets-forbehold over for EU.

Hvis der stemmes ja, indføres en tilvalgs-ordning, hvor Folketinget bestemmer fra sag til sag, om man vil indgå i et EU-samarbejde på retsområdet.

Lissabon-traktaten fra 2009 har givet et skub til et endnu mere harmoniseret EU, specielt på retsområdet.

EU-partierne i Folketinget er bange for, at rets-forbeholdet vil skade Danmarks samarbejde med EU omkring politi-samarbejde – det såkaldte Europol. Derfor ønsker de en delvis ophævning af retsforbeholdet, så det danske politi kan indgå fuldt i Europol. Men ikke på immigrations-området – hvorfor mon?

Der er ingen tvivl om, at et øget politi-samarbejde på tværs af landegrænserne vil give politiet større magt og effektivitet til overvågning og efterforskning af det, man kalder "grænse overskridende" kriminalitet.

Nej til styrket politi

For socialister er politiet en del af den statsmagt, som borgerskabet har til at beskytte sig mod oprør fra neden. Derfor ønsker vi ikke et styrket politi.

Politiets opgaver er ikke begrænset til at fange de stygge bagmænd bag narko- og menneskehandel. Det ville også blive brugte til at bekæmpe den “indre fjende” – protester, strejker, oprør. Og i den nuværende situation til at styrke Fort Europa og en mulig endnu hårdere kurs over for flygtninge og indvandrere.

Se også:
SAA 347: Det mener vi: Folkebevægelse mod Løkke og DF

Flere artikler fra nr. 347

Flere numre fra 2015

Se flere artikler af forfatter:
Charlie Lywood

Siden er vist 1559 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside